Ви є тут

Цей Запит на подання пропозицій відкритий для всіх офіційно створених компаній, які можуть надавати необхідні послуги та мають правоздатність на проведення діяльності в Україні, або через уповноважене представництво або відкритий для груп консультантів.

 

 1. Про UNFPA

 

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є міжнародною агенцію з розвитку, метою якої є забезпечення існування такого світу, в якому кожна вагітність бажана, кожні пологи безпечні та кожна молода людина може реалізувати свій потенціал.  

UNFPA є провідною установою ООН, яка сприяє реалізації права кожної жінки, чоловіка та дитини на здорове життя та рівні можливості. Для отримання більш детальної інформації щодо діяльності Фонду, звертайтеся, будь-ласка, до веб-сайту: UNFPA about us.

 

Технічне завдання (ТЗ)

 

Передумови та опис програми

 

Згідно з Бюлетенем Генерального секретаря ООН про СЕН, термін «сексуальна експлуатація» означає будь-яке фактичне насильство або його спробу з позиції вразливості, з різницею в силі, чи довіри, в сексуальних цілях, включаючи, але не обмежуючись цим, отримання грошової, соціальної чи політичної вигоди від сексуальної експлуатації іншої особи. Подібно термін «сексуальна наруга» означає фактичне фізичне втручання сексуального характеру силою або за нерівних чи примусових умов, а також погроза такого втручання.

Сексуальна експлуатація та наруга (СЕН) є серйозним порушенням прав людини, і якщо вони здійснюються працівником з надання гуманітарної допомоги, це вважається грубим порушенням прав людини. Люди, які постраждали від війни та інших гуманітарних криз, особливо вразливі до сексуальної експлуатації та наруги через асиметричні відносини влади між бенефіціарами та тими, хто надає допомогу.

У 2002 році Міжвідомчий Постійний Комітет (МПК) схвалив шість основних принципів проти СЕН, які також були включені до Бюлетеня Генерального секретаря ООН щодо СЕН. Останній проголосив нульову толерантність до СЕН, став обов’язковим для ООН (а також установ та осіб, які мають угоди про співпрацю з ООН), і зобов’язав весь персонал ООН повідомляти про випадки зловживання. Сьогодні багато гуманітарних організацій мають кодекси поведінки, внутрішні правила (включно з дисциплінарними процедурами щодо застосування коректуючих заходів проти порушників) і механізми подачі скарг і правового захисту при розгляді звинувачень у СЕН.

Шість основних принципів МПК щодо сексуальної експлуатації та наруги:

1. «Сексуальна експлуатація та наруга з боку працівників надання гуманітарної допомоги є актами грубої неправомірної поведінки, і тому є підставою для припинення найму.

2. Сексуальні стосунки з дітьми (особами до 18 років) заборонені незалежно від повноліття або віку згоди на місцевому рівні. Помилкове переконання щодо віку дитини не є виправданням.

3. Обмін грошей, роботи, товарів або послуг на секс, включаючи сексуальні послуги чи інші форми принизливої або експлуатаційної поведінки, заборонено. Це включає обмін на допомогу, яка передбачена бенефіціарам.

4. Будь-які сексуальні стосунки між тими, хто надає гуманітарну допомогу та захист, і особою, яка користується такою гуманітарною допомогою та захистом, що передбачають неналежне використання рангу чи посади, заборонені. Такі стосунки підривають довіру до гуманітарної допомоги та її цілісність.

5. Якщо у працівника з надання гуманітарної допомоги виникають занепокоєння або підозри щодо сексуального насильства чи експлуатації з боку колеги, незалежно від того, чи колега працює в тій самій агенції чи ні, він або вона повинні повідомити про це через встановлені агенційні механізми інформування про таку неприйнятну поведінку.

6. Працівники з надання гуманітарної допомоги зобов'язані створювати та підтримувати середовище, яке запобігає сексуальній експлуатації та нарузі та сприяє виконанню їх кодексу поведінки. Керівники всіх рівнів несуть особливу відповідальність за підтримку та розвиток систем, які підтримують це середовище».

