Ви є тут

Цей запит відкритий для всіх юридично зареєстрованих компаній в Україні, які можуть надавати належні послуги та володіють правоздатністю постачати/виконувати дані послуги в Україні, або через уповноважених представників.

 

І. Про UNFPA

 

              UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення,  є міжнародною агенцію з розвитку, метою котрої є забезпечення і існування такого світу, в якому кожна вагітність бажана, кожні пологи безпечні та кожна молода людина може реалізувати свій потенціал.  

              UNFPA є провідною установою ООН, яка сприяє реалізації права кожної жінки, чоловіка та дитини на здорове життя та рівні можливості. Для отримання більш детальної інформації щодо діяльності Фонду, звертайтеся, будь-ласка, до веб-сайту: UNFPA about us.

 

Технічне завдання (ТЗ)

 

Передумови та опис програми

Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) за фінансової підтримки Уряду Великої Британії впроваджує проєкт «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству».

Проєкт впроваджує комплексний підхід до питаннь протидії та запобігання домашнього та гендерно зумовленого насильства. Детальніше можна дізнатися тут. Протягом років проєкт залучає представників різноманітних секторів через освітні інтервенції.

У 2022 році UNFPA планує розробку онлайн-курсу для українців/-ок, які знаходяться у романтичних стосунках.

Відтак, за підтримки UNFPA було проведено комплексне дослідження стосунків в українських подружніх парах (час проведення – грудень 2021 – лютий 2022)

Складові дослідження:

 • якісний компонент – глибинні інтерв’ю з парами, що перебувають у зареєстрованому шлюбі на різних етапах шлюбного життя;
 • кількісний компонент – загальнонаціональне оналайнопитування осіб віком від 18 до 59 років, які перебувають у зареєстрованому шлюбі.

 Основні дослідницькі питання:

 1. Наскільки люди в подружніх стосунках здатні розпізнавати види насильства, ідентифікувати насильство як насильство, наскільки вкоріненим є насильство, які є режими виправдання насильства?
 2. Наскільки поширеними є прояви насильства в подружніх стосунках? Як можна охарактеризувати подружні стосунки за шкалою здорові – токсичні – насильницькі? Чи є якісь соціально-демографічні фактори, пов’язані зі ступеню здоров’я стосунків?
 3. Якими є паттерни поведінки у ситуаціях насильства? Що людина робить в ситуації насильства (якщо вона постраждала), чи намагалася звертатися за допомогою?
 4. Якою є зацікавленість щодо покращення стосунків?

Результати дослідження будуть надані експертній команді для написання контенту для онлайн-курсу та стануть орієнтиром для формування структури і формату курсу.

Розроблений онлайн-курс має навчити користувачів/-ок підтримувати здорові подружні стосунки зі своїми партнерами, запобігати і виявляти ознаки токсичних стосунків і домашнього насильства.

 

 

II. Методологія

 

Обсяг роботи

Очікується, що обраний постачальник послуг забезпечить повний цикл створення онлайн-курсу, що включає аналіз очікувань і потреб цільової аудиторії, підготовку контенту, програмування, тестування, покращення продукту і запуск.

Завдання онлайн-курсу:

1. Підвищити обізнаність користувачів/-ок щодо проявів здорових і нездорових стосунків. Розвіяти міфи та стереотипи про домашнє насильство.

2. Надати алгоритми дій у випадку потрапляння в небезпечні стосунки або у випадку спостерігання таких стосунків у колі близького оточення.

3. Допомогти користувачам оцінити власні стосунки з партнером, розповісти про те, як будувати і підтримувати здорові стосунки у парі, надати практичні поради враховуючи актуальний контекст.

Цільова аудиторія (далі – ЦА): жінки та чоловіки віком 18 – 35 років, які перебувають у романтичних стосунках.

 

1. Розробка контенту онлайн-курсу.

