Ви є тут

Технічне завдання (ТЗ)

ВСТУП

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами UNFPA працює у 150 країнах та територіях світу. Представництво в Україні працює з 1997 року. Керуючись Програмою дій (ICPD), ми створюємо світ, де кожна вагітність є бажаною, кожні пологи безпечними, і кожна молода людина може реалізувати свій потенціал.

Представництво UNFPA в Україні працює над розбудовою суспільства, вільного від гендерних стереотипів та насильства. Ми працюємо із міжнародними, національними партнерами, а також бізнес-партнерами. 

У 2019 році UNFPA презентував результати дослідження «Гендерна рівність і відповідь на домашнє насильство у приватному секторі України: заклик до дії» відповідно до якого:

·      менше половини (45%) респондентів погодилися з тим, що керівництво ставиться однаково до жінок і чоловіків при наданні відпустки по догляду за дитиною через її хворобу;

·      лише третина з них визнала, що жінки та чоловіки можуть у рівній мірі скористатися відпусткою по догляду за дитиною до 3-річного віку;

·      лише 5% чоловіків серед офісних працівників скористалися відпусткою по догляду за дитиною до 3-річного віку;

·      майже чверть опитаних жінок і чоловіків (24%) у вітчизняних компаніях зазнали домашнього насильства; переважна більшість із них — жінки (81%);

Тоді ж UNFPA ініціював створення першої в Україні Коаліції бізнесу, який активізує свої зусилля задля гендерної рівності та запобігання домашньому насильству.

Основним завданням роботи Коаліції є:

 1. Впровадження гендерночутливих підходів в роботі компаній, створення умов для гідної праці та рівної зайнятості та впровадження політик, дружніх до родин;
 2. Сприяння запобіганню домашньому насильству та формування нетерпимості до всіх його проявів;
 3. Розвиток і заохочення співробітництва задля розширення прав жінок, гендерної рівності та формування нетерпимості до домашнього насильства.

 

UNFPA разом із партнерами підготували посібник, де детально і стисло описали сучасний стан українського законодавства та міжнародні стандарти стосовно політик, дружніх до родин, а також розповіли як бізнесу стати відповідальним та конкурентоспроможним на сучасному ринку. Це українська модель 4в: визнати — відповісти — встановити ефективні партнерства — виміряти. Детальна інформація про методологію за посиланням.

 

КОНТЕКСТ

Сильна економіка, де кожен має гідну роботу та відсутня дискримінація, що в свою чергу впливає на рівень добробуту, є важливими факторами розвитку та процвітання  кожної держави. Україна, приєднавшись до Цілей сталого розвитку (ЦСР) до 2030 року, взяла на себе зобов’язання, зокрема щодо утвердження гендерної рівності, включаючи боротьбу з  домашнім насильством, та забезпечення гідної праці для всіх (цілі 5 та 8).

Cильні економіки, як правило, мають впливові внутрішні бізнес-спільноти, члени яких підтримують одне одного та діляться досвідом впровадження кращих світових практик та політик, підтримуючи таким чином свою продуктивність та конкурентоспроможність. Тож український бізнес також активно об’єднує для цього свої зусилля, підтримуючи національні пріоритети та глобальні цілі.

У сучасному світі людський̆ капітал — це конкурентна перевага. Роботодавці постійно шукають найкращих, витрачають час і ресурси для розвитку та утримання персоналу. Проте людей легко можна втратити, наприклад, через наявність дискримінації̈ або недотримання прав.

Роботодавці є безумовними лідерами довіри для людей — 75% співробітників і співробітниць довіряють своїй компанії в питаннях покращення рівня життя як у країні, так і на рівні громади. Тому компанії мають у свою чергу гарантувати захист прав людини, в тому числі гендерну рівність, інклюзивність та недискримінацію, та запобігати домашньому насильству сформувати відповідну корпоративну культуру підтримки та допомоги, баланс між роботою та особистим життям, наприклад, надаючи татам відпустки для догляду за дитиною. Запровадження відповідних політик створює багато можливостей для бізнесу. Це і позитивна репутація компанії, і покращення конкурентоспроможності, і покращення роботи з партнерами та клієнтами.

