Ви є тут

Розробка прикладної програми для українських громад задля побудови нетерпимої до домашнього та ґендерно зумовленого насильства спільноти

ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/20/21

Шановні пані / панове,

 

Фонд ООН у галузі народонаселення (ФН ООН) запрошує Вас надати цінову пропозицію на наступну послугу:

Розробка прикладної програми для українських громад задля побудови нетерпимої до домашнього та ґендерно зумовленого насильства спільноти

Цей запит відкритий для всіх юридично зареєстрованих компаній в Україні, включаючи фізичних осіб-підприємців, які можуть надавати належні послуги та володіють правоздатністю виконувати дані послуги в Україні, або через уповноважених представників.

 1. Про ФН ООН

Фонд ООН у галузі народонаселення (ФН ООН), є міжнародною агенцію з розвитку, метою котрої є забезпечення та існування такого світу, в якому кожна вагітність бажана, кожні пологи безпечні та кожна молода людина може реалізувати свій потенціал.

ФН ООН  є провідною установою ООН, яка сприяє реалізації права кожної жінки, чоловіка та дитини на здорове життя та рівні можливості. Для отримання більш детальної інформації щодо діяльності Фонду, звертайтеся, будь-ласка, до веб-сайту: UNFPA про нас.

 

Технічне завдання (ТЗ)

Опис програми

Україна, як і багато інших країн знаходиться у пошуках ефективних шляхів вирішення проблеми домашнього та ґендерно зумовленого насильства (ҐЗН). Щороку понад 1.1 млн жінок страждають від домашнього насильства. Завдяки підтримці UNFPA Україна розвивається система послуг для постраждалих  - відкриваються кризові кімнати, притулки, денні центри, працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, мобільні групи поліції із реагування на домашнє насильство. Окрім послуг підвищується якість координації серед усіх залучених суб’єктів, проводиться інформаційна діяльність.  Дізнатися про результати п’ятирічної роботи програми можна дізнатися за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=MeVqUjqaIC4&list=PLV4zy1apmIUaklKS6lSJ6LpVFmT25JKpX.

Окреме місце у програмі UNFPA Україна відводиться інформаційній кампанії «Розірви коло». Активності кампанії зосереджуються на поширені інформації про доступні сервіси та послуги для постраждалих, підвищенні рівня розпізнавання насильства, інформування про те,  як діяти у випадку ситуації насильства постраждалим/свідкам. Детальніше про кампанію тут: https://www.youtube.com/watch?v=WHKEyK9kOqo&list=PLV4zy1apmIUaklKS6lSJ6LpVFmT25JKpX&index=3 .

Разом із тим, міжнародний досвід доводить, що без високого рівня залучення місцевих громад та їх мотивації в участі у вирішення проблеми домашнього насильства очікуваних змін не відбудеться.  І тут, чи не найголовнішу роль відіграють такі негативні фактори, як:

 1. терпиме сприйняття суспільства до проявів домашнього насильства та ҐЗН. За опитуванням 2019 року, в Україні кожен четвертий українець (32% чоловіків та 20% жінок) вважають, що фізичне насильство щодо жінки в деяких випадках можна виправдати.
 2. неготовність втручатися у ситуації домашнього насильства. Кожен третій чоловік та кожна четверта жінка вважає, що не варто втручатися в чужі сімейні справи, навіть якщо йдеться про домашнє насильство.

Такі фактори підлягають зміні через рівень впливу громади на особистість. Побудова безпечних, шанобливих, рівних і дбайливих сімейних стосунків потребують взаємодії в громадах, оскільки громади – це місця, де формуються особистість, роль і позиція людини. У громадах ми дізнаємось, що означає бути батьком чи партнером, і вчимось терпіти або реагувати на насильство.

Залучення громад важливо, тому що більшість постраждалих і кривдників готові звернутися за підтримкою до найближчого оточення – рідних і друзів, а не спеціаліованих сервісів.

