Ви є тут

Проведення опитування щодо ставлення громадян до гендерно зумовленого, домашнього насильства та до сексуальних домагань в публічних місцях

ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 
RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/20/20

Шановні пані / панове,

Фонд ООН у галузі народонаселення (ФН ООН) запрошує Вас надати цінову пропозицію на наступну послугу:
Проведення опитування щодо ставлення громадян до гендерно зумовленого, домашнього насильства та до сексуальних домагань в публічних місцях 
Цей запит відкритий для всіх юридично зареєстрованих компаній в Україні, які можуть надавати належні послуги та володіють правоздатністю постачати/виконувати дані послуги в Україні, або через уповноважених представників.

I.    Про UNFPA
UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є міжнародною агенцію з розвитку, метою котрої є забезпечення та існування такого світу, в якому кожна вагітність бажана, кожні пологи безпечні та кожна молода людина може реалізувати свій потенціал. 

UNFPA є провідною установою ООН, яка сприяє реалізації права кожної жінки, чоловіка та дитини на здорове життя та рівні можливості. Для отримання більш детальної інформації щодо діяльності Фонду, звертайтеся, будь-ласка, до веб-сайту: UNFPA про нас.

Технічне завдання (ТЗ)
Опис програми
Насильство проти жінок та дівчат є одним з найбільш поширених порушень прав людини у світі. Воно не знає ніяких соціальних, економічних чи національних кордонів. Ґендерно зумовлене насильство (далі – ҐЗН) підриває здоров'я, гідність, безпеку та автономію потерпілих, залишаючись прихованим через культуру мовчання. Воно негативно впливає на сексуальне та репродуктивне здоров'я дівчат і жінок. ҐЗН залишається широко поширеним в Україні, а збройний конфлікт у східній частині України призвів до збільшення ризику таких ситуацій.
Програма UNFPA «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» спрямована на покращення становища жінок шляхом зміцнення спроможності уряду України (центрального та місцевого рівнів), вдосконалення механізмів, покращення політики та законодавства, а також вдосконалення умов здійснення заходів, які передбачають утвердження суспільства, яке цінує ґендерну рівність як неодмінну передумову сталого розвитку, спрямовану на формування нульової терпимості ҐЗН.
Протягом останніх років Україна значно просунулась у створенні системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Завдяки наполегливій та ефективній співпраці державних органів, міжнародних інституцій, громадянського суспільства прийнято важливі нормативні акти, які фактично створюють фундамент для розбудови чіткої системи протидії насильству. У 2017 році прийнято Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», а на його основі значний обсяг нормативних актів. Зокрема, створені та прийняті Концепція державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року, Типові положення про притулок для постраждалих осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги та Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Наразі відбувається активна робота з їх практичного впровадження на всіх рівнях, перш за все у частині інтеграції спеціалізованих послуг, орієнтованих на постраждалих осіб, до наявної системи надання соціальних послуг зі збереженням базових принципів та міжнародних підходів до надання комплексної допомоги в ситуаціях домашнього та ґендерно зумовленого насильства.
З травня 2020 року Офіс Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) розпочав нову фазу програми з запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, ключовим напрямком якої є посилення спроможності та ролі міст у розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим особам, розвитку мережі якісних спеціалізованих послуг, покращення координації та міжвідомчої взаємодії суб’єктів на міському рівні, а також активізації та залучення мешканців міст до попередження та раннього виявлення таких випадків у громадах.
Шляхом конкурсного відбору було визначено 15 міст-партнерів з 12 областей України для участі у програмі «Міста, вільні від домашнього насильства» на 2020-2021 роки. Ними стали Вінниця, Дніпро, Костянтинівка, Краматорськ, Кременчук, Львів, Мелітополь, Покровськ, Полтава, Сєвєродонецьк, Київ, Одеса, Харків, Херсон, Миколаїв.
У рамках співпраці з обраними містами відбувається надання технічної підтримки містам для розбудови муніципальної системи запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, зокрема у наступному:
•    налагодженні механізмів належної координації та взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, спрямованої на забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання насильства та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства;
•    створенні та забезпеченні сталого функціонування спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;
•    підготовці фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;
•    організації та проведенні серед населення, зокрема серед дітей та молоді, інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії насильству, роз’яснення його форм, проявів і наслідків.
Також з метою комплексного підходу до створення безпечного громадського простору міст, вільних від насильства та вуличних домагань, UNFPA підтримує Stand Up — програму протидії вуличним домаганням, яка розроблена компанією L’Oréal Paris в партнерстві з експертною неурядовою організацією Hollaback! Програма пропонує перевірену методику — 5D’s , щоб допомогти чоловікам і жінкам безпечно втручатися, якщо вони стають свідками або самі стикаються з вуличними домаганнями.
 