Баланс роботи і сім’ї є важливою складовою дотримання принципу недискримінації та рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Законодавство України передбачає, що роботодавець зобов’язаний забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками (ст. 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).

В період пандемії COVID-19 проблема збереження балансу між роботою і сім’єю актуалізувалась. Закриття дитячих садочків і переведення шкіл на дистанційне навчання, догляд за хворими членами родини потребували все більше часу працівників/-ць, що в свою чергу вимагає відповідних політик роботодавців. Ключові напрями корпоративних практик, дружніх до родин, були визначені в першому всеукраїнському рейтингу “Компанії, дружні до родин”, розробленого UNFPA та Центром “Розвиток КСВ”.

АТ “Укрзалізниця” є найбільшим роботодавцем в Україні, який прагне підвищити соціальні стандарти для працівників та працівниць, викорінити прояви дискримінації на всіх щаблях організаційної структури, розвинути політики дружні до родин, а також сформувати нульову толерантність до насильства всередині компанії. У 2021 році в АТ “Укрзалізниця” проведено корпоративне дослідження щодо проявів дискримінації на робочому місці, яке підкреслює актуальність проведення гендерної оцінки політик та інших корпоративних документів та вироблення системних механізмів протидії дискримінації та гендерно-зумовленому насильству (ГЗН).

 

МЕТА

Метою проєкту є проведення гендерної оцінки та аналізу корпоративних політик та інших документів у сфері HR на предмет дружності до родин та спрямованості на протидію гендерно-зумовленому насильству в АТ “Укрзалізниця”.

Від проведення оцінки UNFPA очікує:

 • дослідження корпоративних політик та інших ключових документів АТ “Укрзалізниця” у сфері управління персоналом щодо розкриття аспектів недискримінації̈, інклюзивності, балансу роботи і сім’ї  та протидії ГЗН
 •  оцінка практики відсутності дискримінації при прийомі на роботу, програм соціальної та матеріальної підтримки працівників з родинами, надання гнучкого графіку роботи, декретної відпустки для батьків, мотивації персоналу тощо;
 • систематизація та аналіз отриманих даних та розробка рекомендацій щодо впровадження необхідних змін у політиках та інших відповідних документах компанії, тренінгів для персоналу, впровадження внутрішньо корпоративних механізмів промотування принципів гендерної рівності та реагування на випадки насильства, тощо;
 • підготовка розширеного та скороченого аналітичного звіту;
 • інформування керівництва компанії щодо результатів, участь у презентації результатів.

 

МЕТОДОЛОГІЯ

Очікується, що спеціально сформований пул (група) експертів або дослідницька компанія розробить принципи методології оцінки, включно з методами та інструментами, які будуть обговорені та узгоджені з UNFPA та відповідальними особами з АТ “Укрзалізниця”. Методологія має базуватися на рекомендаціях МОП з проведення партисипативного гендерного аудиту, враховувати інші міжнародні стандарти проведення гендерного аудиту та повинна гарантувати, що зібрана інформація є репрезентативною, достовірною, надійною та достатньою для досягнення цілей оцінки, а також що аналіз є логічно послідовним та повним (а не спекулятивним чи заснованим на думках). Методологія охоплюватиме комплекс питань:

 • аналітичний огляд кращих практик впровадження політик з недискримінації̈, інклюзивності, політик балансу роботи і сім’ї  та протидії ГЗН в корпоративному секторі (українські та міжнародні приклади, зокрема серед залізничних компаній) ;
 • аналітичний огляд наявних корпоративних документів (включаючи колективні угоди) і практик з недискримінації̈, балансу роботи і сім’ї  та протидії ГЗН у АТ “Укрзалізниця”;
 • підготовка гайдів для інтерв’ю та команди фасилітаторів;
 • структуровані та напівструктуровані інтерв’ю з представниками топ-менеджменту та правління компанії, керівниками середньої ланки ключових підрозділів щодо обізнаності про наявні практики гендерної рівності, недискримінації, протидії ГЗН та політик балансу роботи і сім’ї, а також щодо наявних бар’єрів та бажаних змін;
 • проведення фокус-груп зі співробітниками/цями центрального офісу та регіональних підрозділів компанії, із представниками HR-структур (рекомендована кількість фокус-груп зазначено нижче в технічному завданні)      
 • збір, аналіз та візуалізація даних; надання відео-записів та транскриптів інтерв’ю українською мовою;
 • підготовка  рекомендацій щодо розробки внутрішньої політики  АТ “Укрзалізниця” з недискримінації̈, гендерної рівності, політик балансу роботи і сім’ї  та протидії ГЗН на основі міжнародних практик залізничного сектору;
 • підготовка проміжного та фінального звітів.

