Ви є тут

Цей запит відкритий для всіх юридично зареєстрованих компаній в Україні, які можуть надавати належні послуги та володіють правоздатністю постачати/виконувати дані послуги в Україні, або через уповноважених представників.

 

 1. Про UNFPA

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні є міжнародною агенцію з розвитку, метою котрої є забезпечення та існування такого світу, в якому кожна вагітність бажана, кожні пологи безпечні та кожна молода людина може реалізувати свій потенціал.

 

UNFPA є провідною установою ООН, яка сприяє реалізації права кожної жінки, чоловіка та дитини на здорове життя та рівні можливості. Для отримання більш детальної інформації щодо діяльності Фонду, звертайтеся, будь-ласка, до веб-сайту: UNFPA про нас.

 

Технічне завдання (ТЗ)

Передумови та опис програми

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні впроваджує проєкт «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству» (назва походить від англійського слова EMBRACE, сформованого з перших літер слів: Enhancing Mechanisms to Build Responsive, Accountable & Cost-Effective System) за фінансової підтримки уряду Великобританії. Проєкт спрямований на посилення безпеки та захисту жінок та дівчат від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) шляхом трансформації соціальних норм, що виправдовують ГЗН, покращення доступу постраждалих осіб до якісної допомоги та розвиток механізмів координації і підзвітності на національному та місцевому рівнях.

Розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері є надзвичайно важливим фактором у процесі розриву кола насильства та запобіганню домашньому насильству в цілому. З листопада 2020 року Програма з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству впроваджує напрямок розширення економічних можливостей жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства в рамках проєкту EMBRACE. Це ініціатива ВОНА хаб https://www.vonahub.org.ua/, що зосереджена на підвищенні економічної автономності та стійкості жінок, надаючи підтримку в працевлаштуванні, профорієнтацію, професійний розвиток та залучення постраждалих до можливостей працевлаштування. У рамках проєкту надаються такі моделі підтримки:

 • Підтримка кар'єрними консультантами/консультантками (консультації щодо здобуття професійних навичок та індивідуальна підтримка у пошуку роботи або започаткування власного бізнесу);
 • Організація професійних курсів для жінок, які знаходяться у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждалих від домашнього насильства, з метою розширення можливостей працевлаштування або започаткування ініціатив, що можуть приносити дохід, стійких і затребуваних;
 • Надання стартового фінансування для запуску ініціатив соціального підприємництва для жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства.
 • Організація тренінгів для місцевих партнерів задля розбудови їхньої спроможності щодо ефективного супроводу з побудови економічної безпеки постраждалих від ДН/ГЗН.
 • Організація тренінгів для бізнесу щодо ефективної протидії та запобіганню ДН/ГЗН на роботі.

Назва кар’єрного хабу «ВОНА» складається з перших літер 4 слів – Вільна, Окрилена, Незалежна, Амбітна. Саме над тим, аби так себе почували жінки, працюють команди кар’єрних хабів «ВОНА», що вже відкриті у містах Дніпро, Львів, Ужгород, Київ та Запоріжжя.

У межах «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства» у 52 містах і громадах UNFPA планує втілити креативні активності, в тому числі квест, щоб мотивувати громади не толерувати насильство за будь-яких умов і надавати підтримку усім, хто її потребує. 

«16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства» – це кампанія, яка проводиться щороку в більшості країн світу. Вона починається 25 листопада, з Міжнародного дня ліквідації насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня, Дня прав людини. Кампанія консолідує людей та організації в усьому світі та закликає до запобігання та викорінення насильства щодо жінок і дівчат.

Квест має сформувати розуміння діяльності механізму національної системи протидії та запобігання ГЗН/ДН на національному та локальних рівнях з метою забезпечення більшості постраждалих від гендерно зумовленого насильства осіб доступом до якісних, орієнтованих на постраждалих послуг і утвердження в українському суспільстві нульової толерантності до ГЗН/ДН, врахувавши що розширення економічних прав та можливостей жінок є надзвичайно важливим чинником у процесі розриву кола насильства та запобігання випадкам ГЗН/ДН.

