Ви є тут

Програмування двох додаткових модулів навчального он-лайн курсу з вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні

ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/21/19

Шановні пані / панове,

Фонд ООН у галузі народонаселення запрошує Вас надати цінову пропозицію на наступні послуги:

 

Програмування двох додаткових модулів навчального он-лайн курсу з вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні

Цей запит відкритий для всіх юридично зареєстрованих компаній в Україні, які можуть надавати належні послуги та володіють правоздатністю постачати/виконувати дані послуги в Україні, або через уповноважених представників.

І. Про UNFPA

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є міжнародною агенцію з розвитку, метою котрої є забезпечення та існування такого світу, в якому кожна вагітність бажана, кожні пологи безпечні та кожна молода людина може реалізувати свій потенціал.

UNFPA є провідною установою ООН, яка сприяє реалізації права кожної жінки, чоловіка та дитини на здорове життя та рівні можливості. Для отримання більш детальної інформації щодо діяльності Фонду, звертайтеся, будь-ласка, до веб-сайту: UNFPA about us.

Технічне завдання (ТЗ)

Передумови та опис програми

Насильство проти жінок та дівчат є одним з найбільш поширених порушень прав людини у світі. Воно не знає ніяких соціальних, економічних чи національних кордонів. Гендерно зумовлене насильство (далі – ГЗН) підриває здоров'я, гідність, безпеку та автономію потерпілих, залишаючись прихованим через культуру мовчання. Воно негативно впливає на сексуальне та репродуктивне здоров'я дівчат і жінок. ГЗН залишається широко поширеним в Україні, а збройний конфлікт у східній частині України призвів до збільшення ризику таких ситуацій.

У квітні 2021 р. UNFPA в Україні розпочав впровадження проекту «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству» (назва походить від англійського слова EMBRACE, сформованого з перших літер слів: Enhancing Mechanisms to Build Responsive, Accountable & Cost-Effective System) за фінансової підтримки уряду Великобританії.

 

Проект спрямований на посилення безпеки та захисту жінок і дівчат від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) шляхом трансформації соціальних норм, що виправдовують ГЗН, покращення доступу постраждалих осіб до якісної допомоги та розвиток механізмів координації і підзвітності на національному та місцевому рівнях.

 

Сприяючи вдосконаленню механізмів координації та звітності у сфері протидії та запобігання ГЗН на національному і місцевому рівнях, проект сприяє розвитку потенціалу надавачів послуг та лідерів громад щодо розбудови системи з протидії ГЗН та забезпечення якісних спеціалізованих послуг для осіб, які постраждали від ГЗН.

 

 У 2020 році UNFPA спільно з Міністерством соціальної політики України започаткувати онлайн курс «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні»

learn-gbv.mocotms.com

Курс, який складається з трьох модулів (загальні питання протидії ГЗН, створення та функціонування притулку для потерпілих осіб та мобільної бригади соціально-психологічної допомоги), і який протягом 2020 року завершили близько 5300 фахівців громад. З метою забезпечення фахівців громад та надавачів послуг до сучасних та достовірних джерел інформації та інструментів навчання в сфері протидії ГЗН, UNFPA плану доповнення курсу ще двома навчальними модулями.

Фонд ООН у галузі народонаселення запрошує кваліфікованих постачальників, які мають успішний досвід з розробки та програмування електронних навчальних курсів у гуманітарній та соціальній сферах. Вибраний постачальник послуг працюватиме під керівництвом співробітника Фонду ООН у галузі народонаселення з питань запобігання та протидії ГНЗ та у тісній співпраці з командою програми запобігання та протидії ГНЗ Фонду ООН у галузі народонаселення.

 

II. Методологія

 

Метою надання послуг є розширення он-лайн навчального курсу для державних службовців та фахівців у соціальній сфері, а саме дизайн та програмування двох додаткових навчальних модулів. Нові навчальні модулі створюються за матеріалами наданими UNFPA, на базі та в стилістиці онлайн курсу learn-gbv.mocotms.com

 

Згідно з підготовленим матеріалом фінальний продукт буде складатися з двох нових розділів, інтегрований у вже існуючий онлайн курс:

 • Створення та діяльність денного центру для осіб, постраждалих від ГНЗ та домашнього насильства;
 • Створення і діяльність кризової кімнати для постраждалих від ГНЗ та домашнього насильства.