32% опитаних жінок у віці 15-49 років, які пережили випадки фізичного або сексуального насильства та звертались по допомогу до власної родини, родини партнера, друзів чи знайомих (2014 рік).

57% кривдників готові дослухатися до родини та друзів задля вирішення проблеми домашнього насильства (2018 рік).

Очевидно, більшість випадків насильства у першу чергу проходять рівень взаємодії з рідними та друзями, які можуть мати або не мати потрібних навичок і знань, щоб надати потрібну допомогу. Відповідно, щоб забезпечити належну роботу цих неформальних систем, важливо підвищити розуміння членами громади проблеми домашнього та ґендерно зумовленого насильства.

Мобілізація громад – це підхід, який розбудовує автономне лідерство задля вирішення проблеми, що дозволяє членам громади змінювати ставлення та поведінку саме тими способами, які для них працюють та є втілюваними.  Активне залучення широкого кола членів громади допоможе створити змістовні зміни навколо складних суспільних проблем, таких як домашнє насильство.

Мобілізація громади підкреслює центральну роль членів громади у вирішенні проблем і зміщує фокус прийняття рішень і дій від зовнішніх організацій до членів громади, груп і місцевих організацій для визначення найкращих стратегій вирішення проблеми.

 

Мета

Розробити універсальну програму для громад в Україні щодо подолання та запобігання домашнього та ґендерно зумовленого насильства.

Ціль програми – створення у громаді системи первинного та вторинного запобігання домашньому та ґендерно зумовленому насильству. Завдання програми – побудова спільноти, що засуджує прояви домашнього та ґендерно зумовленого насильства, знає як реагувати на такі випадки та їх ідентифікувати.  Розроблена програма має стати практичним путівником для громади у досягненні цих цілей.

 

Завдання

1. Провести оцінку наявного рівня залученості українських громад до питання домашнього та ґендерно зумовленого насильства. Проаналізувати успішні і невдалі практики. Шляхом опитування/дослідження з’ясувати готовність громад до імплементації програми з обраною проблематикою: визначити глибинну мотивацію, можливості, бар’єри та ризики.

2. Базуючись на результатах оцінки та обговорень з обраними UNFPA Україна громадами розробити концепцію програми.

3. Розробити програму, що стане для громади «інструкцією» з розбудови активної спільноти, яка бере участь у вирішенні та попередженні домашнього насильства. Ця «інструкція» має включати 5-7 детально описаних (концептуально та методологічно) конкретних заходів, які громада може реалізувати для мобілізації спільноти у протидії та запобіганні домашнього насильства.

4. Обговорення програми з 2-3 громадами, внесення поправок (за потреби).

 1. Методологія

Обов’язковими компонентами програми мають бути такі розділи, як: оцінка громади, теорія змін, підвищення обізнаності, розбудова мережі, активізація лідерства, оцінка ефективності. Програма має бути не теоретичним, а прикладним універсальним матеріалом – містити конкретні описи заходів, техніки та інструменти залучення, які відповідатимуть реаліям. У часових рамках документ має пропонувати 3-річний план імплементації та систему початкового, проміжного та фінального оцінювання. Вітаються інноваційні підходи та креативні рішення.

Приклади міжнародних програм та посібники:  SASA Program, UGANDA , Creating Change: Mobilising New Zealand Communities to Prevent Family Violence, City of Whittlesea Family Violence Strategy 2014-2018.

Термін надання послуг

ЕТАП 1. Оцінка стану середньостатистичної української громади (готовність до залучення, бар’єри, обмеження) – 2 тижні від дати підписання контракту. 

Етап 2. Розробка програми – 5 тижнів від дати підписання контракту. 

Етап 3. Пілотний запуск програми в обраних громадах, внесення коректив і доповнень (у разі потреби) – до 15 грудня 2020 року.