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ризики гендерно зумовленого насильства (ГЗН) для населення в Україні зросли. Омбудсмен і Міністерство внутрішніх справ повідомили про випадки зґвалтувань і сексуального насильства на непідконтрольних Уряду територіях. Повідомляється про численні форми ГЗН, з особливо високим рівнем незахищеності та ризику для жінок і дівчат в дорозі, на пунктах пропуску та транзитних/колективних центрах, а також у бомбосховищах. Це включає повідомлення про насильство з боку статевого партнера, сексуальну експлуатацію та наругу, сексуальні домагання, сексуальне насильство (включаючи сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом) та економічне насильство. Існує високий ризик торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації на кордонах, де реєстрація є неоднорідною та недостатній контроль документів, а молодих жінок часто не супроводжують інші члени родини. (Огляд вторинних даних стосовно гендерно зумовленого насильства від 27 квітня 2022 р.)

Про сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, у районах, які постраждали від війни, і про випадки зґвалтувань у Харкові повідомляє Human Rights Watch. The Guardian підкреслює, що жінки по всій Україні борються із загрозою зґвалтування як зброї війни, оскільки з’являється все більше доказів сексуального насильства на деокупованих територіях. (Огляд вторинних даних щодо гендерно зумовленого насильства від 27 квітня 2022 р.)

Передумови

UNFPA запрошує кваліфікованих надавачів послуги з досліджень/групу консультантів для проведення спільної оцінки ризиків сексуальної експлуатації та наруги в Україні. Діяльністю вибраного постачальника/консультанта керуватимуть Міжвідомча координаторка з Запобігання сексуальній експлуатації та нарузі (ЗСЕН), керівниця програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН, спеціалістка з політик протидії та запобігання ГЗН та співголова Міжвідомчої робочої групи з протидії ЗСЕН в Україні.

II. Методологія

Очікується, що вибрана група експертів або дослідницька компанія розробить структуру методології оцінки з методами та інструментами, які будуть обговорені та узгоджені UNFPA. Методологія повинна гарантувати, що зібрана інформація є достовірною, надійною та достатньою для досягнення цілей оцінки, а також що аналіз є логічно послідовним і повним (а не спекулятивним чи ґрунтується на особистій думці). Методологія міститиме поєднання такого:

 • Аналітичний огляд наявних відповідних оцінок ризиків (наприклад, щодо ГЗН, грошової допомоги тощо). Партнерська агенція ООН (МОМ) готує таке дослідження до 22 серпня 2022 року в рамках оцінки ризиків ГЗН в Україні, яке надасть інформацію, як було погоджено в перемовинах з МОМ.
 • Аналітичний огляд національного законодавства, включно з запобіганням ГЗН та реагування на нього, підзаконних актів, стратегічних документів та інструкцій, документів Цільової групи ЗСЕН, саб-кластера ГЗН, Міжкластерної координаційної групи (МКГ), документів ООН тощо. Це завдання буде узгоджено з оцінкою ризиків МОМ також.
 • Інтерв'ю з ключовими інформаторами, включаючи представників ООН, міжнародних організацій, національних НУО та благодійних організацій.
 • Структуровані та напівструктуровані інтерв’ю з надавачами послуг із захисту, які представляють механізм оцінки ризику випадку на місцях, реагування та механізм перенаправлення.
 • Інтерв’ю з представниками місцевої влади, органів державної влади.
 • Спостереження на місцях разом із представниками у сфері ГЗН, гендерних питань та/або захисту дітей. Для цього буде використано концепцію Empowered Aid.
 • Організація воркшопу для Міжвідомчої робочої групи з протидії ЗСЕН в Україні (РГ ЗСЕН), на якому будуть представлені та обговорені результати аналізу, щоб РГ могла спільно заповнити реєстр ризиків, зокрема оцінити ефективність існуючих засобів внутрішнього контролю та узгодити необхідні додаткові заходи реагування на ризики.

