Ви є тут

Посібник викладає та пояснює методику багатофакторного оцінювання стану благополуччя молодих людей на муніципальному рівні за допомогою інтегрального індексу благополуччя молоді (ІБМ). Методика охоплює аналіз ситуації у семи важливих аспектах життя молоді: освіта, здоров’я, економічні можливості, участь у політичному житті, громадська діяльність, доступність інформаційно-комунікаційних технологій, а також безпека та захист. На додаток до обчислення ІБМ, методика пропонує набір показників, за допомогою яких можна висвітлити життєві цінності, орієнтири та прагнення молоді, її ставлення до актуальних соціальноекономічних питань в країні.

На відміну від багатьох методик дослідження становища молоді, методика побудови ІБМ інтегрально поєднує дані офіційної статистики із соціологічними даними опитувань молоді, що, з одного боку, уможливлює комплексну оцінку, а з іншого – забезпечує інформацію «з перших рук», тобто залучає молодих людей як головних бенефіціарів молодіжної політики до інформування місцевої влади щодо її цілеспрямування та ефективності.

Посібник представляє рекомендовану фахівцями «стандартну» методику розрахунку ІБМ, якою українські міста можуть користуватися для порівняльного аналізу становища молоді у динаміці та між різними містами. Водночас, принцип побудови індексу є відкритим: користувачі мають можливість розширювати його, додаючи до стандартної методики нові набори даних, що описують ситуацію в місті за іншими важливими аспектами (наприклад, гендерна рівність або екологічна ситуація). Надто, описані принципові підходи можна використовувати для побудови будьяких інтегральних індексів.