 

Кожен розділ за попереднім розподілом складається з:

 • ~30 змінних слайдів/екранів;
 • ~20 графіків/діаграм, які потребують єдиного дизайну;
 • 30 тестових питань для перевірки засвоєних знань;
 • не менше 20 посилань на інші джерела у мережі Інтернет (Закони України, підзаконні акти, відео, матеріали та посібники).

 

Проходження курсу не повинно вимагати від користувача спеціалізованого комп’ютерного обладнання. Платформа курсу повинна працювати на базі найбільш популярних браузерів (Google Chrome, Explorer, Opera, FireFox, Safari) та враховувати середні технічні можливості користувачів і доступ до швидкісного інтернету по країні.

 

У кінці курсу користувач має мати можливість отримати електронний сертифікат при успішному складанні тестів. Сертифікат має мати унікальний номер та в подальшому зберігатися у базі даних для звірки.

    

Обраний постачальник послуг повинен забезпечити тестування зробленого онлайн-курсу через формат фокус-групи з залученням 10-15 респондентів. Тестування має мати місце перед фіналізацією кожного з двох розділів. Результати тестування надаються замовнику у вигляді протоколу.

 

Обсяг роботи

 

Розробка електронного курсу включає:

 • написання сценарію (за матеріалами UNFPA)
 • візуальний дизайн;
 • створення анімації;
 • розробки інтерактивних елементів;
 • можливість інтеграції коротких відео-роликів UNFPA з YouTube.

 

Загальна тривалість курсу, виключаючи час на ознайомлення з додатковими матеріалами, не має перевищувати 12 астрономічні години.

 

Очікувані продукти:

1.            План виконання робіт та опис методології;

2.            Сценарій навчального модулю «Створення та діяльність денного центру для осіб, постраждалих від ГНЗ та домашнього насильства»;

3.            Сценарій навчального модулю «Створення і діяльність кризової кімнати для постраждалих від ГНЗ та домашнього насильства»;

4.            Програмування та публікація навчальних модулів на learn-gbv.mocotms.com;

5.            Протоколи тестування двох нових навчальних модулів.

 

Оплата

Усі результати, передбачені цими завданнями, повинні бути надані замовнику через 3 місяці після підписання контракту.

#

Очікувані матеріали

Умови оплати та часові рамки

1

 • План виконання робіт та опис методології
 • Сценарій навчального модулю «Створення та діяльність денного центру для осіб, постраждалих від ГНЗ та домашнього насильства»,
 •  Сценарій навчального модулю «Створення і діяльність кризової кімнати для постраждалих від ГНЗ та домашнього насильства»

50%, протягом 6-х тижнів після заключення договору, після затвердження

замовником

2

 • Програмування та публікація навчальних модулів на learn-gbv.mocotms.com
 • Протоколи тестування двох нових навчальних модулів

50%, протягом 10-ти тижнів після заключення договору, після затвердження

замовником

 

 

Інтелектуальна власність

Уся інформація, що належить цьому проєкту (документальна, візуальна, цифрова, кібер, проєктна документація і т.д.), і з якою Підрядник може вступити в контакт при виконанні своїх обов'язків відповідно до цього завдання, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення, який має виняткові права на їх використання. За винятком цілей даного завдання, інформація не повинна бути розкрита громадськості або використовуватися в будь-якому виді без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до національних і міжнародних законів про авторські права.

 

Вимоги щодо кваліфікації

UNFPA шукає постачальника послуг з досвідом проведення комплексних соціологічних опитувань громадської думки та ґрунтовними знаннями тематики домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Потенційний постачальник послуг повинен:

  • бути резидентом або мати юридичне представництво в Україні з відповідною офіційною реєстрацією;
  • працювати в сфері розробки курсів дистанційного навчання не менше 2 років;
  •  мати досвід, рекомендації  та свідчення успішної реалізації подібних проектів з гуманітарної чи соціальної тематики; досвід  створення навчальних курсів з питань протидії гендерно зумовленому   та/або домашньому насильству розглядається як додаткова перевага;
  • демонструвати здатність дотримуватися часових рамок, працювати під тиском і вимірювати результати;
  • володіти українською, російською та англійською мовами.

