Ви є тут

ЧОМУ ҐЕНДЕРНА СКЛАДОВА Є ВАЖЛИВО Ю ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
у сфері протидії ВІЛ-інфекції?
• Тому щo ставить жінку і чоловіка, хлопчика та дівчинку як особистості, з ВІЛ-ста-
тусом чи без, у центр процесу життя.
• Тому що підхід до управління сучасним суспільством стане більш гуманним і
цінуватиме особистість — як хлопчика та і дівчинку, як чоловіка так і жінку —
саме людину, яка має ВІЛ-статус чи ні.
• Тому що охоплює як жінок / дівчат, так і чоловіків / хлопців з ВІЛ-статусом чи
без, максимально використовуючи саме їхні людські ресурси, а не стереотипи,
що роблять їх безхарактерними та безпомічними.
• Тому що цей підхід дозволяє врахувати відмінності між жінками та чоловіками,
хлопчиками та дівчатками не залежно від статусу в суспільстві.
• Тому що рівні можливості для жінок та чоловіків, хлопчиків чи дівчат є важли-
вим соціальним питанням, що має суттєві наслідки для розвитку суспільства,
а не простою «фразою».
Оскільки у нашій державі тема поєднання ґендерної проблематики та ВІЛ є
малодослідженою, ми спробували підготувати матеріали для використання ґен-
дерних підходів у роботі ВІЛ-сервісних організацій, враховуючи світовий досвід
та загальноприйняті аспекти розуміння проблеми у сучасних умовах розвитку
суспільства.
Політика з ґендерного впровадження спрямована на різні верстви населен-
ня, на різні групи як жінок, так і чоловіків, не розрізняючи хворі вони чи здорові,
маленькі чи худенькі, з роботою чи без, з ВІЛ-статусом чи без, жінки-мігранти чи
чоловіки, молоді жінки чи молоді чоловіки, одинокі чоловіки чи батьки, вдови,
представники / ці секс меншин, трансґендери, чоловіки, які живуть з чоловіками
(ЧЖЧ), робітниці комерційного сексу (РКС) чи відносяться до інших груп.
Головне, що ґендерна складова у сфері протидії ВІЛ / СНІДу допомагає зрозуміти,
що основним для гідного життя як жінки, так і чоловіка, як хлопчика, так і дівчин-
ки є рівність у правах, рівність у можливостях, толерантність, взаємопідтримка,
взаєморозуміння, взаємоповага та справедливість.