Ви є тут

Програмування навчального он-лайн курсу з протидії та запобіганню гендерно-зумовленому насильству для корпоративного сектору

ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/18

 

Шановні пані / панове,

 

Фонд ООН у галузі народонаселення (ФН ООН) запрошує Вас надати цінову пропозицію на наступну послугу:

Програмування навчального он-лайн курсу з протидії та запобіганню гендерно-зумовленому насильству для корпоративного сектору

Цей запит відкритий для всіх юридично зареєстрованих компаній в Україні, які можуть надавати належні послуги та володіють правоздатністю постачати/виконувати дані послуги в Україні, або через уповноважених представників.

 

 1. Про UNFPA

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є міжнародною агенцію з розвитку, метою котрої є забезпечення та існування такого світу, в якому кожна вагітність бажана, кожні пологи безпечні та кожна молода людина може реалізувати свій потенціал. 

 

UNFPA є провідною установою ООН, яка сприяє реалізації права кожної жінки, чоловіка та дитини на здорове життя та рівні можливості. Для отримання більш детальної інформації щодо діяльності Фонду, звертайтеся, будь-ласка, до веб-сайту: UNFPA про нас.

 

Технічне завдання (ТЗ)

Опис програми

Насильство проти жінок та дівчат є одним з найбільш поширених порушень прав людини у світі. Воно не знає ніяких соціальних, економічних чи національних кордонів. Ґендерно зумовлене насильство (далі – ҐЗН) підриває здоров'я, гідність, безпеку та автономію потерпілих, залишаючись прихованим через культуру мовчання. Воно негативно впливає на сексуальне та репродуктивне здоров'я дівчат і жінок. ҐЗН залишається широко поширеним в Україні, а збройний конфлікт у східній частині України призвів до збільшення ризику таких ситуацій.

Програма UNFPA «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» спрямована на покращення становища жінок шляхом зміцнення спроможності уряду України (центрального та місцевого рівнів), вдосконалення механізмів, покращення політики та законодавства, а також вдосконалення умов здійснення заходів, які передбачають утвердження суспільства, яке цінує ґендерну рівність як неодмінну передумову сталого розвитку, спрямовану на формування нульової терпимості ҐЗН.

Протягом останніх років Україна значно просунулась у створенні системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Завдяки наполегливій та ефективній співпраці державних органів, міжнародних інституцій, громадянського суспільства прийнято важливі нормативні акти, які фактично створюють фундамент для розбудови чіткої системи протидії насильству. У 2017 році прийнято Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», а на його основі значний обсяг нормативних актів. Зокрема, створені та прийняті Концепція державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року, Типові положення про притулок для постраждалих осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги та Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Наразі відбувається активна робота з їх практичного впровадження на всіх рівнях, перш за все у частині інтеграції спеціалізованих послуг, орієнтованих на постраждалих осіб, до наявної системи надання соціальних послуг зі збереженням базових принципів та міжнародних підходів до надання комплексної допомоги в ситуаціях домашнього та ґендерно зумовленого насильства.

Поряд із держав­ними установами та правозахисними організаціями, приватний сектор може відігравати важливу роль у боротьбі з різними формами насиль­ства щодо жінок. Роботодавці мають не лише юридичні та моральні зо­бов’язання, а й економічну зацікавленість у підтримці власних праців­ників і працівниць у складних життєвих ситуаціях, збереженні їхнього здоров’я та психологічного добробуту. Різні форми насильства щодо жі­нок — від сексуальних домагань до домашнього насильства — можуть мати серйозні наслідки з точки зору працездатності постраждалих осіб, а отже — впливати на результати їхньої роботи, мотивацію та продук­тивність праці, прибутковість бізнесу та стале зростання компанії. 

Актуальною є потреба в роз’яснювальній роботі щодо форм домашнього насиль­ства, його наслідків та особливостей впливу на постраждалих, а також інформаційних кампаніях щодо можливостей отримання допомоги, наявних послуг і контактів спеціалізованих сервісівПріоритетною є необхідність впровадження спеціальних політик ком­панії, спрямованих на зменшення можливого впливу домашнього на­сильства на професійне життя персоналу та надання цільової підтримки особам, які цього потребують.

Електронний курс планується як інтерактивний освітній матеріал щодо протидії та запобіганню ҐЗН, який зможуть використовувати компанії корпоративного сектору. Даний онлайн інструмент буде розроблений щоб допомогти організаціям будь-якої величини вибудувати навички, знання та впевненість у боротьбі з домашнім насильством на робочому місці.

