Ви є тут

ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/19/08

 

Шановні пані / панове,

 

Фонд ООН у галузі народонаселення (ФН ООН) запрошує Вас надати цінову пропозицію на наступну послугу:

Розробка та впровадження навчального он-лайн курсу в рамках програми «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні»

Цей запит відкритий для всіх юридично зареєстрованих компаній в Україні, які можуть надавати належні послуги та володіють правоздатністю постачати/виконувати дані послуги в Україні, або через уповноважених представників.

 

 1. Про ФН ООН

Фонд ООН у галузі народонаселення (ФН ООН), є міжнародною агенцію з розвитку, метою котрої є забезпечення та існування такого світу, в якому кожна вагітність бажана, кожні пологи безпечні та кожна молода людина може реалізувати свій потенціал.

 

ФН ООН  є провідною установою ООН, яка сприяє реалізації права кожної жінки, чоловіка та дитини на здорове життя та рівні можливості. Для отримання більш детальної інформації щодо діяльності Фонду, звертайтеся, будь-ласка, до веб-сайту: UNFPA про нас.

 

Технічне завдання (ТЗ)

Опис програми

Насильство проти жінок та дівчат є одним з найбільш поширених порушень прав людини у світі. Воно не знає ніяких соціальних, економічних чи національних кордонів. Ґендерно зумовлене насильство (далі – ҐЗН) підриває здоров'я, гідність, безпеку та автономію потерпілих, залишаючись прихованим через культуру мовчання. Воно негативно впливає на сексуальне та репродуктивне здоров'я дівчат і жінок. ҐЗН залишається широко поширеним в Україні, а збройний конфлікт у східній частині України призвів до збільшення ризику таких ситуацій.

Програма ФН ООН «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» спрямована на покращення становища жінок шляхом зміцнення спроможності уряду України (центрального та місцевого рівнів), вдосконалення механізмів, покращення політики та законодавства,

 

а також вдосконалення умов здійснення заходів, які передбачають утвердження суспільства, яке цінує ґендерну рівність як неодмінну передумову сталого розвитку, спрямовану на формування нульової терпимості ҐЗН.

Протягом останніх років Україна значно просунулась у створенні системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Завдяки наполегливій та ефективній співпраці державних органів, міжнародних інституцій, громадянського суспільства прийнято важливі нормативні акти, які фактично створюють фундамент для розбудови чіткої системи протидії насильству. У 2017 році прийнято Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», а на його основі значний обсяг нормативних актів. Зокрема, створені та прийняті Концепція державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року, Типові положення про притулок для постраждалих осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги та кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Наразі відбувається активна робота з їх практичного впровадження на всіх рівнях, перш за все у частині інтеграції спеціалізованих послуг, орієнтованих на постраждалих осіб, до наявної системи надання соціальних послуг зі збереженням базових принципів та міжнародних підходів до надання комплексної допомоги в ситуаціях домашнього та ґендерно зумовленого насильства.

Одним із завдань щодо інституціоналізації послуг для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі є підтримка уніфікованих стандартів надання послуг, зокрема, шляхом навчання фахівців державних, муніципальних та громадських закладів та служб з надання спеціалізованих послуг постраждалим від ҐЗН. У якості інструмента для забезпечення цього розглядається багатокомпонентний електронний курс, присвячений питанням організації системи послуг та ефективного міжвідомчого реагування у випадках, пов’язаних із домашнім насильством (ДН) та ҐЗН.

Електронний курс планується як інтерактивний освітній матеріал, який зможуть використовувати державні службовці соціальної сфери, інших дотичних суб’єктів реагування на ДН/ҐЗН  та інші фахівці у сфері соціальних послуг. Передбачається, що посилання на он-лайн курс буде розповсюджене через Міністерство соціальної політики серед усіх зацікавлених установ та організацій.

Передумови

Фонд ООН у галузі народонаселення запрошує кваліфікованих постачальників, які мають успішний досвід з розробки та програмування електронних навчальних курсів у гуманітарній та соціальній сферах. Вибраний постачальник послуг працюватиме під керівництвом співробітника ФН ООН з питань запобігання та протидії ҐНЗ та у тісній співпраці з командою програми запобігання та протидії ҐНЗ ФН ООН.

II. Методологія

Обсяг робіт

Метою надання послуг є створення доступного он-лайн навчального курсу для державних службовців та фахівців у соціальній сфері, який може використовуватися необмежену кількість разів. Курс створюється на  основі матеріалів наданих ФН ООН.

 

Згідно з підготовленим матеріалом для онлайн курсу, фінальний продукт міститиме 3 розділи єдиного онлайн-курсу (зазначено у бажаній послідовності виконання):

 

 • загальні питання та принципи протидії ҐНЗ;
 • діяльність мобільних бригад з надання психосоціальних послуг для постраждалих від ҐНЗ та домашнього насильства;
 • створення і діяльність притулків для постраждалих від ҐНЗ та домашнього насильства.

 

Кожен розділ за попереднім розподілом складається з:

 

 • ~30 змінних слайдів/екранів
 • ~20 графіків/діаграм, які потребують єдиного дизайну
 • 30 тестових питань для перевірки засвоєних знань
 • не менше 20 посилань на інші джерела у мережі Інтернет (Закони України, підзаконні акти, відео, матеріали та посібники).

 

Розробка електронного курсу включає:

 • візуальний дизайн;
 • створення анімації;
 • розробки інтерактивних елементів;
 • можливість інтеграції коротких відео-роликів ФН ООН з YouTube.