 

Обсяг робіт

МЕТОЮ НАДАННЯ ПОСЛУГ Є:

 

Сексуальна експлуатація та наруга є формою гендерно зумовленого насильства. Останні дослідження щодо поширеності ГЗН та гендерної дискримінації в Україні є суттєвим внеском у роботу з протидії та запобіганню ЗСЕН. На додаток до висновків і рекомендацій існуючих оцінок ризиків ГЗН в Україні, це дослідження щодо СЕН ризиків приділить особливу увагу ризикам зі сторони особім, що здійснюють зловживання і пов’язані з програмою допомоги для жінок і дітей, які звертаються за гуманітарною допомогою. Також включатиме аналіз конкретних ризиків, які персонал, який здійснює зловживання, волонтери чи підрядники в рамках надання допомоги становлять для осіб ЛГБТ, людей з обмеженими можливостями та інших уразливих осіб. Підрядник співпрацюватиме з членами Робочої групи ЗСЕН в Україні для узгодження поточних і запланованих оцінок з метою уникнення дублювання роботи та посилення синергії. Наприклад, планується проведення аналітичного  огляду в оцінці ризиків МОМ для СЕН для України. Ця оцінка може усунути необхідність проведення аналітичного огляду спільною оцінкою ризиків.

 

Ця спільна оцінка ризиків поглибить обсяг нещодавніх оцінок ризиків ГЗН, серед іншого, ризиків, пов’язаних з неналежною перевіркою національних і міжнародних кандидатів на роботу; важливість транскордонної співпраці між правоохоронними органами та ІНТЕРПОЛОМ; прогалини в спроможності розслідувати ГЗН у національних і міжнародних надавачів допомоги в державному, громадянському суспільстві та приватному секторі; прогалини в захисті інформаторів і відсутність «культури висловлювання» в організаціях з надання допомоги; прогалини в підвищенні обізнаності в місцевих громадах і в організаціях з надання допомоги щодо неприйнятності СЕН; роль громадських організацій у зміцненні довіри між особами, які перебувають у групі ризику, та потерпілими від СЕН; потреба в експертних знаннях щодо ГЗН у міжвідомчих і місцевих механізмах подачі скарг і зворотного зв’язку; і потреби для місцевих жінок, дітей та осіб ЛГБТ, які мають визначати програму захисту від СЕН.

 

Багато послуг протидії ГЗН, які надають державні установи чи громадянське суспільство, що повністю функціонквали до ескалації конфлікту в лютому 2022 року, або припинили надавати послуги, або адаптували їх з метою допомогти людям знайти прихисток та їжу. Приблизно три десятки гарячих ліній, доступних для повідомлень про гендерно зумовлене насильство до лютого 2022 року, або закриті, або працюють в обмеженому режимі. Національна та функціональна гаряча лінія, яку підтримує UNFPA, отримала 1515 дзвінків або онлайн-запитів протягом тритижневого періоду з 28 березня по 17 квітня 2022 року (Оперативний гендерний аналіз в Україні, 4 травня 2022 року, структура ООН Жінки та організація CARE). «Доступ постраждалих до служб реагування також ускладнений. Раніше перенаправлення виконувала поліція, а тепер поліція працює на захист. Спеціалісти, які надають послуги, які раніше працювали в безпечних притулках для постраждалих від насильства, також були переведені виконувати іншу роботу». (Оперативний гендерний аналіз в Україні, 4 травня 2022 р., структура ООН Жінки та організація CARE). Аналіз ризиків ГЗН у червні 2022 р. у наданні грошової та ваучерної допомоги (ГВД) в Україні виявив численні ризики, у тому числі один, пов’язаний із сексуальною експлуатацією та наругою: під час ГВД може виникнути вищий ризик сексуальної експлуатації та наруги (СЕН), оскільки це може надати додаткові повноваження одному учаснику (зазвичай постачальнику фінансових послуг із приватного сектору) (аналіз ризиків ГЗН у наданні грошової та ваучерної допомоги в Україні, Саб-кластер ГЗН, червень 2022 р.).

 

Відповідно до загального технічного завдання для координаторів із захисту від сексуальної експлуатації та наруги, яке було схвалено Групою з оперативної політики та адвокації МВПК у серпні 2021 року, координатор ЗСЕН повинен «підтримувати Мережу для здійснення спільної оцінки ризиків ЗСЕН в [Україні] для інформування вищого керівництва про прийняття стратегічних рішень, а також у «Супроводі вищого керівництва в розробці та впровадженні ЗСЕН Мереживного ТЗ та Плану дій (PSEA Network TORs and an Action Plan) на основі оцінки ризиків».