Передумови
Фонд ООН у галузі народонаселення запрошує кваліфікованих постачальників, які спеціалізуються на проведенні досліджень громадської думки.

II. Методологія 
Обсяг робіт 
Проведення опитування з метою дослідити ставлення громадян до гендерно зумовленого, домашнього насильства та до сексуальних домагань в публічних місцях в 17 містах України.

МЕТА ОПИТУВАННЯ
Дослідити ставлення громадян до гендерно зумовленого, домашнього насильства та до сексуальних домагань в публічних місцях.

ГЕОГРАФІЯ ОПИТУВАННЯ:   17 міст України (результати дослідження повинні бути надані як загальні, так і по кожному місту окремо):
Вінниця, Дніпро, Костянтинівка, Краматорськ, Кременчук, Львів, Мелітополь, Покровськ, Полтава, Сєвєродонецьк, Київ, Одеса, Харків, Херсон, Миколаїв, Рівне, Житомир.

ПИТАННЯ:

1) НА ВАШУ ДУМКУ, ЯКА З НАВЕДЕНИХ ПРОБЛЕМ, З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ ЖІНКИ ТА ДІВЧАТА В УКРАЇНІ, Є НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВОЮ?
Одна відповідь
A.    Сексуальні домагання
B.    Домашнє насильство (фізичне, сексуальне, психологічне, економічне)
C.    Сексуальне насильство
D.    Відсутність здорового балансу між роботою та особистим життям
E.    Фізичне насильство
F.    Формування в медіа образу жінки і дівчат винятково як об'єкту сексуального бажання
G.    Нав'язування жінкам стереотипних ролей у суспільстві та сім'ї (як приклад - повна відповідальність за догляд за дітьми, оселею та господарством)
H.    Невелика кількість жінок при владі, на керівних посадах
I.    Цькування/переслідування жінок і дівчат у соціальних мережах
J.    Примусовий/дитячий шлюб
K.    Різна плата жінкам і чоловікам однакової кваліфікації за одну й ту саму роботу
L.    Свій варіант

2) НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ ДОСТАТНЬО УВАГИ ЛЮДИ У ВАШОМУ МІСТІ ПРИДІЛЯЮТЬ ПИТАННЯМ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА?
Одна відповідь
A.    Більше ніж потрібно
B.    Достатньо
C.    Менше ніж потрібно

3) НА ВАШУ ДУМКУ, НАСКІЛЬКИ ПРІОРИТЕТНИМ ДЛЯ ВЛАДИ У ВАШОМУ МІСТІ Є НАПРЯМОК БОРОТЬБИ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ?
Одна відповідь
A.    Більше ніж потрібно
B.    Достатньо пріоритетним
C.    Меншим ніж потрібно
D.    Влада взагалі нічого не робить на даному напрямку
E.    Складно сказати (не зачитувати)

4) НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ ВВАЖАЄ ГРОМАДА ВАШОГО МІСТА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО НЕПРИЙНЯТНИМ?
Одна відповідь
A.    Так, в громаді домашнє насильство активно засуджується 
B.    Скоріше так, ніж ні (в моїй громаді переважно негативно ставляться до проявів домашнього насильства)
C.    Складно сказати (не зачитувати)
D.    Скоріше ні, ніж так (в моїй громаді переважно замовчуються проблеми, пов'язані з домашнім насильством)
E.    Ні, в моїй громаді домашнє насильство як правило виправдовується

5) ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ ПРО НАЯВНІ У ВАШОМУ МІСТІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ДОМАШНЬГО НАСИЛЬСТВА?
Одна відповідь
A.    Я знаю куди звертатися 
B.    Не впевнений/на, але маю здогадки
C.    Я не знаю куди звертатися
D.    Не певний/а, що у нашому місті є такі послуги

6) НА ВАШУ ДУМКУ, НАСКІЛЬКИ ПРІОРИТЕТНИМ ДЛЯ ВЛАДИ У ВАШОМУ МІСТІ Є НАПРЯМОК БОРОТЬБИ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ?
Одна відповідь
A.    Більше ніж потрібно
B.    Достатньо пріоритетним
C.    Меншим ніж потрібно
D.    Влада взагалі нічого не робить на даному напрямку
E.    Складно сказати (не зачитувати)

БЛОК ПРО СЕКСУАЛЬНІ ДОМАГАННЯ
7) НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ ДОСТАТНЬО ЛЮДИ У ВАШОМУ МІСТІ ГОВОРЯТЬ ПРО НЕПРИПУСТИМІСТЬ СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ?

Одна відповідь
A.    Більше ніж потрібно
B.    Достатньо
C.    Менше ніж потрібно

8) СКІЛЬКИ РАЗІВ ВИ ЗАЗНАВАЛИ СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ У ПУБЛІЧНИХ МІСЦЯХ (НА ВУЛИЦІ, В ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ, МАГАЗИНІ, БАРІ ТОЩО)?
Одна відповідь
A.    Жодного разу
B.    Один раз
C.    2-3 рази
D.    4-5 разів
E.    Десятки разів

9) СКІЛЬКИ РАЗІВ ВИ БУЛИ СВІДКОМ СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ У ПУБЛІЧНИХ МІСЦЯХ (НА ВУЛИЦІ, В ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ, МАГАЗИНІ, БАРІ ТОЩО)?
Одна відповідь
A.    Жодного разу
B.    Один раз
C.    2-3 рази
D.    4-5 разів
E.    Десятки разів

10) НА ВАШУ ДУМКУ, ЯКІ З ВКАЗАНИХ СИТУАЦІЙ Є СЕКСУАЛЬНИМ ДОМАГАННЯМ?
Відповідь потрібно дати на кожну ситуацію у форматі: 
1. так, ця ситуація є сексуальним домаганням; 
2. ні, ця ситуація не є сексуальним домаганням; 
3. складно сказати (не зачитувати)

·    Хтось наполегливо пропонує вам небажані дії сексуального характеру
·    Хтось наполягає, щоб ви показали частини тіла, які не хочете показувати
·    Хтось торкається вас, обіймає, цілує без вашої згоди
·    Хтось оголяється перед вами або мастурбує 
·    Хтось показує вам фото з вираженим сексуальним контекстом, що створює для вас дискомфорт
·    Хтось свистить вам, імітує звуки поцілунків, окликає з сексуальними пропозиціями
·    Хтось задає нав'язливі питання щодо вашого сексуального життя, що створюють для вас дискомфорт
·    Хтось неподобаюче звертається до вас (до жінок - "кралечко, лялечко, крихітко", а до чоловіка - "красунчику, пупсику, солоденький" тощо)
·    Хтось витріщається на вас, робить жести сексуального характеру
·    Хтось робить коментарі або жарти щодо вашого вигляду, анатомії, одягу, що мають сексуальний підтекст
·    Хтось нав'язливо питає вас про ім'я, телефон та іншу особисту інформацію, або наполягає на побаченні

ПИТАННЯ ДО ТИХ, ХТО ЗАЗНАВ СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ 
11) СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ БУЛИ СВІДКАМИ У СИТУАЦІЇ, КОЛИ ВИ ЗАЗНАЛИ СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ У ПУБЛІЧНОМУ МІСЦІ ВОСТАННЄ?