 

Загальна тривалість курсу, виключаючи час на ознайомлення з додатковими матеріалами, не має перевищувати 24 астрономічних годин. У кінці курсу користувач має мати можливість отримати електронний сертифікат при успішному складанні тестів. Сертифікат має мати унікальний номер та в подальшому зберігатися у базі даних для звірки.

 

Проходження курсу не повинно вимагати від користувача спеціалізованого комп’ютерного обладнання. Платформа курсу повинна працювати на базі найбільш популярних браузерів (Google Chrome, Explorer, Opera, FireFox, Safari) та враховувати середні технічні можливості користувачів і доступ до швидкісного інтернету по країні.

    

Обраний постачальник послуг повинен забезпечити тестування зробленого онлайн-курсу через формат фокус-групи з залученням 10-15 респондентів. Тестування має мати місце перед фіналізацією кожного з трьох розділів.  Результати тестування надаються замовнику у вигляді протоколу.

 

Термін надання послуг

 

Проект розпочнеться з обговорення сценарію, підготованого ФН ООН, з постачальником послуг. За два календарні тижні після завершення обговорення, постачальник послуг повинен надати ФН ООН інформацію щодо технічної платформи, плану розробки тренінгу та будь-які пропозиції щодо вигляду та змісту електронного курсу.    

    

Оплата послуг відбувається поетапно  та у відповідності до виконання постачальником завдань:

 

 1. Затвердження плану виконання робіт  та методології – 10%, протягом 2-х тижнів після заключення договору;
 1. Програмування, тестування та фінальна версія розділу курсу по загальним питанням та принципам протидії ҐНЗ ( перший розділ) – 30 %, протягом 5-ти тижнів після заключення договору;
 1. Програмування, тестування та фінальна версія розділу курсу по діяльності мобільних бригад (другий розділ) – 30 %, протягом 8-ми тижнів після заключення договору;
 1. Програмування, тестування та фінальна версія розділу курсу по створенню та діяльності притулків для постраждалих від ҐНЗ (третій розділ) – 30 %, протягом 12 тижнів після заключення договору;

          Ці терміни можуть бути окремо обговорені між ФН ООН та постачальником послуг у залежності від дати підписання контракту.

Інтелектуальна власність

Вся інформація щодо цього проекту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проектна документація тощо), що належить ФН ООН, з яким Підрядник може вступати в контакт при виконанні обов'язків за цим завданням, залишається власністю ФН ООН з ексклюзивними правами на їх використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розкрита для громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу ФН ООН відповідно до національних та міжнародних законів про авторське право.

Вимоги та кваліфікація

ФН ООН шукає постачальника послуг з  досвідом у сфері комп’ютерного програмування.

 

Постачальник послуг повинен:

 • бути резидентом або мати юридичне представництво в Україні з відповідною офіційною реєстрацією;
 • працювати в сфері розробки курсів дистанційного навчання  не менше 2 років;
 • надати рекомендації та свідчення успішної реалізації подібних проектів з гуманітарної чи соціальної тематики (короткий опис, посилання, рекомендаційні листи);
 • розробити та погодити з ФН ООН план виконання робіт, що відповідає технічному завданню та забезпечити його виконання;
 • забезпечити для виконання завдання фахівців з відповідною освітою та досвідом не менше 3 років.

 

III. Зміст пропозицій

Пропозиції мають надсилатися електронною поштою одним повідомленням з вкладеннями та мають вміщувати:

 

a) Технічну пропозицію:

 • робочий план виконання робіт із зазначенням структури робіт та термінів виконання, залучених фахівців, необхідних вхідних даних (input) та продуктів (output) кожного етапу;
 • короткий опис запропонованої платформи он-лайн курсу з аналізом її відповідності вимогам цього технічного завдання;
 • перелік та опис кваліфікації залучених фахівців (резюме) з зазначенням освіти та повних років досвіду роботи у відповідній сфері;
 • інформація про юридичну особу та портфоліо компанії, з зазначенням досвіду виконання проектів з гуманітарної та/або соціальної тематики;
 • рекомендаційні листи, включно з рекомендаціями від інших агентств ООН або міжнародних організацій.

 

Технічна пропозиція повинна бути подана на електронну адресу, зазначену в розділі IV.

 

 

 

 

b) Цінова пропозиція з зазначенням статей видатків, бюджетами повинна подаватися відповідно до форми цінової пропозиції. Цінові пропозиції повинні надаватися без ПДВ, оскільки ФН ООН звільнено від сплати ПДВ.

c) Мова пропозиції -  українська.

d) Технічна та цінова пропозиція мають бути надіслані окремими файлами та бути підписані відповідним керівником компанії та надіслані у форматі PDF.

 

IV. Інструкції для подання

Пропозиції мають бути підготовлені згідно Розділу 4 і 3 разом з відповідно заповненим і підписаним бланком цінової пропозиції, надіслані до контактної особи тільки на вказану електронну пошту не пізніше ніж: понеділок, 19 серпня 2019, 12:00 за київським часом. Пропозиції надіслані на будь-яку іншу електронну пошту не будуть прийняті до розгляду.

 

Контактна особа:

Олена Глєбова

Електронна адреса:

ukraine.office@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо електронного подання:

Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/19/08.

 

•             Пропозиції, що містять невірно вказану тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не потрапити до розгляду.

•             Загальний обсяг повідомлення, що надсилається не має перевищувати 20 MB (у тому числі, сам лист, надані додатки та заголовки). При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо до кінцевого строку подання пропозицій.

Більше читайте у вкладеному файлі.