 

Результати оцінки ризиків будуть інформувати вище керівництво з метою прийняття стратегічних рішень і Плану дій Робочої групи ЗСЕН. Оцінка ризику СЕН залежно від її проекту може збирати дані про:

 • ризики, пов'язані з запобіганням (включаючи ризики появи СЕН);
 • ризики, пов'язані з реагуванням (включаючи звітність, розслідування та процеси підзвітності);
 • ризики, пов'язані з наданням допомоги постраждалим;
 • ризики, пов'язані з внутрішньодержавною міжвідомчою координацією.

 

Таким чином, оцінка ризику може бути використана для того, щоб отримати інформацію про те, як Робоча група ЗСЕН може вжити заходів для зменшення ймовірності СЕН (наприклад, інтеграція ЗСЕН у роботу організацій), і вплив інцидентів СЕН, а також кроки для нарощування спроможності всіх організацій розглядати випадки СЕН та покращувати координацію з протидії та запобіганню СЕН.

 

Спільна оцінка ризиків забезпечить базову лінію, яка полегшить моніторинг прогресу, допоможе запобігти майбутньому СЕН шляхом коригування програми та підвищить обізнаність зацікавлених сторін щодо ризику СЕН. Оцінка може допомогти визначити ранні тенденції та закономірності СЕН, які Робоча група ЗСЕН може використовувати, щоб запропонувати конкретні рекомендації організаціям і кластерам щодо того, як зменшити ризик СЕН під час їхнього програмування. Спільна оцінка ризиків також забезпечить доказову базу для пріоритетних цілей вищого керівництва та буде використана при розробці Робочого плану Робочої групи ЗСЕН. Майбутня діяльність Робочої групи ЗСЕН, а також відповідна діяльність кластера буде адаптована згідно з результатами спільної оцінки ризиків.

 

Обраний постачальник повинен виконувати наступні завдання:

 

Технічна записка МOM щодо Спільної оцінки ризиків СЕН (2022) (The IOM Joint SEA Risk Assessment Technical Note) стане керівництвом цього завдання. Вона стосується Інструментарію з управління ризиками, повязаними з сексуальною експлуатацією та наругою, Департаменту зі стратегії, політики та контролю в галузі управління (ДСПКУ), Інструментарію для моніторингу та оцінки допомоги з розширеними можливостями та інших ресурсів. Інструментарій UNFPA з управління ризиками (2022) також інформуватиме цю оцінку. Щоб розглянути конкретні теми та підготувати запитання, оцінка може також використовувати інструмент оцінки ризиків Центру ресурсів захисту та управління ними в надзвичайних ситуаціях (Safeguarding Resource Hub’s Safeguarding (or SEAH) risk assessment and management tool in emergencies).

 

Оцінка ризиків СЕН має включати такі цілі:

 

 • Провести аналіз ситуації за допомогою аналітичного огляду та консультацій, які розглядатимуть зовнішнє середовище (навчання від осіб, які перебувають у зоні ризику, та постраждалих), гуманітарний контекст, управління та правоохоронні органи, системи соціального захисту та захисту дітей, роботу з виконавчими партерами та існуючий внутрішній контроль (підвищення обізнаності та обмін інформацією, робота відділу кадрів, механізми звітності, внутрішнє управління та керівництво або організації, розслідування).
 • На основі ситуаційного аналізу визначити ключові ризики для ефективного захисту від сексуальної експлуатації та наруги, у тому числі щодо запобігання, реагування, допомоги постраждалим та координації.
 • Оцінити ймовірність і вплив цих ризиків.
 • Оцінити ефективність внутрішнього контролю, коли ризики зберігаються.
 • Розробити заходи мінімізації ризиків СЕН та визначити відповідальність за їх втілення (включно з визначенням будь-яких необхідних ресурсів).

 

 

 

Терміни надання та оплати послуг

Поетапна оплата організовується залежно від виконання завдання постачальником:

 

Результати роботи

% від повної суми договору

Дата

Інформаційна зустріч з Міжвідомчою координаторкою з питань ЗСЕН, UNFPA, Саб-кластером ГЗН для проведення брифінгу та обміну відповідними документами та ключовими контактами.

