Ви є тут

УКРАЇНСЬКОЮ (ENGLISH is below):

 

10:30 – 11:00

Реєстрація. Вітальна кава. 

11:00 – 11:15

Відкриття Форуму. 

Павло ЗАМОСТЬЯН, Заступник Голови представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, UNFPA

Хелен ФЕЙЗІ, Заступниця Голови Місії Посольство Британії в Києві

Марина САПРИКІНА, Голова Правління Центру «Розвиток КСВ», CSR Ukraine

Модераторка події

Лариса ДЕНИСЕНКО, адвокатеса, провозахисниця, Посол доброї волі ООН в Україні

11:15 – 12:00

Бізнес, держава  та суспільство: партнерство задля успіху

Ключова доповідачка:

Лаура СТЮАРТ-БЕРРІ, Співдиректорка 20-firstBuilding GenderBalanced Businesses, Велика Британія

Катерина ЛЕВЧЕНКО, Урядова уповноважена з питань гендерної політики

Сергій НІЖИНСЬКИЙ, Заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції

Марина БАРДІНА, народна депутатка України, Співголова міжфракційного об’єднання «Рівні можливості»

Марія-Катя СанчезРадниця з питань розвитку персоналу Фонду ООН у галузі народонаселення, Регіональний офіс Східної Європи та Центральної Азії

12:00 – 12:20 

Презентація дослідження «Гендерна рівність та відповідь на домашнє насильство в приватному секторі: заклик до дій» 

Наталія КОШОВСЬКА, Програмна аналітикиня Фонду ООН у галузі народонаселення, UNFPA 

12:20 – 13:00

Підписання Декларації задля гендерної рівності та запобігання домашньому насильству

 1. ДП «НАЕК «Енергоатом»Данило Лавренов
 2. «ІТ-Інтегратор»Олена Маслій-Шишова
 3. Львівська торгово-промислова палата, Юрій Булик
 4. Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS)Ярина Степанюк
 5. МЕТРО Кеш енд Кері Україна, Ірина Брижак
 6. НЕК «Укренерго», Оксана Чікало
 7. Avon Україна, Ольга Добровольська 
 8. EY в УкраїніАльона Матвійчук
 9. L'Oreal УкраїнаЮлія Романенко
 10. Nestlé в Україні та МолдовіЮрій Демкович 
 11. Starlight MediaЛюдмила Довгоброд
 12. ТОВ «Тева Україна», Світлана Куценко

 

13:00 – 14:00  

Обід та час на розбудову міжособистісної комунікації

Під час обіду учасники та учасниці зможуть ознайомитись з експозиціями «Шведські татусі». Також заохочуємо обрати собі чи в подарунок близькій людині браслет із серії «Розірви коло». Це спільна ініціатива UNFPA Україна та бренду прикрас DARI Jewelry. Купуючи  браслет, Ви даруєте таку саму прикрасу жінці, яка перебуває в одному з притулків для постраждалих від домашнього насильства. Подарований Вами браслет нагадуватиме жінці, що вона – щастя. 

14:00 – 14:40  

Презентація посібника для керівництва компаній та відділів кадрів «Як великий, середній та малий бізнес виграє від політики рівності та запобігання домашньому насильству»

Марина САПРИКІНА, Голова Правління Центру «Розвиток КСВ», CSR Ukraine

Ірина БРИЖАК, Директорка з персоналу, «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», розробниця посібника

Альона МАТВІЙЧУК, Inclusiveness Champion, EY, розробниця посібника 

Ірина ЧЕРНИШОВА, Голова Правління ACMP УКРАЇНА, CEOChangeImpulse

14:40 – 15:30 

Презентація кращих бізнес-практик 

Андрій ЦИМБАЛ, Керуючий партнер KPMG в Україні 

Людмила ДОВГОБРОД, Human Capital-директорка,StarLightMedia, розробниця посібника 

Оксана ЧІКАЛО, начальниця відділу корпоративної соціальної відповідальності НЕК «Укренерго»

15:30 – 16:00 

Перерва на каву

16:00 – 17:00 

Презентація кращих бізнес-практик (продовження) 

Канан ТОРЕ, Менеджерка з розвитку персоналу, Accor Hotels, Туреччина 

Кагіл КОКСАЛ, Менеджерка з корпоративних відносин, Vodafone,Туреччина

Юлія РОМАНЕНКО, Директорка з корпоративних комунікаційL’Oreal Україна 

17:00 – 17:30 

Соціальна відповідальність та просування нульової толерантності до домашнього насильства: особистий досвід, що надихає

Маша ЄФРОСИНІНА, Почесний Посол Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні

 

17:30 – 18:00 

Заключні ремарки та завершення форуму. 