 

Перевагою буде попередній досвід роботи з агенціями системи ООН чи іншими міжнародними організаціями.

 

 

 

 

 

Питання

 

Питання або запити щодо подальшого роз’яснення надсилаються за наведеними нижче контактними даними:

Контактна особа в ЮФНПА:

Надія Прокопенко

Тел Nº:

+38 (050) 301 88 39

Електронна пошта:

prokopenko@unfpa.org

 

Кінцевий термін подання питань – 17 вересня 2021 р. о 17:00 за київським часом.

 

III. Зміст пропозицій

Пропозиції мають надсилатися електронною поштою, за можливістю, одним повідомленням, залежно від розміру файлу та мають вміщувати:

a) Технічну пропозицію, яка повинна містити інформацію, яка б надала докази для оцінки пропозицій відповідно до критеріїв, а також інформацію про юридичну особу.

Технічна заявка повинна бути подана електронним способом передачі за електронною адресою, зазначеною у розділі IV.

б) Цінову пропозицію із запропонованими бюджетами слід подавати відповідно до форми цінових пропозицій.

в) Мова пропозиції – англійська чи українська.

d) Технічна пропозиція та фінансова пропозиція повинні бути подані окремими файлами. Фінансова пропозиція має бути підписана відповідним органом чи особою, що подається на торги, та бути поданою у форматі PDF.

 

IV. Інструкції для подання

 

Пропозиції мають бути підготовлені згідно Розділу III і IV разом із відповідно заповненим і підписаним бланком цінової пропозиції, надіслані до контактної особи тільки на вказану електронну пошту не пізніше ніж: середа, 22 вересня 2021, 17:00 за Київським часом. Пропозиції надіслані на будь-яку іншу електронну пошту не будуть прийняті до розгляду.

 

Контактна особа:

Ірина Богун

Електронна адреса:

ua-procurement@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо електронного подання:

- Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/21/19. Пропозиції, що містять невірно вказану тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не потрапити до розгляду.

- Загальний обсяг повідомлення, що надсилається не має перевищувати 20 MB (у тому числі, сам лист, надані додатки та заголовки). При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо перед кінцевим строком подання пропозицій.

 

 

 

 

V. Оцінка пропозицій

Спеціалізована оціночна комісія проводитиме оцінку пропозицій у два етапи. Технічні пропозиції будуть розглянуті на відповідність вимогам до порівняння цінових пропозицій.

 

Teхнічна оцінка (максимально 100 балів)

Технічні пропозиції будуть оцінені згідно з умовами, вказаними в розділі про вимоги до надання послуг/ Розділ IІ Технічного завдання, та відповідно до критерій оцінки, що подані нижче.

 

Критерії

[A] Максимальна кількість балів

[B]

Отримані бали

[C]

Вага (%)

[B] x [C] = [D]

Загальна кількість балів

Проект робочого плану відображає структуру роботи, віхи та дедлайни, інформацію про виконавців, опис вхідних та вихідних даних (inputs and outputs) для кожної стадії плану

100

 

30%

 

Запропонована платформа відповідає критеріям, описаним в Секції ІІ , та дозволяє без ускладнень інтегрувати нові модулі в існуючий онлайн курс

100

 

30%

 

Перелік фахівців та їх кваліфікація, згідно з наданих резюме, задовольняє вимоги щодо якості, зазначені в Секції ІІ та послугам, які зазначені у фінансовій пропозиції

100

 

20%

 

Досвід організації щодо виконання схожих проектів і гуманітарній сфері та з соціальних питань; досвід реалізації схожих проектів в сфері протидії гендерно зумовленому насильству

100

 

10%

 

Досвід роботи з міжнародними організаціями, в тому числі агентствами ООН

100

 

10%

 

Загальна сума

500

 

100%

 

 

Дана шкала оцінювання буде використана для забезпечення об'єктивної оцінки:

Рівень, який відповідає вимогам Технічного завдання, що базується на фактичних даних, включених в пропозицію

Бали зі 100

Значно перевищує вимоги

90 – 100

Перевищує вимоги

80 – 89

Відповідає вимогам

70 – 79

Не відповідає вимогам

до 70

 

Цінові пропозиції будуть оцінені тільки від тих постачальників, чиї технічні пропозиції набрали мінімальну кількість балів – 70 після технічної оцінки.

