Ви є тут

Восьма періодична доповідь

Восьму періодичну доповідь Україна подає Генеральному секретареві ООН відповідно до статті 18 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.Доповідь охо­плює звітний період за 2010–2013 роки та інформацію про стан справ в Україні у 2014 році на час її підготовки.Документ підготовлено з урахуванням Керівних принципів подання доповідей Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок, а також Заключних зауважень та рекомендацій Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок за підсумками розгляду шостої і сьомої об’єднаної доповіді України.