Одна відповідь
A.    Жодного
B.    Один
C.    Два
D.    Більше двох

12) ЧИ ВТРУТИЛИСЬ СВІДКИ, ЩОБ ДОПОМОГТИ ВАМ В СИТУАЦІЇ СЕКСУАЛЬНОГО ДОМАГАННЯ?
Одна відповідь
A.    Так
B.    Ні

13) ЯКЩО ХТОСЬ ВТРУТИВСЯ, ТО ЩО ВОНИ ЗРОБИЛИ?
Можливі максимально три відповіді
A.    Запитали мене, як я себе почуваю 
B.    Створили відволікаючу ситуацію (спитали мене про час/говорили про погоду/впустили щось)
C.    Сказав/ла домагателю/кривднику припинити
D.    Почали сперечатися з домагателем/кривдником
E.    Сказав/ла домагателю/кривднику іти геть
F.    Вдарили домагателя/кривдника
G.    Викликали поліцію 
H.    Запропонували мені підтримку після того, як це скінчилось (спитали чи я в порядку, чи пройтись зі мною, якщо потрібно)
I.    Сказали мені, що це була не моя провина, це не моя відповідальність
J.    Знімали ситуацію на телефон

14) ЯК ДІЇ СВІДКІВ ВПЛИНУЛИ НА СИТУАЦІЮ?
Одна відповідь
A.    Ситуація покращилась
B.    Нічого не змінилось
C.    Ситуація погіршилась

15) ЯК ВПЛИНУЛО (ЗНАЧНО, ПОМІРНО, МАЛО, НІЯК) НА ВАШЕ ЖИТТЯ ТЕ ЩО ВИ ЗАЗНАЛИ СЕКСУЛЬНИХ ДОМАГАНЬ
Відповідь потрібно дати щодо кожного з перелічених нижче аспектів життя 
(вплинуло ЗНАЧНО, ПОМІРНО, МАЛО, НІЯК)
·    Моя поведінка
·    Впевненість у собі
·    Моя самооцінка
·    Мої відносини з іншими
·    Моє інтимне життя
·    Моє професійне життя
·    Моє особисте життя

ПИТАННЯ ДО ТИХ, ХТО БУВ СВІДКОМ СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ
16) ЧИ ВТРУТИЛИСЯ ВИ В СИТУАЦІЮ СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ, КОЛИ СТАЛИ ЇЇ СВІДКОМ ВОСТАННЄ?

Одна відповідь
A.    Так, я втрутився/лась
B.    Ні, бо втрутився хтось інший
C.    Ні, не втрутився/лась

17) ЯКЩО ВИ НЕ ВТРУТИЛИСЬ, ТО ЧОМУ?
Одна відповідь
A.    Це не виглядало таким, що потребує втручання
B.    Не знав/ла, що робити
C.    Я не хотів/ла виглядати по дурному
D.    Я подумав/ла, що тільки зроблю цим гірше для постраждалого/ої
E.    Мені було лячно, дуже ризиковано втручатися
F.    Я подумав/ла, що хтось інший має втрутитися
G.    Хтось інший втрутився
H.    Інші люди теж ігнорували ситуацію

18) ЩО МОГЛО Б СПОНУКАТИ ВАС ВТРУТИТИСЯ?
Одна відповідь
A.    Якщо б постраждала/ий попросила/в допомоги
B.    Якщо б ситуація була серйознішою
C.    Якщо б я знав/ла, що робити
D.    Якщо б хтось інший/а втрутився/лась
E.    Нічого

БЛОК ПРО ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО
19) Ви у себе вдома і чуєте, що від сусідів доносяться чоловічі та жіночі крики та гуркіт. Якими будуть ваші дії?

Одна відповідь
A.    Поцікавлюсь у сусідів, чи все добре
B.    Самостійно піду на допомогу постраждалій/ому
C.    Викличу поліцію
D.    Ніяк не відреагую, це не моя справа
E.    складно сказати (не зачитувати)

20) Головна причина, яка, на вашу думку, зупиняє свідків домашнього насильства зарадити ситуації
Одна відповідь
A.    Це чужі сімейні справи. Не варто втручатися
B.    Людина, що втрутиться, потім буде вважатися причетною до насильства
C.    Це може бути небезпечно для тих, хто хоче зарадити
D.    Люди не знають, як допомогти 
E.    складно сказати (не зачитувати)