Необхідні умови

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні запрошує до співробітництва кваліфікованих постачальників послуг для розробки квеста та забезпечення його проведення в містах, де розташовані локальні ВОНА хаби (м. Львів, м. Ужгород, м. Київ, м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Луцьк). Діяльністю вибраного постачальника послуг керуватиме координаторка напрямку з розбудови економічної спроможності жінок Програми з протидії та запобігання ГЗН UNFPA разом з командою Програми.

II. Методологія

Зміст та обсяг робіт

МЕТА НАДАННЯ ПОСЛУГ:

 

Розробка, імплементація та супровід квесту згідно з технічним запитом.

 

 • Квест має сформувати базове розуміння поняття ДН/ГЗН, та діяльності механізму національної системи протидії та запобігання ГЗН/ДН на національному та локальних рівнях з метою забезпечення більшості постраждалих від гендерно зумовленого насильства осіб доступом до якісних, орієнтованих на постраждалих послуг і утвердження в українському суспільстві нульової толерантності до ГЗН/ДН, врахувавши, що розширення економічних прав та можливостей жінок є надзвичайно важливим чинником у процесі розриву кола насильства та запобігання випадкам ГЗН/ДН.
 • Кінцева точка квесту у кожному місті – локальний ВОНА хаб.
 • Квест має відповідати ключовим підходам кампанії «Розірви коло»* та рекомендаціям для втілення заходів у межах «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства»**.
 • Цільова аудиторія: жінки і чоловіки усіх вікових груп. Пріоритетна цільова аудиторія для першого квесту: клієнтки хабів (жінки 18-65+, команди партнерів хабу, в більшості бізнес-партнери, роботодавці).

* Ключові підходи кампанії «Розірви коло»

 

 • Насильство не можна подолати насильством, тому ніякої агресії та закликів до неї у межах кампанії («дай відповідь чи дай здачі кривднику» та подібні висловлювання/меседжі є неприйнятними).
 • Чутливість до постраждалих та зменшення ризику їх травматизації – ми не говоримо «жертва», а «постраждала особа»; не використовуємо фотографії чи картинки зі сценами насильства чи його наслідками (жінок, чоловіків чи дітей з синцями або ранами, у сльозах чи з виразами страждань, болю або розпачу на обличчях). Ми знаємо, що це може нагадати постраждалим про пережитий досвід і завдати шкоди їх відновленню.
 • Відмова від прийомів, що шокують, маніпулюють або викликають негативні переживання. Життя, в якому є насильство, і так сповнене страждань.
 • Однозначне і безкомпромісне розуміння, що кривдник несе повну відповідальність за випадок домашнього і гендерно зумовленого насильства. У домашнього і гендерно зумовленого насильства немає виправдань. Ми не використовуємо конструкції, що можуть трактуватися неоднозначно, натякають або є прямим звинуваченням постраждалої або очевидця в бездіяльності, наприклад: “Якби ти не провокувала, він би не вдарив”, “Якби ти не мовчала, це не повторилося б знову”, “Якби ти не сумнівався, що твій дзвінок важливий, вона могла б жити”.
 • Фокус на конструктивних меседжах, образах і твердженнях – ми не просто розриваємо коло насильства, ми будуємо суспільство, вільне від насильства.
 • Використання простої, зрозумілої позитивної, стверджувальної або нейтрально забарвленої гендерно чутливої лексики.
 • Залучення лідерів/-ок думок до активностей кампанії відбувається лише на некомерційній основі.

**Рекомендації UNFPA до втілення заходів у межах «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства»

 

 • Акція «16 днів активізму проти гендерно зумовлене насильство» вирізняється саме фокусом на активізмі – активній участі членів громади, вирішальній ролі активній позиції кожного представника і кожної представниці громади у подоланні усіх форм насильства.
 • Акція має мати конструктивний меседж і формат (слід утриматись від дій деструктивного характеру – ламання, розбивання, нівечення тощо – навіть у метафоричному значенні).
 • Заходи у межах акції втілюються цілісно та комплексно, ніби «перетікають» один в одне, для формування єдиного інформаційного поля, посилення меседжів акції та сприяння переосмислення стереотипів і норм, які виправдовують гендерно зумовлене насильство.
 • Заходи втілюються офлайн та онлайн для ширшого залучення членів громади, але офлайн заходи є центральними для акції.
 • Заходи є креативними, інтерактивними та цікавими для участі жінок і чоловіків усіх вікових груп та викликають в учасників бажання поділитись своєю участю з іншими, щоб поширити інформацію про акцію.