 

 

10%

 

 

20 робочих днів після підписання договору

Подання початкового звіту (проект документа): Звіт включає: проект оцінки, методологію, джерела даних (у тому числі запропоновані командою підрядника) і методи збору, загальний план проведення оцінки з часовим графіком, планом зустрічей/співбесід і списком ключових інформаторів, кінцеві терміни для подання результатів, а також запропоновану структуру/зміст звіту про оцінку.

Подання початкового звіту (фінальна версія): Звіт містить усі коригування, зміни та рекомендації на основі отриманих коментарів від Міжвідомчї координаторки з питань ЗСЕН, UNFPA.

Подання звіту про оцінку (перший проект документа): Звіт повинен включати резюме (стисло викладаючи мету та завдання оцінки), її методологію та ключові результати, висновки.

40%

67 робочих днів після підписання договору

Зустріч з Міжвідомчою координаторкою з питань ЗСЕН, UNFPA для отримання та розуміння відгуків/коментарів/рекомендацій щодо першого проекту звіту про оцінку.

Подання звіту про оцінку (другий проект документа, презентація та інфографіка): усі коментарі, пропозиції та рекомендації Міжвідомчої координаторки з питань ЗСЕН, UNFPA внесені.

 

50%

 

 

97 робочих днів після підписання договору

Завершення звіту про оцінку: остаточна «чиста версія» звіту про оцінку.

 

Ці документи (звіти) мають бути надані Міжвідомчій координаторці з питань ЗСЕН, керівниці програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН та спеціалістці з політик протидії та запобігання ГЗН англійською мовою до термінів, узгоджених з Міжвідомчою координаторкою з питань ГЗН, керівницею програми UNFPA з питань ГЗН та спеціалісткою з політик протидії та запобігання ГЗН.

Інтелектуальна власність

Уся інформація, що стосується до цього проекту (документальна, візуальна, цифрова, кібер, проектна документація і т.д.), з якою Підрядник може вступити в контакт при виконанні своїх обов'язків відповідно до цього завдання, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення, який має виняткові права на їх використання. За винятком цілей даного завдання, інформація не повинна бути розкрита громадськості або використовуватися в будь-якому виді без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до національних і міжнародних законів про авторські права.

Вимоги та кваліфікація

UNFPA шукає постачальника послуг проведення дослідження з обов’язковим залученням національного(ої) юриста(ки) та експерта(ки) з питань ГЗН, які мають вагомий практичний досвід моніторингу та оцінки. На одного з членів команди підрядника буде покладено обов’язки Керівника(ці) групи.

 

Оцінка пропозиції

Детальна оцінка цінових пропозицій складатиметься з технічної та фінансової оцінки.

 

Питання

Питання або запити на додаткові роз'яснення можна задати через електронну пошту до 19 вересня, 2022 року, до 17:00 год за Київським часом. Письмові відповіді на запитання будуть надіслані всім сторонам якомога швидше.

 

Контактна особа в UNFPA:

Катерина Різниченко

Електронна адреса:

riznychenko@unfpa.org

 

 

III. Зміст пропозицій

Пропозиції мають надсилатися електронною поштою, за можливістю, одним повідомленням, залежно від розміру файлу та мають включати:

 

a) Технічна пропозиція, яка включає:

 1. Демонстрацію розуміння завдання оцінювачами та пояснення запропонованого підходу до організації та управління роботами, запропонованої структури/змісту звіту про оцінку, як він буде складений.
 2. Методологію, методи збору даних та інструменти у підходах та проведенні роботи.
 3. Графік роботи із зазначенням порядку та загальної послідовності виконання складових завдань.
 4. Портфоліо з підтвердженим досвідом, включаючи:
 • Академічна освіта або спеціальне навчання з питань моніторингу та оцінювання.
 • Вагомий досвід з питань запобігання та протидії ГЗН.
 • Відмінне знання принципів, норм, стандартів, методології, прикладів, етики та практики оцінювання.
 • Технічні навички проведення оцінки.
 • Відмінний юридичний досвід і глибоке знання українського національного законодавства та нормативних актів.
 • Попередній досвід роботи в гуманітарному контексті буде перевагою.
 • Перевірений досвід проведення оцінки програм або проектів, в ідеалі, у сфері гендерної рівності чи реагування на ГЗН.
 • Відмінне знання систем соціального захисту та соціальних послуг України.
 • Управління даними та аналітичні навички.
 • Комунікативні та міжособистісні навички.
 • Навички тайм-менеджменту, вміння дотримуватися встановлених термінів.
 • Відмінні навички письма.
 • Досконале володіння письмовою та усною українською та англійською мовами.