Зміст курсу має бути актуальним для ЦА і відповідати вимогам часу, відтак додатково до дослідження, яке було проведено UNFPA перед початком повномасштабного вторгнення Росії, очікується, що підрядник запропонує та проведе оперативне дослідження проблем і викликів, з якими стикаються українці у своїх романтичних стосунках сьогодні. Отримана інформація допоможе команді експертів у побудові програми курсу.

Передбачається, що обраний підрядник збере команду експертів/-ок для підготовки контенту курсу. Орієнтовний склад команди: психолог, психологиня, копірайтер/-ка для написання матеріалу простою та зрозумілою мовою, інструкційний дизайнер або людина, яка відповідатиме за технічне втілення курсу та експерт/-ка із використання цифрових навчальних методів і підходів. Вітатиметься залучення більшої кількості психологів/-инь, у тому числі медійних, для розробки окремих частин курсу. Пропозиції до складу команди обговорюються.

Розроблений контент для онлайн-курсу має бути розрахований максимально на 3 години опрацювання користувачами.

             Мова: українська.

            З-поміж іншого контент має відповідати таким вимогам:

 • зміст онлайнкурсу має спиратися на надійні і релевантні джерела;
 • інформація має бути подана простою мовою, легко сприйматися;
 • подача матеріалу має бути цікавою і рафіновано інформативною, рекомендується частковий виклад інформації через історії, приклади з життя, вигаданих героїв;

 

2. Технічне програмування онлайн-курсу.  

Очікується, що онлайн-курс буде розміщений на платформі UNFPA –  GBV Knowledge Studio.

Вимоги для розміщення на платформі:

 • Навчальний контент має бути сумісним із платформами дистанційного навчання засобами стандарту SCORM версії не нижче за 1.2.
 • Навчальний контент має коректно відображатися в останніх версіях Інтернет браузерів: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer та Ege як в їх десктоп реалізації, так і реалізації для мобільних пристроїв (планшетів, смартфонів).
 • Інтерактивні складові мають коректно працювати як у десктоп-версії браузерів так і в браузерах мобільних пристроїв (планшетів, смартфонів), надаючи корисувачеві можливість зручної роботи на різних пристроях.
 • Мультимедійна складова навчального контенту має коректно передаватися засобами 4G інтернет зв'язку на швидкості від 10 Мбіт/с з кодуванням MPEG4 або H.264.
 • У якості інструменту розробки навчального контенту перевага надається інструменту Articulate Storyline 360.
 • Найкраще співвідношення розміру сторін при відображенні навчального контенту 16:9, що відповідає HD/Full HD формату.
 • Навчальний контент має передавати до системи дистанційного навчання як мінімум такі дані: статус проходження, результуючий бал, дані для повернення до поточной вкладинки (місця призупинення навчання).
 • Можливість самостійного редагування створеного навчального контенту замовником (перевага надається інструментам, які дозволять це виконувати без додаткових фінансових витрат).

             Очікується, що підрядник також забезпечить проведення необхідних проміжних і фінальних досліджень/тестувань для виявлення найкращих підходів у побудові, навігації чи інтерактивності курсу.

Має бути розроблена система мотивації для користувачів/-ок та часткова гейміфікація контенту, що стимулюватиме ЦА проходити курс до кінця, не пропускаючи матеріали.  

Контент курсу має бути доступний для користувачів/-ок із порушеннями зору та слуху (на етапі подачі технічної пропозиції необхідно описати підхід, який пропонується).

 

Загальні вимоги до подачі контенту та програмування курсу, які мають бути враховані:

 • можливість проходити курс або деякі його модулі у парі;
 • припускається, що користувач/-ка може проходити курс за декілька підходів, тому курс має мати чітку структуру і зберігати прогрес;
 • матеріал повинен бути розбитий на невеликі релевантні шматочки інформації, будуватися на принципі «microlearning» (детальніше тут);
 • наприкінці та/або під час курсу учасники/-ці мають мати змогу оцінити свої отримані знання та користь курсу;
 • зважати на преференції різних типів користувачів у засвоюванні інформації. Для візуалів – містити зображення, графіки та описи до відео; аудіалів – лекції, відео; кінестетиків – вправи, тести, експериментальні завдання.