21) Уявімо, що ваша подруга/близька людина, зазнає насильства з боку партнера/партнерки, і ви про це дізналися. Які ваші дії?
Можливі максимально три відповіді
A.    Самостійно дам пораду, що робити близькій людині
B.    Поговорю з її партнером/кою
C.    Дам контакти організацій, куди можна звернутися за допомогою  (поліція, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, соціальні служби)
D.    Нічого не робитиму, мені складно почати розмову про це
E.    Нічого не робитиму, я не знаю чим допомогти
F.    Нічого не робитиму, бо краще не втручатися у сімейні справи

22) На вашу думку, чи варто зважати на інцидент фізичного насильства з боку чоловіка, якщо таке трапилося вперше?
Одна відповідь
A.    не варто, особливо якщо чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння
B.    можна пробачити, якщо чоловік  визнав свою помилку і вибачилася
C.    варто розірвати стосунки з таким чоловіком
D.    важко сказати (не зачитувати)

23) На вашу думку, чи варто зважати на інцидент фізичного насильства з боку чоловіка, якщо таке трапилося вперше?
Одна відповідь
A.    Не варто, особливо якщо чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння
B.    Можна пробачити, якщо чоловік  визнав свою помилку і вибачився
C.    Варто звертатися за допомогою
D.    Варто розірвати стосунки з таким чоловіком
E.    Важко сказати (не зачитувати)

24) На вашу думку, чи інцидент фізичного насильства (ляпасів, стусанів, побиття) з боку чоловіка має виправдання?
Одна відповідь
A.    Так, якщо чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння
B.    З деякими жінками інакше не можна
C.    Це негативне явище, але в деяких ситуаціях чоловіків можна зрозуміти, у житті всяке трапляється
D.    Ні, такому немає виправдання
E.    Складно сказати (не зачитувати)

25) На вашу думку, чи справжньому чоловіку допустимо підняти руку на жінку?
Одна відповідь
A.    Так, якщо жінка спровокувала
B.    Так, за певних обставин
C.    Ні, ні в якому разі
D.    Важко сказати (не зачитувати)

26) На вашу думку, чи може жінка зазнати сексуального насильства з боку чоловіка, з яким жінка перебуває в шлюбі, або зустрічається?
Одна відповідь.
A.    так
B.    ні
C.    складно сказати(не зачитувати)

27) На вашу думку, чи інцидент сексуального насильства (примусу до сексу) з боку чоловіка має виправдання?
Одна відповідь
A.    Так, особливо якщо чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння
B.    Так, бо це стосується подружнього обов'язку
C.    Так, якщо чоловік визнав свою помилку і вибачився
D.    Ні, такому немає виправдання
E.    складно сказати (не зачитувати)

28) Чи погоджуєтеся ви із твердженням, що заради збереження сім’ї жінка повинна «закривати очі» на насильство з боку чоловіка/партнера?
Одна відповідь
A.    Так, безперечно, це її обов'язок
B.    Бувають такі обставини, що вона вимушена терпіти
C.    Ні, не погоджуюсь
D.    Складно сказати (не зачитувати)

29) Хто, на вашу думку, відповідає за те, що трапилася ситуація домашнього насильства?
Одна відповідь
A.    Кривдник/ця
B.    Постраждалий/а
C.    Обидві сторони
D.    Зовнішні обставини
E.    Складно сказати (не зачитувати)

30) Чи знаєте ви, що таке психологічне насильство? Як його розпізнати?
Одна відповідь
A.    так
B.    не впевнений/на, але маю здогадки.
C.    ні
D.    складно сказати(не зачитувати)

31) Чи знаєте ви, що таке економічне насильство? Як його розпізнати?
Одна відповідь
A.    так
B.    не впевнений/на, але маю здогадки.
C.    ні
D.    складно сказати(не зачитувати)

32) Чи погоджуєтеся ви із твердженням, що насильство найчастіше зустрічається у недостатньо забезпечених сім'ях?
Одна відповідь
A.    Так
B.    Ні
C.    Складно сказати (не зачитувати)

33) Чому, на вашу думку, проблема  насильства в сім’ї є такою гострою в Україні? (один варіант відповіді)
A.    винні чоловіки
B.    винні жінки 
C.    проблема виховання: насильство вважається прийнятним
D.    недостатня участь держави у подоланні проблеми
E.    не вважаю, що  насильство в сім’ї в Україні є гострою проблемою 
F.    Інше (що саме) __________________
G.    складно сказати
 
34) Чи відома вам інформаційна кампанія «Розірви коло» Фонду ООН у галузі народонаселення?
Можливі дві відповіді
A.    бачила/бачив відеоролик.
B.    бачила/бачив друковану рекламу.
C.    щось чули, але відео і друковану рекламу не бачили
D.    ні.