Кава та нетворкінг 

 

ENGLISH:

10:30 – 11:00

Registration. Welcoming coffee. 

11:00 – 11:15

Opening remarks

Pavlo ZAMOSTIAN, UNFPA Deputy Representative

Helen FAZEY, Chargé d'affaires British Embassy in Ukraine

Maryna SAPRYKINA, CSR Ukraine Head of the Board

Moderator of the event

Larysa DENYSENKO, a lawyer, writer, journalist, public activist and UN Goodwill Ambassador

11:15 – 12:00

Business, State, and Society: partnership for the success  

Keynote speaker:

Laura STUART-BERRY, Co-Managing Director 20-first, Building Gender Balanced Businesses 

Kateryna LEVCHENKO, Government Commissioner for Gender Policy in Ukraine

Serhii NIZHYNSKII, Deputy Minister for Social Policy on European Integration

Maryna BARDINA, Member of Parliament, Co-Chair of the Equal Opportunities parliament caucus 

Maria-Katia SANCHEZ, HR Strategic Partner, United Nations Population Fund, Eastern Europe and Central Asia Regional Office

 

12:00 – 12:20 

Presentation of the research “Gender Equality and Domestic Violence in the Private Sector of Ukraine: Call for Action”

 

Nataliia KOSHOVSKA, Programme Analyst, Gender Equality and Women’s Empowerment, UNFPA 

12:20 – 13:00

Declaration for Gender Equality and Prevention of domestic violence.

Declaration participants: 

 1. SE NNEGC “Energoatom”Danylo Lavrenov 
 2. “ІТ-Integrator»”, Olena Masliy-Shyshova
 3. Lviv Chamber of Commerce and IndustryYuriy Bilyk 
 4. Lviv Business School of UCU (LvBS)Yaryna Stepanyuk
 5. МЕТRО Cash and Carry Ukraine, Iryna Bryzhak
 6. NPC “Ukrenergo”, Oksana Chykalo
 7. Avon UkraineOlha Dobrovolska
 8. EY in UkraineAlona Matviichuk
 9. L'Oreal UkraineYulia Romanenko
 10. Nestlé in Ukraine and MoldovaYuriy Demkovych
 11. Starlight Media, Lyudmyla Dovgobrod 
 12. Teva Ukraine, Svitlana Kutsenko

 

 

13:00 – 14:00 

Lunch time and networking 

We encourage you to enjoy the Swedish dads exhibition and as an option to consider choosing one of the bracelets of "Break the Circle" collection for yourself or as a gift to someone you loved. This is a joint initiative of UNFPA Ukraine and the Dari Jewelry brand. When you buy a jewelry,  you give the same one to a GBV survivor who is receiving help in one of the shelters. The bracelet you present reminds a woman that she is happiness.

 

14:00 – 14:40   

Presentation of the Guide “How Large, Medium and Small Companies Benefit from the Equality Policy of and the Prevention of Domestic Violence”  

Maryna SAPRYKINA, CSR Ukraine Head of the Board

Iryna BRYZHAK, HR director, METRO Cash and Carry Ukraine, Guide developer 

Alona MATVIICHUKInclusiveness Champion, EY in Ukraine Guide developer

Iryna CHERNYSHOVA, ACMP UKRAINE Leader, CEO ChangeImpulse

14:40 – 15:30 

Presentation of best corporate practices 

Andriy TSYMBAL, Managing Partner, KPMG in Ukraine

Lyudmyla DOVGOBRODHuman Capital Director, StarLightMediaGuide developer  

Oksana CHYKALO, Head of CSR Department, Ukrenergo

15:30 – 16:00 

Coffee break

16:00 – 17:00 

Presentation of best corporate practices (continued)

Canan TÖRE, Talent & Culture Manager, Accor Hotels, Turkey 

Çağıl KÖKSAL, Corporate Relations Manager, Vodafone, Turkey 

Yulia ROMANENKO, Communications Director, CSR & Public Affairs, L’Oreal Ukraine

 

17:00 – 17:30 

Social responsibility and advocating zero tolerance to domestic violence: personal inspiring experience 

Masha YEFROSININA, UNFPA Honorary Ambassador 

17:30 – 18:00 

Closing remarks. 

Final coffee break and networking