Інтелектуальна власність

Вся інформація щодо цього проекту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проектна документація тощо), що належить ФН ООН, з яким Підрядник може вступати в контакт при виконанні обов'язків за цим завданням, залишається власністю ФН ООН з ексклюзивними правами на їх використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розкрита для громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу ФН ООН відповідно до національних та міжнародних законів про авторське право.

Вимоги та кваліфікація

Постачальник послуг повинен:

 • бути резидентом або мати юридичне представництво в Україні з відповідною офіційною реєстрацією;
 • працювати в сфері розробки навчальних проектів і програм зміни суспільної поведінки (social behaviour change programmes) не менше 2 років;
 • надати рекомендації та свідчення успішної реалізації подібних проектів з гуманітарної чи соціальної тематики (короткий опис, посилання, рекомендаційні листи);
 • розробити та погодити з ФН ООН план виконання робіт, що відповідає технічному завданню та забезпечити його виконання;
 • забезпечити для виконання завдання фахівців з відповідною освітою та досвідом не менше 3 років.

Питання

Питання або запити щодо подальшого роз’яснення надсилаються за наведеними нижче контактними даними:

 

Name of contact person at UNFPA:

Надія Ковалевич

Tel Nº:

+38 095 34 69 136

Email address of contact person:

kovalevych@unfpa.org

 

 

Дедлайн для запитань: четвер, 10, вересня, 2020, 17:00 год  за Київським часом.

 

III. Зміст пропозицій

Пропозиції мають надсилатися електронною поштою одним повідомленням з вкладеннями та мають вміщувати:

 1. Технічна пропозиція повинна відповідати усім вимогам цього технічного завдання та брати до уваги мету, цілі, матеріали та організаційні питання щодо розробки програми.

Технічна пропозиція повинна включати:

       -      бачення щодо виконання технічного завдання – ідеї, підходи (до 2000 слів);

 • резюме команди/спеціаліста;
 • посилання, примірники, приклади розроблених матеріалів, які було здійснено запропонованою командою/спеціалістом.
 1. Фінансова пропозиція повинна містити детальний опис запропонованих витрат на проведення дослідження в українських гривнях, що будуть чинні протягом 60 днів, у тому числі:
 • Денні ставки оплати праці кожного учасника команди/спеціаліста.
 • Запропоновану кількість днів роботи кожного учасника в рамках цього завдання та обсяг виконуваної роботи.
 • Операційні витрати (тобто, проїзд, добові, оренда приміщень, зв'язок, усний/письмовий переклад, за потреби, витратні матеріали, канцтовари).
 • Будь-які інші витрати, що повинні покриватися задля успішної розробки програми, з обґрунтуванням.

Витрати на проїзд повинні ґрунтуватися на вартості прямих рейсів економічного класу, наскільки це можливо, та не перевищувати затверджені ставки організацій системи ООН для України.

 

c) Технічна та цінова пропозиція мають бути надіслані окремими файлами та бути підписані відповідним керівником компанії та надіслані у форматі PDF.    

    

IV. Інструкції для подання

Пропозиції мають бути підготовлені згідно Розділу 4 і 3 разом з відповідно заповненим і підписаним бланком цінової пропозиції, надіслані до контактної особи тільки на вказану електронну пошту не пізніше ніж: четвер, 17 вересня, 2020, 12:00 за київським часом. Пропозиції надіслані на будь-яку іншу електронну пошту не будуть прийняті до розгляду.

Контактна особа:

Ірина Богун

Електронна адреса:

ua-procurement@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо електронного подання:

Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/20/21

 

•             Пропозиції, що містять невірно вказану тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не потрапити до розгляду.

•             Загальний обсяг повідомлення, що надсилається не має перевищувати 20 MB (у тому числі, сам лист, надані додатки та заголовки). При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо до кінцевого строку подання пропозицій.

 

V. Оцінка пропозицій

Спеціалізована оціночна комісія проводитиме оцінку пропозицій у два етапи. Технічні пропозиції будуть розглянуті на відповідність вимогам та порівняння цінових пропозицій.