 

Вибраний постачальник послуг виконує такі завдання:

 

 1. Проведення комплексної оцінки можливості реалізації квесту по 5 містах (м. Львів, м. Ужгород, м. Київ, м. Дніпро, м. Запоріжжя) із залученням всіх організацій та установ, діяльність яких направлена на протидію ГЗН та підвищення економічної незалежності жінок, постраждалих від ГЗН. Проведення оцінки повинно відбуватись за участі координаторок локальних хабів, які нададуть необхідну інформацію щодо залучення сервісів та спеціалізованих служб протидії та запобіганню ДН/ГЗН.
 2. Розробка детального вуличного квесту на основі рекомендацій плану (https://docs.google.com/document/d/18QoD5I04buB8vp-xsXHb0BMlQRQjfGFgBk0k...), з додаванням питань, квізів, загадок (питання/правильні відповіді для інтеграції в квест будуть надані експертками UNFPA).
 3. Розробка індивідуальних програм квесту згідно з умовами розташування локацій в кожному місті.

Програми мають бути за часом до 3-х годин, пристосовані до потреб кожного ХАБУ та повинні пропонувати різноманітні формати розвитку сюжетної лінії та охоплювати всі сфери діяльності в напрямку протидії ДН/ГЗН. Мають бути розроблено п’ять програм вуличного групового квесту, пристовані до умов розташування локальних Вона хабів в містах розташування хабів м. Київ, м. Дніпро, м. Ужгород, м. Львів, м. Запоріжжя, із залученням до проведення акторів/ок та/або представників/ць відповідних установ, діяльність яких направлена на протидію ДН/ГЗН. По всіх маршрутах повинна бути забезпечена можливість пройти в укриття у разі сигналу повітряної тривоги.

Додатково має бути розроблена програма діджіталізованого вуличного квесту для всіх локацій з віддаленим онлайн супроводом, для індивідуального та/або групового проходження без залучення акторів та/або представників установ/організацій, діяльність яких направлена на протидію ГЗН, доступ та віддалений супровід такого діджиталізованого квесту має бути щонайменше 2 місяця від першого використання.

 1. Розробка та виробництво роздаткових матеріалів та інших матеріалів необхідних для проведення квесту.
 2. Первинне тестування розроблених програм квесту, яке включає тестування квесту на локаціях з представником/ницею квестрозробників та віддалене тестування діджиталізованої програми квесту разом з представницями локального та/або національного Вона хабу.
 3. Проведення квесту в містах України, де знаходяться локальні ВОНАхаби, та де дозволить безпекова ситуація, безпосередня присутність представника/ці квестрозробників є обов’язковою умовою, для надання необхідного супроводу та забезпечення контролю за якісним проведенням квесту та чіткою і структурованою подачею матеріалу.
 4. Має бути забезпечено:
 • Загальне керівництво для забезпечення вчасного виконання поставлених задач та реалізації програми квесту
 • Логістика, система постачання та управління запасами та доставкою товарів
 • Локальне керівництво та проведення квесту (обов’язкова присутність не менш ніж  одного представника/ці під час проведення квесту)
 • Віддалений супровід впродовж 2 місяців від першого використання квестової програми
 • Комунікація для якісної та структурованої співпраці між предстаницями Вонахабів та квестрозробниками
 • Інноваційна діяльність та впровадження цифрових технологій

 

Результати роботи

% від загальної суми контракту

Дата

Проведення комплексної оцінки проведення квесту з залученням всіх організацій та установ, діяльність яких направлена на протидію ГЗН та підвищення економічної незалежності жінок, постраждалих від ГЗН.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 тижні з дати підписання контракту

Розробка вуличного квесту на основі рекомендацій плану.