Інтелектуальна власність
Вся інформація щодо цього проекту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проектна документація тощо), що належить Фонду ООН у галузі народонаселення, з яким Підрядник може вступати в контакт при виконанні обов'язків за цим завданням, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення з ексклюзивними правами на їх використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розкрита для громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до національних та міжнародних законів про авторське право.

Вимоги та кваліфікація
UNFPA шукає постачальника послуг з перевіреним досвідом у сфері досліджень громадської думки.

Постачальник послуг повинен:
-    бути резидентом юридичної особи, приватним підприємцем, або мати юридичне представництво в Україні з відповідною офіційною реєстрацією;
-    працювати в сфері досліджень громадської думки не менше 2 років;
-    надати рекомендації та свідчення успішної реалізації подібних проектів (посилання або примірники двох останніх відповідних досліджень). 

Оцінка пропозиції
Детальна оцінка пропозицій складається з оцінки технічної складової пропозиції та фінансової оцінки.

Питання 
Питання або запити щодо подальшого роз’яснення надсилаються за наведеними нижче контактними даними:

Контактна особа: Anna Tsytsak
Електронна адреса: tsytsak@unfpa.org

    
Дедлайн для запитань: середа, 2, вересня, 2020, 17:00 год  за Київським часом.

III. Зміст пропозицій
Пропозиції мають надсилатися електронною поштою одним повідомленням з вкладеннями та мають вміщувати: 

a) Технічну пропозицію:
•    Опис цільової аудиторії та оптимальної методології дослідження (метод, обсяг вибірки, максимально допустиму похибку)
•    Інформацію про юридичну особу та портфоліо компанії, з зазначенням досвіду виконання відповідних проектів;
•    Посилання або примірники двох останніх відповідних досліджень.
•    Запропоновану структура/зміст звіту про дослідження та спосіб його складання.
•    Запропонований робочий план та графік.

Технічна пропозиція повинна бути подана на електронну адресу, зазначену в розділі IV.

b) Цінова пропозиція з зазначенням статей видатків, повинна подаватися відповідно до форми цінової пропозиції. 
c) Мова пропозиції - англійська чи українська.
d) Технічна та цінова пропозиція мають бути надіслані окремими файлами та бути підписані відповідним керівником компанії та надіслані у форматі PDF.

IV. Інструкції для подання
Пропозиції мають бути підготовлені згідно Розділу 4 і 3 разом з відповідно заповненим і підписаним бланком цінової пропозиції, надіслані до контактної особи тільки на вказану електронну пошту не пізніше ніж: вівторок, 08 вересня, 2020, 15:00 за київським часом. Пропозиції надіслані на будь-яку іншу електронну пошту не будуть прийняті до розгляду.

Контактна особа:   Ірина Богун
Електронна адреса:  ua-procurement@unfpa.org

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо електронного подання:
Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/20/20

•    Пропозиції, що містять невірно вказану тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не потрапити до розгляду.
•    Загальний обсяг повідомлення, що надсилається не має перевищувати 20 MB (у тому числі, сам лист, надані додатки та заголовки). При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо до кінцевого строку подання пропозицій.

V. Оцінка пропозицій
Спеціалізована оціночна комісія проводитиме оцінку пропозицій у два етапи. Технічні пропозиції будуть розглянуті на відповідність вимогам та порівняння цінових пропозицій.