Teхнічна оцінка (максимально 100 балів)

Технічні пропозиції будуть оцінені згідно з умовами, вказаними в розділі про вимоги до надання послуг/ Розділ I Технічного завдання, та відповідно до критерій оцінки, що подані нижче

Дана шкала балів буде використана для забезпечення об’єктивності оцінки:

Цінові пропозиції будуть оцінені тільки від тих постачальників, чиї технічні пропозиції набрали мінімальну кількість балів – 60 після технічної оцінки.

Фінансова оцінка (100 балів максимально)

Цінові пропозиції будуть оцінені на основі відповідності до вимог форми цінової пропозиції. Максимальна кількість балів для цінової пропозиції – 100, будуть передані найменшій сумарній ціні на основі спеціальної формули наданої у Технічному завданні. Усі інші цінові пропозиції отримають бали у зворотній пропорції згідно такої формули:

Загальний бал

Сумарна оцінка для кожної пропозиції буде середньозваженою сумою оцінки за технічну та фінансову пропозиції. Максимальна сума балів - 100 балів.

Загальний бал =70% Технічної оцінки + 30% Фінансової оцінки

 

 • Визначення переможця

Договір на термін до 31 грудня 2020 року між UNFPA та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия цінова пропозиція виявиться найменшою та буде відповідати вимогам документації конкурсних торгів.

 • Право на змінення вимог під час прийняття рішень

ФН ООН залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

 • Умови оплати

Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації.

Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який ФН ООН повідомляє про здійснення цих платежів (веб: www.treasury.un.org).

Терміни оплати складають 30 днів після отримання товаросупровідних документів, рахунків-фактур та іншої документації, що вимагається договором.

 • Шахрайство і корупція

ФН ООН прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо ФН ООН та третіх сторін, які беруть участь у діяльності ФН ООН. З політикою ФН ООН щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: FraudPolicy. Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду ФН ООН, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики ФН ООН. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для ФН ООН розірвати контракт з постачальником, та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через UNFPAInvestigationHotline.

 • Політика нульової толерантності

ФН ООН прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам ФН ООН. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: ZeroTolerancePolicy.

 • Опротестування процесу подання пропозицій
 • Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівнику програми ЮНФПА Олесі Компанієць на електронну пошту: kompaniiets@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівником підрозділу ЮНФПА,  претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель ФН ООН procurement@unfpa.org.
 • Зауваження

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF.

Бланк цінової пропозиції

Найменування претендента:

 

Дата подання:

 

Номер запиту:

RFQNº UNFPA/UKR/RFQ/20/21

Валюта:

UAH

Термін дії цінової пропозиції:

(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 2 місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)

 

 

Бланк цінової пропозиції

Опис

Кількість співробітників

Погодинна оплата

Кількість годин роботи

Загалом

 • Гонорари працівникам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума гонорару

UAH

 • Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума інших витрат

UAH

Загальна сума контракту, без ПДВ

 (гонорари працівникам+ інші витрати)

UAH

Загальна сума контракту з ПДВ

 

 (гонорари працівникам+ інші витрати)

 

UAH

 

 

 

 

Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула Запит на Подання Пропозицій RFQNº UNFPA/UKR/RFQ/20/21 (Розробка прикладної програми для українських громад задля побудови нетерпимої до домашнього та ґендерно зумовленого насильства спільноти) у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді ФН ООН на уточнювальні питання з боку потенційного постачальника.  Також, компанія приймає Загальні умови договору ФН ООН та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої.

 

 

Ім’я, прізвище та посада

Дата та місце

 

Додаток I:

Загальні умови договору:

De Minimis Contracts

Цей запит на подання пропозицій підпадає під дію Загальних умов договору ФН ООН: De Minimis Contracts, який можна знайти тут: English, Spanish and French.