Розробка індивідуальних програм квесту згідно з умовами розташування локацій в кожному місті, де розташовані локальні Вонахаби м. Київ, м. Дніпро, м. Ужгород, м. Львів, м. Запоріжжя з залученням акторів\ок та\або представників\ць установ\організацій, діяльність яких направлена на протидію ГЗН

Розробка програми діджіталізованого вуличного квесту, уніфікованого для всіх локацій з віддаленим онлайн супроводом, для індивідуального та\або групового проходження без залучення акторів та\або представників установ\організацій, діяльність яких направлена на протидію ГЗН, доступ та віддалений супровід такого діджиталізованого квесту має бути щонайменше 2 місяця від першого використання.

Розробка роздаткових матеріалів та інших матеріалів, необхідних для проведення квесту.

Первинне тестування розроблених програм квесту, яке включає тестування квесту на локаціях з предстаником\ницею квестрозробників та віддалене тестування діджиталізованої програми квесту разом з представницями локальних та\або національних Вонахабів.

 

Проведення квесту в містах України, де знаходяться локальні ВОНАхаби, безпосередня присутність представника\ці квестрозробників є обов’язковою умовою, для надання необхідного супроводу та забезпечення контролю за якісним проведенням квесту та чіткою і структурованою подачею матеріалу.

50% (10% за кожне місто) У випадку, якщо з міркувань безпеки, UNFPA відмінить проведення квесту у якомусь місті, оплата буде відбуватись тільки за проведені квести в розмірі 10% за локацію.

4 тижні з дати підписання контракту

Віддалений онлайн супровід діджиталізованого вуличного квесту, уніфікованого для всіх локацій, для індивідуального та\або групового проходження без залучення акторів та\або представників установ\організацій, діяльність яких направлена на протидію ГЗН.

30%

2 місяці від проведення першого квесту

Терміни надання послуг та порядок оплати

Поетапна оплата здійснюється з урахуванням виконання завдань постачальником послуг:

 

Інтелектуальна власність

Вся інформація щодо цього проєкту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проєктна документація тощо), що належить UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, з якою Підрядник може вступати в контакт під час виконання обов’язків за цим завданням, залишається власністю UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні з ексклюзивними правами на її використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розголошена громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, відповідно до чинних національних та міжнародних законів про авторські права.

Вимоги та кваліфікація

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні  шукає постачальника послуг із спеціалізацією та досвідом роботи у сфері організації відпочинку та розваг.

 

Постачальник послуг повинен:

 • бути резидентом-юридичною особою, приватним підприємцем, або мати офіційне представництво в Україні з відповідною державною реєстрацією;
 • мати відповідну спеціалізацію квед 93.29 “Організування інших видів відпочинку та розваг” підрозділу 93.2 “Організування відпочинку та розваг” розділу 93 “Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг”, або інші релевантні спеціалізації.
 • Мати досвід успішної розробки та проведення корпоративних та вуличних квестів не менше 1 року (короткий опис, посилання);
 • залучити до виконання завдань фахівців з відповідною освітою та відповідним досвідом роботи (не менше 2 років).

 

Питання

Питання або запити на додаткові роз'яснення можна задати під час організаційної зустрічі, яка відбудеться 01 листопада 2022 року о 12.00 за київським часом через конференцію на платформі Google Meet (посилання на засідання конференції буде надано пізніше).

 

 У разі вашої участі у дебрифінгу ми просимо вас надіслати підтвердження із зазначенням імені та прізвища свого представника контактній особі UNFPA до 31 жовтня 2022 року до 15.00 за київським часом.

 

Ім'я та прізвище контактної особи в UNFPA:

Анна Цицак

Адреса електронної пошти контактної особи:

tsytsak@unfpa.org

 

Якщо ви не маєте можливості взяти участь у дебрифінгу, прохання надіслати свої запитання та запити щодо пропозиції контактній особі в UNFPA (див. контактні дані у наведеній вище таблиці).

 

На ці запитання буде надано письмову відповідь, яку буде повідомлено всім сторонам якнайшвидше.

Кінцевий термін подання запитань 02 листопада 2022 року до 15.00 за київським часом.

 

III. Зміст пропозицій

Пропозиції слід надсилати одним повідомленням за можливості, з урахуванням розміру файлу.

