Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України

Кількість сторінок: 438

Дата публікації: 11 вересень 2014

Автор: UNFPA

Автори даного дослідження поставили за мету здійснити поглиблений аналіз сучасних проблем ґендерної нерівності на вітчизняному ринку праці та охарактеризувати її основні складові; дослідити можливості гармонійного поєднання працівниками зайнятості та сімейних обов’язків; проаналізувати особливості формування доходів українських жінок і чоловіків, зокрема оцінити обсяги неврахованої праці та внеску жінок, окреслити ставлення населення до явища дискримінації у сфері зайнятості та дослідити частоту його проявів.

Автори: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи   Національної академії наук України, Український центр соціальних реформ, соціологічна агенція Центр "Соціальний моніторинг", Фонд ООН в галузі народонаселення

Available languages: Ukrainian, English