5.    Імена та кваліфікація ключового персоналу, який надаватиме послуги, із зазначенням Керівника(ці) групи, експерта(ки) з питань ГЗН, юриста(ки) тощо. Потрібно надати резюме, що підтверджує кваліфікацію.

 

Технічна пропозиція має бути подана в електронному вигляді на пошту, зазначену у розділі IV.

 1. Подану виключно згідно з відповідним бланком цінову пропозицію.
 2. Мова пропозиції - англійська.
 3. Технічна та цінова пропозиція мають бути надіслані окремими файлами та бути підписані відповідним керівником компанії/керівником групи та надіслані у форматі PDF.

 

IV.  Інструкції для подання

Пропозиції мають бути підготовлені згідно з вимогами Розділу III і IV разом з відповідно заповненим і підписаним бланком цінової пропозиції, надіслані до контактної особи тільки на вказану електронну пошту не пізніше ніж: понеділок, 26 вересня 2022, 17:00 за Київським часом. Пропозиції, надіслані на будь-яку іншу електронну пошту, не будуть прийняті до розгляду.

Контактна особа в UNFPA :

Ірина Богун

Електронна адреса:

ua-procurement@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо електронного подання:

 

 • Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/22/18. Пропозиції, що містять невірно вказану тему повідомлення, можуть бути пропущені адміністратором та таким чином, не потрапити до розгляду.
 • Загальний обсяг повідомлення, що надсилається, не має перевищувати 20 MB (у тому числі, сам лист, надані додатки та заголовки). При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо до кінцевого строку подання пропозицій.

 

V. Оцінка пропозицій

Спеціалізована оціночна комісія проводитиме оцінку пропозицій у два етапи: технічні пропозиції будуть розглянуті на відповідність вимогам та оцінені першими, до порівняння цінових пропозицій.

 1. Teхнічна оцінка (максимально 100 балів)

 

Технічні пропозиції будуть оцінюватися на основі їх відповідності вимогам до послуг/ТЗ, перелічених у Розділі I, та відповідно до критеріїв оцінки, наведених нижче.

 

 

Критерії

[A] Максимальна кількість балів

[B]

Отримані бали

[C]

Вага (%)

[B] x [C] = [D]

Загальна кількість балів

1.

Загальна якість і повнота пропозиції щодо технічного завдання

100

 

10%

 

2.

Розуміння заявником предмета оцінювання, мети, завдань, обсягу, очікуваних результатів

100

 

5%

 

3.

Довідкова інформація заявника, офіційна реєстрація, сертифікати, членство у професійних асоціаціях тощо.

100

 

5%

 

4.

Запропонований підхід до організації та проведення оцінювання

100

 

10%

 

5.

Запропонована методологія, джерела даних, методи та інструменти збору даних, процедури аналізу даних і критерії для прийняття рішень

100

 

15%

 

6.

Запропонована структура/зміст звіту про оцінку та спосіб його складання

100

 

15%

 

7.

Результати розглядаються відповідно до ТЗ; запропоновані терміни дотримані.

100

 

10%

 

8.

Діапазон і глибина досвіду роботи з подібними звітами про оцінку

100

 

10%

 

9.

Наукова кваліфікація та відповідний досвід роботи

100

 

10%

 

10.

Компетенції та навички, що стосуються оцінки (наприклад, комунікативні навички, аналіз, управління даними, написання звітів)

100

 

5%

 

11.

Володіння українською та англійською мовами. Вільне володіння українською мовою обов'язкове.

100

 

5%

 

 

Загальна сума

1100

 

100%

 

 

 

Наступна шкала оцінювання буде використана для забезпечення об'єктивної оцінки:

Рівень, який відповідає вимогам Технічного завдання, що базується на фактичних даних, включених в пропозицію

Бали зі 100

Значно перевищує вимоги

90 – 100

Перевищує вимоги

80 – 89

Відповідає вимогам

70 – 79

Не відповідає вимогам

0 – 69

 

Лише технічні пропозиції, які набрали 70 балів і вище, розглядатимуться як кваліфіковані для оцінки фінансової пропозиції.