 

Цілі і очікувані результати

Надані послуги мають відповідати таким цілям та часовим проміжкам:

 

Активність

Очікувані продукти

Дата отримання послуги

1

Розробка контенту для онлайн-курсу

Затверджений контент онлайн-курсу

Не пізніше 3 місяців від дати підписання контракту

2

Технічна розробка онлайн-курсу

Затверджений технічно розроблений та працюючий онлайн курс

Не пізніше 5 місяців від дати підписання контракту

 

Кожен з етапів роботи передбачає отримання зворотного зв’язку від замовника, внесення необхідних правок та доопрацювання матеріалів. Оплата усіх визначених послуг буде відбуватися лише після повного завершення передбачених активностей та після отримання звіту і його прийняття замовником.

 

Усі творчі ідеї, які підпадають у рамки даного технічного завдання – вітаються.

 

Оплата

Усі результати, передбачені цими завданнями, повинні бути надані замовнику до 30 листопада 2022 року.

#

Очікувані матеріали

Умови оплати та часові рамки

1

Розроблений та затверджений контент онлайн-курсу

30% вартості контракту після затвердження замовником

2

Розроблений та затверджений технічно програмований онлайн-курс

70% вартості контракту після затвердження замовником, 5 місяців після підписання контракту.

 

Інтелектуальна власність

Уся інформація, що належати цьому проєкту (документальна, візуальна, цифрова, кібер, проєктна документація і т.д.), і з якою Підрядник може вступити в контакт при виконанні своїх обов'язків відповідно до цього завдання, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення, який має виняткові права на їх використання. За винятком цілей даного завдання, інформація не повинна бути розкрита громадськості або використовуватися в будь-якому виді без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до національних і міжнародних законів про авторські права.

 

Вимоги щодо кваліфікації

UNFPA шукає постачальника послуг із досвідом роботи у виготовлені навчальних онлайн курсів, цифрових продуктів, інтерактивного контенту.

 

Потенційний постачальник послуг повинен:

- бути резидентом  або мати юридичне представництво в Україні з відповідною офіційною реєстрацією;

- працювати в сфері працювати в сфері цифрових розробок не менше 2 років;

- мати досвід у створенні комплексних продуктів, які спрямовані на підвищення обізнаності та навчання цільової аудиторії;

- демонструвати здатність дотримуватися часових рамок, працювати під тиском і вимірювати результати;

- володіти українською та англійською мовами.

Перевагою буде попередній досвід роботи з агенціями системи ООН.

 

Питання

Питання або запити щодо подальших роз’яснень можна надавати під час організаційної наради (дебрифінгу), яку буде проведено в четвер, 09 червня 2022, об 11:00 год  за Київським часом допомогою Zoom-програми (посилання на конференц-зв’язок буде надано пізніше).

 

У разі вашої участі у дебрифінгу ми просимо вас надіслати підтвердження із зазначенням імені та прізвища свого представника контактній особі UNFPA до 15:00 за київським часом, 08 червня 2022 року.

 

Ім'я та прізвище контактної особи в UNFPA:

Надія Ковалевич

Адреса електронної пошти контактної особи:

kovalevych@unfpa.org

 

Якщо ви не маєте можливості взяти участь у дебрифінгу, прохання надіслати свої запитання та запити щодо комерційної пропозиції контактній особі в UNFPA (див. контактні дані у наведеній вище таблиці).

 

На ці запитання буде надано письмову відповідь, яку буде повідомлено всім сторонам якнайшвидше.

Кінцевий термін подання запитань 10 червня, 2022, 17:00 год  за Київським часом.

 

III. Зміст пропозицій

Пропозиції слід надсилати одним повідомленням за можливості, з урахуванням розміру файлу.