 

 

Фінансова оцінка (максимально 100 балів)

Цінові пропозиції будуть оцінені на основі відповідності до вимог форми цінової пропозиції. Максимальна кількість балів для цінової пропозиції – 100, будуть передані найменшій сумарній ціні на основі спеціальної формули наданої у Технічному завданні. Усі інші цінові пропозиції отримають бали у зворотній пропорції згідно такої формули:

Фінансова оцінка =

Найнижча подана ціна ($)

X 100 (Максимальна кількість балів)

Цінова пропозиція, яка оцінюється ($)

 

Загальний бал

Сумарна оцінка для кожної пропозиції буде середньозваженою сумою оцінки за технічну та фінансову пропозиції. Максимальна сума балів – 100 балів.

 

Загальний бал =70% Технічної оцінки + 30% Фінансової оцінки

 

VI. Визначення переможця

Договір на термін до 31 січня 2022 року між UNFPA та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия пропозиція отримає найвищий загальний бал.

 

VII. Право на змінення вимог під час прийняття рішень

               Фонд ООН у галузі народонаселення залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

 

VIII. Умови оплати

Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації. Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який Фонд ООН у галузі народонаселення повідомляє про здійснення цих платежів (веб: www.treasury.un.org). Термін оплати складає 30 днів після отримання товаросупровідних документів, рахунків-фактур та іншої документації, що вимагається договором.

 

IX. Шахрайство і корупція

Фонд ООН у галузі народонаселення прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо Фонду ООН у галузі народонаселення та третіх сторін, які беруть участь у діяльності Фонду ООН у галузі народонаселення. З політикою Фонду ООН у галузі народонаселення щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: FraudPolicy. Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду Фонду ООН у галузі народонаселення, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики Фонду ООН у галузі народонаселення. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для Фонду ООН у галузі народонаселення розірвати контракт з постачальником та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через UNFPAInvestigationHotline.

 

X. Політика нульової толерантності

Фонд ООН у галузі народонаселення прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам Фонду ООН у галузі народонаселення. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: ZeroTolerancePolicy.

 

XI. Опротестування процесу подання пропозицій

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівнику програми ЮНФПА Олесі Компанієць на електронну пошту: kompaniiets@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівником підрозділу ЮНФПА, претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель Фонду ООН у галузі народонаселення procurement@unfpa.org.

 

XII. Зауваження

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF.

 

 

БЛАНК ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Найменування претендента:

 

Дата подання:

Click here to enter a date.

Номер запиту:

RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/21/19

Валюта:

 

Термін дії цінової пропозиції:

(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 2 місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)

Пропозиції надаються без урахування ПДВ оскільки Фонд ООН у галузі народонаселення звільнено від сплати ПДВ

 

 

Опис

Кількість співробітників

Погодинна оплата

Кількість годин роботи

Загалом

 

 • Гонорари працівникам

 

 

Розробка сценаріїв

 

 

 

 

 

 

Дизайн та графіка

 

 

 

 

 

 

Програмування

 

 

 

 

 

 

Тестування

 

 

 

 

 

 

Інше (зазначити)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума гонорару

 

 

 • Інші витрати

 

 

Проведення фокус груп

 

 

 

 

 

 

Технічна підтримка користувачам протягом 3 місяців після оновлення курсу

 

 

 

 

 

 

Інше (зазначити)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума інших витрат

 

 

Загальна сума контракту

 (гонорари працівникам+ інші витрати), грн. без ПДВ

 

 

               

Коментарі:

 

 

 

 

 

Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула Запит на Подання Пропозицій RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/21/19 [Програмування двох додаткових модулів навчального он-лайн курсу з вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні], у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді Фонду ООН у галузі народонаселення на уточнювальні питання Фонду ООН у галузі народонаселення з боку потенційного постачальника. Також, компанія приймає Загальні умови договору та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої.

 

 

 

 

 

Ім’я, прізвище та посада

Дата та місце

 

Додаток I:

Загальні умови договору:

De Minimis Contracts

 

 

Цей запит на подання пропозицій підпадає під дію Загальних умов договору Фонду ООН у галузі народонаселення: De Minimis Contracts, який можна знайти тут: English, Spanish і French