Пропозиції повинні містити:

 

a) Технічну пропозицію, в якій наявні:

 1. Методологія та підходи до проведення робіт.
 2. Сценарій одного детально розробленого етапу квесту тривалістю півгодини на будь-якій локації.  При розробці детального сценарію потрібно комунікувати з відповідальними особами на місцях:

Львів, Уляна Дорош, +380 67 423 73 90

Дніпро, Анна Карпеченкова, +380 66 290 48 01

Запоріжжя, Ірина Полієктова, +380 50 322 25 95

Ужгород, Тетяна Мачабелі, +380 50 675 14 90

Київ, Анастасія Ляднєва,  +380 95 732 90 46

 1. Графік роботи з порядком виконання завдання, календарним планом та загальною послідовністю його виконання.
 2. Портфоліо із зазначенням перевіреного досвіду роботи в якості експерта у сфері розваг та відпочинку, а саме розробки та проведення квестів «під ключ» зокрема:

 -            досвід безпосередньої роботи з підприємцями та організаціями, а саме розробка та проведення ігрофікованих заходів;

-             досвід у розробці якісних квестів під замовлення;

-             досвід у проведенні вуличних командних квестів за  індивідуальними програмами;

-             обізнаність з українським та міжнародним передовим досвідом у сфері ігрофікації. Імена, прізвища та відомості про кваліфікацію ключового персоналу, який надаватиме послуги, із зазначенням керівника/ці групи, експертів/експерток з розвитку потенціалу тощо. Потрібно також надати їх резюме з інформацією про кваліфікацію.

 1. Рекомендаційні листи.

 

Технічна пропозиція повинна містити інформацію, яка б забезпечувала докази для оцінки пропозиції відповідно до критеріїв, а також інформацію про юридичну особу. Технічна пропозиція має бути подана в електронному вигляді на пошту, визначену у розділі IV.

b) Цінова пропозиція із зазначенням запропонованих бюджетів повинна надаватися чітко відповідно до форми цінової пропозиції.

c) Мова пропозиції – англійська чи українська.

d) Технічна та цінова пропозиції повинні бути підписані відповідним керівником компанії та надіслані окремими файлами у форматі PDF.

 

IV.  Інструкції для подання пропозицій

Пропозицію потрібно підготувати згідно з положеннями Розділів IV та III, до неї необхідно додати відповідним чином заповнену і підписану форму цінової пропозиції та надіслати документи контактній особі лише на зазначену захищену адресу електронної пошти не пізніше ніж: вівторок, 08 листопада 2022 року 17:00 за київським часом. Пропозиції, надіслані на будь-яку іншу адресу електронної пошти, не розглядатимуться.

Контактна особа:

Ірина Богун

Електронна адреса:

ua-procurement@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо подання пропозицій електронною поштою:

 • Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/22/41. Пропозиції, які містять неналежну тему повідомлення, можуть бути пропущені співробітником/співробітницею відділу закупівель та, таким чином, не будуть розглянуті.
 • Загальний обсяг повідомлення не повинен перевищувати 20 MB (у тому числі сам лист, додатки та заголовки). У разі великого розміру файлу з технічним описом, його рекомендується надсилати окремо попередньо до кінцевого строку подання пропозицій.

 

V. Оцінка пропозицій

Спеціалізована оціночна комісія проводитиме оцінку пропозицій у два етапи. Технічні пропозиції оцінюватимуться попередньо до проведення оцінки цінової пропозиції.

Оцінка технічних пропозицій (максимально 100 балів)

Технічні пропозиції оцінюватимуться на відповідність вимогам до послуг ТЗ, зазначеним у Розділі I, згідно з наведеними нижче критеріями оцінки.

 

Критерії

[A] Максимальна кількість балів

[B]

Отримані бали

[C]

Вага (%)

[B] x [C] = [D]

Загальна кількість балів

1.

Досвід розробки та проведення ігрофікованих заходів, досвід у розробці якісних квестів під замовлення. Досвід у проведенні вуличних командних квестів за  індивідуальними програмами. Досвід проведення діджиталізованих квестів з віддаленим супроводом.

100

 

 

 

25%

 

2.

Структурований сценарій одного детально розробленого етапу квесту тривалістю півгодини на будь-якій локації є зрозумілим, глибоко пропрацьованим, демонструє розуміння цілі квесту, відповідає ключовим підходам кампанії «Розірви коло»  та рекомендаціям для втілення заходів у межах «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства», вказаним у ТЗ

100

 

 

 

 

50%

 

3.