Teхнічна оцінка (максимально 100 балів)
Загальна відповідність та технічна спроможність команди (максимум 50 балів)

•    Загальна якість та повнота пропозиції згідно з технічним завданням та вимогами запиту про надання пропозицій, розуміння заявником предмету опитування, мети, цілей, обсягу, очікуваних матеріалів. 
•    Інформація про заявника, офіційна реєстрація, рекомендації, та ін.
•    Обсяг та глибина досвіду з проведення аналогічних досліджень
•    Компетенції та навички, що відповідають дослідженню (наприклад, комунікаційні, аналітичні, управління даними, написання звітів, користування ПЗ)
•    Володіння мовою

Запропонована методика та підхід (максимум 50 балів)

•    Запропонована методика дослідження, методи, обсяг та інструментарій формування вибірки та збору даних.
•    Запропонована структура/зміст звіту про дослідження та спосіб його складання.
•    Запропонований робочий план та графік

Рівень, який відповідає вимогам Технічного завдання, що базується на фактичних даних, включених в пропозицію   

Рівень, який відповідає вимогам Технічного завдання, що базується на фактичних даних, включених в пропозицію    Бали зі 100                      
Значно перевищує вимоги 90 – 100
Перевищує вимоги 80 – 89       
Відповідає вимогам 70 – 79
Не відповідає вимогам до 70

 

Фінансова оцінка (максимально 100 балів)
Цінові пропозиції будуть оцінені тільки від тих постачальників, чиї технічні пропозиції набрали мінімальну кількість балів – 70 після технічної оцінки. 

Цінові пропозиції будуть оцінені на основі відповідності до вимог форми цінової пропозиції. Максимальна кількість балів для цінової пропозиції – 100, будуть передані найменшій сумарній ціні на основі спеціальної формули наданої у Технічному завданні. Усі інші цінові пропозиції отримають бали у зворотній пропорції згідно такої формули:


Загальний бал
    Сумарна оцінка для кожної пропозиції буде середньозваженою сумою оцінки за технічну та фінансову пропозиції. Максимальна сума балів – 100 балів.

Загальний бал =70% Технічної оцінки + 30% Фінансової оцінки

VI. Визначення переможця 
Договір на термін до 31 грудня 2020 року між UNFPA та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия цінова пропозиція виявиться найменшою та буде відповідати вимогам документації конкурсних торгів.

VII. Право на змінення вимог під час прийняття рішень
    ФН ООН залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.
VIII. Умови оплати
Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації. Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який ФН ООН повідомляє про здійснення цих платежів (веб: www.treasury.un.org).
IX. Шахрайство і корупція
Фонд ООН у галузі народонаселення прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо Фонду ООН у галузі народонаселення та третіх сторін, які беруть участь у діяльності Фонду ООН у галузі народонаселення. З політикою Фонду ООН у галузі народонаселення щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: FraudPolicy. Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.
У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду Фонду ООН у галузі народонаселення, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики Фонду ООН у галузі народонаселення. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для Фонду ООН у галузі народонаселення розірвати контракт з постачальником та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників. 
Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через UNFPAInvestigationHotline.
X. Політика нульової толерантності
Фонд ООН у галузі народонаселення прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам Фонду ООН у галузі народонаселення. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: ZeroTolerancePolicy.
XI. Опротестування процесу подання пропозицій
Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівнику програми ЮНФПА Олесі Компанієць на електронну пошту: kompaniiets@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівником підрозділу ЮНФПА,  претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель ФН ООН procurement@unfpa.org.

XII. Зауваження
У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF. 
 
БЛАНК ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

Найменування претендента:  
Дата подання:  
Номер запиту: RFQNº UNFPA/UKR/RFQ/20/20
Валюта: UAH
Термін дії цінової пропозиції:
(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 2
місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)
 


Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула
Запит на Подання Пропозицій RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/20/20 [Проведення опитування щодо ставлення громадян до гендерно зумовленого, домашнього насильства та до сексуальних домагань в публічних місцях]
, у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді ФН ООН на уточнювальні питання з боку потенційного постачальника. Також, компанія приймає Загальні умови договору ФН ООН та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої. 

 
Ім’я, прізвище та посада       Дата та місце


Додаток I:
Загальні умови договору:
De Minimis Contracts
Цей запит на подання пропозицій підпадає під дію Загальних умов договору ФН ООН: De Minimis Contracts, який можна знайти тут: English, Spanish і French