Пропозиції повинні містити:

 

a) Технічну пропозицію, в якій наявні:

 1. Резюме запропонованих експертів/-ок, яких пропонує компанія для написання онлайн-курсу;
 2. Пропозиції щодо інтерактивності, геймифікації курсу, системи мотивації, побудови і вигляду розділів;
 3. Інформацію про історію організації, загальну репутацію, компетенцію та надійність (попередні клієнти, зразки попередніх цифрових продуктів компанії (зокрема, пов’язаних з онлайн-навчанням));
 4. Робочий план;
 5. Рекомендаційні листи. (за наявності);
 6. Інформація про юридичну особу;

Технічну пропозицію потрібно надіслати на адресу електронної пошти, зазначену у розділі IV.

 

b) Цінова пропозиція із зазначенням запропонованих бюджетів повинна надаватися чітко відповідно до форми цінової пропозиції. Цінові пропозиції мають бути подані без ПДВ;

 

c) Мова пропозиції – англійська чи українська.

 

d) Технічна та Фінансова пропозиції повинні бути надіслані окремими файлами. Фінансова пропозиція подається у форматі PDF і має бути підписана відповідним керівником компанії.

 

IV.  Інструкції для подання пропозицій

Пропозицію потрібно підготувати згідно з положеннями Розділів IV та III, до неї необхідно додати відповідним чином заповнену і підписану форму цінової пропозиції та надіслати документи контактній особі лише на зазначену захищену адресу електронної пошти не пізніше: п‘ятниця, 17 червня, 2022, 17:00 год  за Київським часом. Пропозиції, надіслані на будь-яку іншу адресу електронної пошти, не розглядатимуться.

Ім'я та прізвище контактної особи в UNFPA:

Ірина Богун

Адреса електронної пошти контактної особи:

ua-procurement@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо подання пропозицій електронною поштою:

 • Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/22/13. Пропозиції, які містять неналежну тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не будуть розглянуті.
 • Загальний обсяг повідомлення не повинен перевищувати 20 MB (у тому числі сам лист, додатки та заголовки). При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо перед кінцевим строком подання пропозицій.

 

V. Процедура оцінки пропозицій

Спеціалізована оціночна комісія проводитиме оцінку пропозицій у два етапи. Технічні пропозиції оцінюватимуться попередньо до проведення оцінки цінової пропозиції.

 1. Оцінка технічних пропозицій (максимально 100 балів)

 

Критерії

[A] Максимальна кількість балів

[B]

Отримані бали

[C]

Вага (%)

[B] x [C] = [D]

Загальна кількість балів

Відповідність пропозиції команди експертів/-ок, яку пропонує компанія для написання онлайн-курсу (резюме запропонованих експертів/-ок)

100

 

30%

 

Релевантність пропозицій та рекомендацій щодо програмування курсу для залучення ЦА (пропозиції щодо інтерактивності, геймифікації курсу, системи мотивації, побудови і вигляду розділів)

100

 

30%

 

Наявність специфічного досвіду та експертиза, що дотичні до завдання:

 • історія організації, загальна репутація, компетенція та надійність
 • попередні клієнти
 • зразки попередніх цифрових продуктів компанії (зокрема, пов’язаних з онлайннавчанням)

100

 

25%

 

Відповідність робочого плану до ТЗ

 

 

10%

 

Підтверджений досвід роботи з міжнародними організаціями

100

 

5%

 

Загальна сума

500

 

100%

 

 

Наступна шкала оцінювання буде використана для забезпечення об'єктивної оцінки:

Рівень, який відповідає вимогам Технічного завдання, що базується на фактичних даних, включених в пропозицію

Бали зі 100

Значно перевищує вимоги

90 – 100

Перевищує вимоги

80 – 89

Відповідає вимогам

70 – 79

Не відповідає вимогам

до 70

 

Фінансова оцінка (максимально 100 балів)

Цінові пропозиції будуть оцінені тільки від тих постачальників, чиї технічні пропозиції набрали мінімальну кількість балів – 70 після технічної оцінки.