Методологія та підходи до проведення робіт відповідають вимогам, викладеним у ТЗ, та демонструють розуміння роботи, яку необхідно виконати

100

 

 

25%

 

Загальна сума

300

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступна шкала оцінювання буде використана для забезпечення об'єктивної оцінки:

Рівень, який відповідає вимогам Технічного завдання, що базується на фактичних даних, включених в пропозицію

Бали зі 100

Значно перевищує вимоги

90 – 100

Перевищує вимоги

80 – 89

Відповідає вимогам

70 – 79

Не відповідає вимогам

0- 69

 

Лише ті технічні пропозиції, що набрали 70 та більше балів, будуть відібрані для розгляду відповідної фінансової пропозиції.

 

Фінансова оцінка (максимально 100 балів)

Цінові пропозиції будуть оцінені на основі відповідності до вимог форми цінової пропозиції. Максимальна кількість балів для цінової пропозиції – 100, будуть передані найменшій сумарній ціні на основі спеціальної формули, наданої у Технічному завданні. Усі інші цінові пропозиції отримають бали у зворотній пропорції згідно з такою формулою:

 

Фінансова оцінка =

Найнижча подана ціна ($)

X 100 (Максимальна кількість балів)

Цінова пропозиція, яка оцінюється ($)

 

Загальний бал

Сумарна оцінка для кожної пропозиції буде середньозваженою сумою оцінки за технічну та фінансову пропозиції. Максимальна сума балів - 100 балів

 

Загальний бал =70% Технічної оцінки + 30% Фінансової оцінки

 

VI. Визначення переможця

Договір на термін до 31 березня 2022 року між UNFPA та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия цінова пропозиція отримає найвищий загальний бал.

 

VII. Право на змінення вимог під час прийняття рішень

              UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

VIII. Умови оплати

Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації.

Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні повідомляє про здійснення цих платежів (веб: www.treasury.un.org).

Терміни оплати складають 30 днів після отримання товаросупровідних документів, рахунків-фактур та іншої документації, що вимагається договором.

IX. Шахрайство і корупція

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та третіх сторін, які беруть участь у діяльності UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. З політикою UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: FraudPolicy. Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики Фонду ООН у галузі народонаселення. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні розірвати контракт з постачальником та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через UNFPAInvestigationHotline.

X. Політика нульової толерантності

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: ZeroTolerancePolicy.

XI. Опротестування процесу подання пропозицій

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівнику програми UNFPA Олесі Компанієць на електронну пошту: kompaniiets@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівником підрозділу UNFPA, претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні procurement@unfpa.org.

XII. Зауваження

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF.

БЛАНК ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Найменування претендента:

 

 

Дата подання:

Click here to enter a date.

 

Номер запиту:

RFQNº UNFPA/UKR/RFQ/22/41

 

Валюта:

UAH

 

Термін дії цінової пропозиції:

(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 3 місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)

 

 

Опис

Кількість співробітників

Погодинна оплата

Кількість годин роботи

Загалом

 

 • Гонорари працівникам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума гонорару, грн

 

 

 • Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума інших витрат, грн

 

 

ПДВ (якщо платник ПДВ), грн

 

 

Загальна сума контракту

 (гонорари працівникам+ інші витрати+ПДВ (якщо платник ПДВ), грн.

 

 

 

Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула Запит на Подання Пропозицій RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/22/41 [Розробка та проведення оффлайн квесту у межах кампанії «16 днів активізму проти ГЗН» у 5 містах з наступною підтримкою віддаленого проведення протягом двох місяців] у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні на уточнювальні питання з боку потенційного постачальника. Також, компанія приймає Загальні умови договору UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої.

 

Click here to enter a date.

 

Ім’я, прізвище та посада

Дата та місце

 

Додаток I:

Загальні умови договору:

De Minimis Contracts

 

Цей запит на подання пропозицій підпадає під дію Загальних умов договору Фонду ООН у галузі народонаселення: De Minimis Contracts, який можна знайти тут: English, Spanish and French.