Публікації

Нові релізи

Аналітичний звіт за результатами проведення інтерв’ю з експертами у галузі ґендерної політики "Функціонування національного механізму реалізації ґендерної політики"; Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження "Доступність соціальних послуг жінкам, які постраждали від насильства"; Оцінка обізнаності про існування Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та дотичних до неї законів

Автори: Ю.М. Галустян (кандидат соціологічних наук), Ірина Демченко (кандидат економічних наук, директор АЦ "Соціоконсалтинг"), Інна Волосевич (старший дослідник, відділ досліджень ринків послуг, GfR Ukraine), Тетяна Костюченко (дослідник, відділ досліджень ринків послуг, GfR Ukraine), Надія Комарова (національний консультант ФН ООН), Тамара Марценюк (к.соц.н., доцентка кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія")

Повний огляд

Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України

 

Повний огляд

Населення України: Імперативи демографічного старіння

 

Повний огляд

Заява Генерального секретаря ООН з нагоди Всесвітнього дня народонаселення 2013

 

Повний огляд

Рівність у можливостях та Рівність у пРавах у сфеРі попеРедження віл-інфекції та сніду

Повний огляд

Рівність у можливостях
та Рівність у пРавах
у сфеРі попеРедження
віл-інфекції та сніду

Повний огляд

Сім'я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку

 

Повний огляд

Старіння населення в Україні: деякі соціально-економічні, демографічні та медичні особливості

Повний огляд

Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти

Повний огляд

Сторінки