 

Цінові пропозиції будуть оцінені на основі відповідності до вимог форми цінової пропозиції. Максимальна кількість балів для цінової пропозиції – 100, будуть передані найменшій сумарній ціні на основі спеціальної формули наданої у Технічному завданні. Усі інші цінові пропозиції отримають бали у зворотній пропорції згідно такої формули:

 

Фінансова оцінка =

Найнижча подана ціна ($)

X 100 (Максимальна кількість балів)

Цінова пропозиція, яка оцінюється ($)

Загальний бал

              Сумарна оцінка для кожної пропозиції буде середньозваженою сумою оцінки за технічну та фінансову пропозиції. Максимальна сума балів – 100 балів.

Загальний бал =70% Технічної оцінки + 30% Фінансової оцінки

 

VI. Визначення переможця

Договір на термін до 30 листопада 2022 року між UNFPA та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия пропозиція набере найвищій бал за сумарною оцінкою та буде відповідати вимогам документації конкурсних торгів.

VII. Право на змінення вимог під час прийняття рішень

              Фонд ООН у галузі народонаселення залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

VIII. Умови оплати

Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації. Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який Фонд ООН у галузі народонаселення повідомляє про здійснення цих платежів (веб: www.treasury.un.org). Термін оплати складає 30 днів після отримання товаросупровідних документів, рахунків-фактур та іншої документації, що вимагається договором.

IX. Шахрайство і корупція

Фонд ООН у галузі народонаселення прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо Фонду ООН у галузі народонаселення та третіх сторін, які беруть участь у діяльності Фонду ООН у галузі народонаселення. З політикою Фонду ООН у галузі народонаселення щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: FraudPolicy. Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду Фонду ООН у галузі народонаселення, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики Фонду ООН у галузі народонаселення. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для Фонду ООН у галузі народонаселення розірвати контракт з постачальником та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через UNFPAInvestigationHotline.

 

X. Політика нульової толерантності

Фонд ООН у галузі народонаселення прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам Фонду ООН у галузі народонаселення. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: ZeroTolerancePolicy.

 

XI. Опротестування процесу подання пропозицій

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівнику програми ЮНФПА Олесі Компанієць на електронну пошту: kompaniiets@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівником підрозділу ЮНФПА, претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель Фонду ООН у галузі народонаселення procurement@unfpa.org.

 

XII. Зауваження

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF.

 

БЛАНК ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Найменування претендента:

 

 

Дата подання:

Click here to enter a date.

 

Номер запиту:

UNFPA/UKR/RFQ/22/13

 

Валюта:

UAH

 

Термін дії цінової пропозиції:

(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 3 місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)

Пропозиції надаються без урахування ПДВ оскільки Фонд ООН у галузі народонаселення звільнено від сплати ПДВ

 

Опис

Кількість співробітників

Погодинна оплата

Кількість годин роботи

Загалом

 

 • Гонорари працівникам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума гонорару

 

 

 • Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума інших витрат

 

 

Загальна сума контракту

 (гонорари працівникам+ інші витрати), грн. без ПДВ

 

 

                 

Коментарі:

 

 

 

Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула Запит на Подання Пропозицій RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/22/13 [Розробка онлайн-курсу на тему здорових стосунків],у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді Фонду ООН у галузі народонаселення на уточнювальні питання Фонду ООН у галузі народонаселення з боку потенційного постачальника. Також, компанія приймає Загальні умови договору та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої.

 

 

Click here to enter a date.

 

Ім’я, прізвище та посада

Дата та місце

 

 

 

Додаток I:

Загальні умови договору:

De Minimis Contracts

 

 

Цей запит на подання пропозицій підпадає під дію Загальних умов договору Фонду ООН у галузі народонаселення: De Minimis Contracts, який можна знайти тут: English, Spanish і French