Передумови

Фонд ООН у галузі народонаселення запрошує кваліфікованих постачальників, які мають успішний досвід з розробки та програмування електронних інтерактивних навчальних курсів. Вибраний постачальник послуг працюватиме під керівництвом співробітника Фонду ООН у галузі народонаселення з питань запобігання та протидії ҐНЗ та у тісній співпраці з командою програми запобігання та протидії ҐНЗ Фонду ООН у галузі народонаселення.

 

II. Методологія 

Обсяг робіт 

Метою надання послуг є створення навчального інноваційного інтерактивного он-лайн курсу для бізнесу з питань протидії та запобіганню домашньому та гендерно-зумовленому насильству, який може використовуватися необмежену кількість разів. Формат навчання має бути інтерактивний та легкий для аудіо та візуального сприйняття. Курс створюється на  основі матеріалів наданих UNFPA. 

 

Згідно з підготовленим матеріалом для онлайн курсу, фінальний продукт складатиметься з двох рівнів:

 

 • Базовий курс (Загальна тривалість курсу не має перевищувати 40 хвилин).

Призначений для широкого бізнес-загалу та висвітлює питання гендерної рівності у корпоративній політиці, поняття домашнього насильства, основні стереотипи, упередження та міфи щодо гендерної рівності та домашнього насильства, вплив домашнього насильства на професійне життя постраждалих і можливості надання допомоги як на рівні компаній так і на рівні співробітників.

 • Поглиблений курс (Загальна тривалість курсу не має перевищувати 40 хвилин). Перехід на поглиблений рівень повинен відбуватися за наявністю сертифіката про проходження базового курсу.

Призначений для осіб, відповідальних за розробку корпоративних політик в компаніях, та висвітлює методи оцінки та визначення політик, яких бракує, Модель 4В для компаній, інструменти впровадження, внутрішні політики для персоналу, практики компаній для допомоги постраждалим та роль HR, ситуаційний аналіз (casestudies).

 

Мовою навчального курсу є українська мова.

 

Розробка курсу повинна включати в себе, але не обмежуючись:

    1. Розробка деталізованого сценарію на основі тексту, наданого UNFPA (включаючи діалоги, опис інтерактивних елементів, елементів в ігровому форматі, розкадрування та сценарії (сторіборди) для відео-роликів, тести тощо).
    2. Відео- аудіо- та візуальне виробництво курсу:

3.1. Виробництво анімованих відео-роликів (тривалістю до 3-х хвилин), до 5-ти штук, що сприятимуть кращому поясненню матеріалу.

3.2. Розробка дизайну навчальних та пояснюючих елементів курсу (розробка ілюстрацій, анімованих героїв-порадників курсу, інтерактивних діалогів, тестів, інфографіки, стікерів тощо). 

Візуальне оформлення курсу має відповідати вимогам брендбуку UNFPA Україна. 

    1. Програмування та інсталяція курсу на затверджену Замовником платформу. Обов’язковим елементом має бути можливість для Замовника відстежувати статистику проходження курсу (кількість переглядів, кількість слухачів, географічні та демографічні дані тощо), отримання сертифікатів. 
    2. Тестування курсу через формат фокус-групи з залученням 10-15 респондентів.  Результати тестування надаються замовнику у вигляді протоколу.
    3. Здійснення необхідних покращень курсу, технічна підтримка курсу (в тому числі за результатами зворотнього зв’язку від слухачів курсу).

 

                  У кінці базового та поглибленого курсів користувач має мати можливість отримати електронний сертифікат при успішному складанні тестів. Сертифікат має мати унікальний номер та в подальшому зберігатися у базі даних для звірки. Проходження курсу не повинно вимагати від користувача спеціалізованого комп’ютерного обладнання. Платформа курсу повинна працювати на базі найбільш популярних браузерів (Google Chrome, Explorer, Opera, FireFox, Safari) та враховувати середні технічні можливості користувачів і доступ до швидкісного інтернету по країні.

 

 

Готовий курс повинен бути розміщений на розробленій/запропонованій Виконавцем та затвердженій Замовником платформі. Також будуть розглядатися пропозиції щодо безкоштовного розміщення курсу на готовій навчальній платформі, доступній широкому колу користувачів. 

 

 

Термін надання та оплати послуг

 

Проект розпочнеться з обговорення сценарію, підготованого UNFPA, з постачальником послуг. За 10 календарних днів після завершення обговорення, постачальник послуг повинен надати UNFPA інформацію щодо технічної платформи, плану розробки тренінгу та будь-які пропозиції щодо вигляду та змісту електронного курсу.    