 

 1. Фінансова оцінка (максимально 100 балів)

Фінансові пропозиції повинні відповідати підходу бюджетування, орієнтованого на результати. Вони будуть оцінюватися на основі їх ясності, повноти, рівня деталізації та відповідності. Максимальна кількість балів нараховується пропозиції з найнижчою ціною серед усіх технічно відповідних заявок. Усі інші цінові пропозиції отримають бали у зворотній пропорції згідно з такою формулою:

 

Фінансова оцінка =

Найнижча подана ціна ($)

X 100 (Максимальна кількість балів)

Цінова пропозиція, яка оцінюється ($)

 

Total score

Сумарна оцінка для кожної пропозиції буде середньозваженою сумою оцінки за технічну та фінансову пропозиції:

Загальний бал = 70% Технічної оцінки + 30% Фінансової оцінки

 

VI. Визначення переможця

UNFPA присуджує Замовлення на закупівлю/Договір тривалістю 97 днів тій пропозиції, яка набере найвищій бал за сумарною оцінкою.

 

VII. Право на змінення вимог під час прийняття рішень

              Фонд ООН у галузі народонаселення залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому Запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

 

VIII. Умови оплати

Оплата здійснюється протягом 30 днів після отримання перелічених вище результатів роботи на основі наданого рахунку та повного пакету супровідної платіжної документації.

Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який Фонд ООН у галузі народонаселення повідомляє про здійснення цих платежів (веб: www.treasury.un.org).

 

IX. Шахрайство і корупція

Фонд ООН у галузі народонаселення прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо Фонду ООН у галузі народонаселення та третіх сторін, які беруть участь у діяльності Фонду ООН у галузі народонаселення. З політикою Фонду ООН у галузі народонаселення щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: FraudPolicy. Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду Фонду ООН у галузі народонаселення, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики Фонду ООН у галузі народонаселення. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для Фонду ООН у галузі народонаселення розірвати контракт з постачальником та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через UNFPAInvestigationHotline.

 

X. Політика нульової толерантності

Фонд ООН у галузі народонаселення прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам Фонду ООН у галузі народонаселення. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: ZeroTolerancePolicy.

 

XI. Опротестування процесу подання пропозицій

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу безпосередньо Керівнику відділу надання закупівельних послуг за адресою procurement@unfpa.org.

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівниці програми UNFPA Олесі Компанієць на електронну пошту: kompaniiets@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівницею підрозділу UNFPA, претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель Фонду ООН у галузі народонаселення procurement@unfpa.org.

 

XII. Зауваження

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF. Переважає англійська версія запиту на пропозиції.

БЛАНК ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Найменування претендента:

 

Дата подання:

Click here to enter a date.

Номер запиту:

UNFPA/UKR/RFQ/22/18

Валюта:

UAH

Термін дії цінової пропозиції:

(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 3 місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)

 

Пропозиції надаються без урахування ПДВ оскільки Фонд ООН у галузі народонаселення звільнено від сплати ПДВ

 

Опис

Кількість співробітників

Погодинна оплата

Кількість годин роботи

Загалом

Витрати (усі передбачені транспортні витрати повинні бути включені у фінансову пропозицію):

1

Спільна оцінка сексуальної експлуатації та насильства в Україні

 

 

 

 

2

Переїзди (якщо застосовно)

 

 

 

 

3

Інші витрати (якщо застосовно)

 

 

 

 

Загальна сума контракту, без ПДВ

UAH

 

Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула Запит на Подання Пропозицій RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/22/18 [Спільна оцінка сексуальної експлуатації та наруги в Україні] ,у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді Фонду ООН у галузі народонаселення на уточнювальні питання Фонду ООН у галузі народонаселення з боку потенційного постачальника послуг. Також компанія приймає Загальні умови договору UNFPA та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої.

 

 

 

 

Click here to enter a date.

 

Ім’я, прізвище та посада

Дата та місце

 

 

 

 

 

Додаток I:

Загальні умови договору:

De Minimis Contracts

 

 

Цей запит на подання пропозицій підпадає під дію Загальних умов договору Фонду ООН у галузі народонаселення: De Minimis Contracts, який можна знайти тут: English, Spanish і French