     

Оплата послуг відбувається поетапно та у відповідності до виконання постачальником завдань:

 1. Розробка та затвердження деталізованого сценарію на основі тексту, наданого UNFPA (включаючи діалоги, опис інтерактивних елементів, елементів в ігровому форматі, розкадрування та сценарії (сторіборди) для відео-роликів, тести тощо) та візуального оформлення курсу відповідно до вимог брендбуку UNFPA Україна – 30%, протягом 3-х тижнів після заключення договору;

 1. Розробка, виробництво, програмування, тестування та фінальна версія базового курсу – 35 %, протягом 6-и тижнів після заключення договору;
 1. Розробка, виробництво, програмування, тестування та фінальна версія поглибленого курсу – 35%, протягом 10-и тижнів після заключення договору.

 

          Ці терміни можуть бути окремо обговорені між UNFPA та постачальником послуг у залежності від дати підписання контракту.

Інтелектуальна власність

Вся інформація щодо цього проекту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проектна документація тощо), що належить Фонду ООН у галузі народонаселення, з яким Підрядник може вступати в контакт при виконанні обов'язків за цим завданням, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення з ексклюзивними правами на їх використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розкрита для громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до національних та міжнародних законів про авторське право.

Вимоги та кваліфікація

UNFPA шукає постачальника послуг з перевіреним досвідом у сфері розробки та впровадження курсів електронного навчання.

 

Постачальник послуг повинен:

 • бути резидентом юридичної особи, приватним підприємцем, або мати юридичне представництво в Україні з відповідною офіційною реєстрацією;
 • працювати в сфері розробки курсів дистанційного навчання  не менше 2 років;
 • надати рекомендації та свідчення успішної реалізації подібних проектів (короткий опис, посилання, рекомендаційні листи); 
 • розробити та погодити з замовником план виконання робіт, що відповідає технічному завданню та забезпечити його виконання;
 • забезпечити для виконання завдання фахівців з відповідною освітою та відповідним досвідом не менше 3 років.
 • забезпечити технічний супровід курсу та доопрацювання курсу під час впровадження.

 

Оцінка пропозиції

Детальна оцінка пропозицій складається з оцінки технічної складової пропозиції та фінансової оцінки.

 

Питання 

Питання або запити щодо подальшого роз’яснення надсилаються за наведеними нижче контактними даними:

 

Контактна особа:

Anna Tsytsak

Електронна адреса:

tsytsak@unfpa.org

 

 

Дедлайн для запитань: середа, 29 липня, 2020, 17:00 год  за Київським часом.

 

 

III. Зміст пропозицій

Пропозиції мають надсилатися електронною поштою одним повідомленням з вкладеннями та мають вміщувати: 

 

a) Технічну пропозицію:

 1. робочий план виконання робіт з зазначенням структури робіт, віх та термінів виконання, залучених фахівців, необхідних вхідних даних (input) та продуктів (output) кожного етапу; 
 1. Інформацію про досвід роботи у галузі інтерактивного електронного навчання та кількість розроблених веб-сайтів та/або курсів (посилання та доступ до веб-сайтів та курсів, що були розроблені, або скріншоти з тих курсів з коротким описом різних елементів курсу);
 2. При наявності власної навчальної веб-платформи зазначити кількість користувачів платформи.
 3. Інформацію про методологію, інструменти та підходи, що будуть використовуватись при створенні курсу та системи дистанційного навчання (чи є технічна можливість створити окремий сайт, на кому будуть реєструватися користувачі і будуть розміщені матеріали курсу, чи може бути запропоновано розміщення на вже готовій навчальній платформі, тощо) 
 4. перелік та опис кваліфікації залучених фахівців (резюме) з зазначенням освіти та повних років досвіду роботи у відповідній сфері;
 5. інформація про юридичну особу та портфоліо компанії, з зазначенням досвіду виконання відповідних проектів;
 6. рекомендаційні листи, включно з рекомендаціями від інших агентств ООН або міжнародних організацій. 

 

Технічна пропозиція повинна бути подана на електронну адресу, зазначену в розділі IV.

 

b) Цінова пропозиція з зазначенням статей видатків, бюджетами повинна подаватися чітко відповідно до форми цінової пропозиції. Цінові пропозиції повинні надаватися без ПДВ, оскільки Фонд ООН у галузі народонаселення звільняється від сплати ПДВ.

c) Мова пропозиції - англійська чи українська.

d) Технічна та цінова пропозиція мають бути надіслані окремими файлами та бути підписані відповідним керівником компанії та надіслані у форматі PDF.

 

IV. Інструкції для подання

Пропозиції мають бути підготовлені згідно Розділу 4 і 3 разом з відповідно заповненим і підписаним бланком цінової пропозиції, надіслані до контактної особи тільки на вказану електронну пошту не пізніше ніж: середа, 05 серпня , 2020, 12:00 за київським часом. Пропозиції надіслані на будь-яку іншу електронну пошту не будуть прийняті до розгляду.

 

Контактна особа:

Ірина Богун

Електронна адреса:

ua-procurement@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо електронного подання:

Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/18

 

•                Пропозиції, що містять невірно вказану тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не потрапити до розгляду.

•                Цінові пропозиції надаються без урахування ПДВ, оскільки Фонд ООН у галузі народонаселення звільнено від оподаткування ПДВ операцій.

•                Загальний обсяг повідомлення, що надсилається не має перевищувати 20 MB (у тому числі, сам лист, надані додатки та заголовки). При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо до кінцевого строку подання пропозицій.

 

 

V. Оцінка пропозицій

Спеціалізована оціночна комісія проводитиме оцінку пропозицій у два етапи. Технічні пропозиції будуть розглянуті на відповідність вимогам та порівняння цінових пропозицій.

 

Teхнічна оцінка (максимально 100 балів)

Технічні пропозиції будуть оцінені згідно з умовами, вказаними в розділі про вимоги до надання послуг/ Розділ I Технічного завдання, та відповідно до критерій оцінки, що подані нижче. 

 

Наступна шкала оцінювання буде використана для забезпечення об'єктивної оцінки:

Рівень, який відповідає вимогам Технічного завдання, що базується на фактичних даних, включених в пропозицію 

Бали зі 100

Значно перевищує вимоги

90 – 100

Перевищує вимоги

80 – 89 

Відповідає вимогам

70 – 79

Не відповідає вимогам

до 70

 

 

Фінансова оцінка (максимально 100 балів)

Цінові пропозиції будуть оцінені тільки від тих постачальників, чиї технічні пропозиції набрали мінімальну кількість балів – 60 після технічної оцінки. 

 

Цінові пропозиції будуть оцінені на основі відповідності до вимог форми цінової пропозиції. Максимальна кількість балів для цінової пропозиції – 100, будуть передані найменшій сумарній ціні на основі спеціальної формули наданої у Технічному завданні. Усі інші цінові пропозиції отримають бали у зворотній пропорції згідно такої формули:

 

Фінансова оцінка =

Найнижча подана ціна ($)

X 100 (Максимальна кількість балів)

Цінова пропозиція, яка оцінюється ($)

Загальний бал

                  Сумарна оцінка для кожної пропозиції буде середньозваженою сумою оцінки за технічну та фінансову пропозиції. Максимальна сума балів – 100 балів.

 

Загальний бал =70% Технічної оцінки + 30% Фінансової оцінки

 

VI. Визначення переможця 

Договір на термін до 31 грудня 2020 року між UNFPA та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия цінова пропозиція виявиться найменшою та буде відповідати вимогам документації конкурсних торгів.

 

VII. Право на змінення вимог під час прийняття рішень

                  ФН ООН залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

VIII. Умови оплати

Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації. Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який ФН ООН повідомляє про здійснення цих платежів (веб: www.treasury.un.org).

IX. Шахрайство і корупція

Фонд ООН у галузі народонаселення прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо Фонду ООН у галузі народонаселення та третіх сторін, які беруть участь у діяльності Фонду ООН у галузі народонаселення. З політикою Фонду ООН у галузі народонаселення щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: FraudPolicy. Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду Фонду ООН у галузі народонаселення, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики Фонду ООН у галузі народонаселення. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для Фонду ООН у галузі народонаселення розірвати контракт з постачальником та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників. 

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через UNFPAInvestigationHotline.

 

 

X. Політика нульової толерантності

Фонд ООН у галузі народонаселення прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам Фонду ООН у галузі народонаселення. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: ZeroTolerancePolicy.

XI. Опротестування процесу подання пропозицій

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівнику програми ЮНФПА Олесі Компанієць на електронну пошту: kompaniiets@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівником підрозділу ЮНФПА,  претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель ФН ООН procurement@unfpa.org.

 

XII. Зауваження

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF. 

Форма цінової пропозиції у доданому файлі під заголовком.