 

За погодженням з UNFPA та відповідальними особами з АТ «Укрзалізниця», структура (етапність) оцінювання буде прописана в календарному  плані роботи. UNFPA зобов'язується надати експертам усі наявні у UNFPA та виконавчих партнерів документи, які можуть бути корисними для проведення оцінки.

 

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Усі члени групи з оцінки повинні дотримуватися етичних принципів оцінки та конфіденційності:

 • Свідомість: не забувати про мету, корисність та необхідність оцінки на всіх її етапах.
 • Уникати конфлікту інтересів: дотримуватися принципів незалежності, неупередженості, довіри, чесності, щирості та відповідальності. Постачальник не повинен бути у жодних формальних чи неформальних стосунках із компанією, що підлягає оцінці.
 • Взаємодія з учасниками: взаємодіяти належним чином та з повагою з усіма  учасниками в усіх процесах оцінки, дотримуючись принципів конфіденційності та анонімності і відповідних обмежень, гідності та різноманітності, прав людини, гендерної рівності, уникнення завдання шкоди, з урахуванням особливо делікатних питань, пов’язаних з ГЗН та домашнім насильством.
 • Процеси та результати оцінки: забезпечити точність, репрезентативність, повноту та надійність, інклюзивність та недискримінацію, прозорість, справедливе та збалансоване звітування, яке враховує різні точки зору.
 • Виявлення недобросовісних дій: повідомити UNFPA про виявлення будь-яких явних проступків.
 • UNFPA залишає за собою повне право на використання матеріалів оцінки впродовж та після завершення проєкту.
 • UNFPA не несе відповідальності за компенсацію втрат, пов’язаних з виконанням завдання, інших осіб під час або після завершення проєкту.

 

ОБСЯГ РОБОТИ, ПІДСУМКОВІ МАТЕРІАЛИ ТА ЗВІТУВАННЯ

Загальне керівництво оцінюванням здійснюватиме заступник Голови Представництва  UNFPA, керівниця  гендерної програми UNFPA, аналітикиня з питань партнерств та мобілізації ресурсів UNFPA, керівниця проекту “Трамплін до рівності” UNFPA та відповідальні особи АТ “Укрзалізниця”.

Експерти повинні надавати інформацію, складати та подавати звіти про оцінку, зробити презентацію висновків і рекомендацій, як пояснено нижче в цьому розділі. Ці документи (звіти) в електронній формі слід подавати до UNFPA українською мовою до встановлених термінів, узгоджених з UNFPA.

Презентація висновків та рекомендацій, викладених у підсумковому звіті, повинна подаватися українською та англійською мовами. Текстові документи слід готувати у Microsoft Word, на сторінках форматом А4, всі поля - 2 см, шрифт Calibri або Times New Roman, кегль 11 з одинарним міжрядковим інтервалом та абзацами, розділеними порожнім рядком. Структура оформлення підсумкових матеріалів не є обов’язковою, але дуже вітається.

Графік виконання робіт:

з/п

Підсумкові матеріали

Опис

Орієнтовний дедлайн

 1.  

Розробка проєкту проведення гендерної оцінки

Проєкт має включати методологію, джерела даних, методи збору інформації, загальний план проведення оцінки з графіком роботи, план нарад/співбесід та список ключових джерел інформації, терміни подання підсумкових матеріалів та пропозиції щодо структури/змісту звіту про результати оцінки

2 тижні з моменту підписання договору

 1.  

Аналітичний огляд кращих практик впровадження політик та інших корпоративних документів з недискримінації̈, політик балансу роботи і сім’ї  та протидії ГЗН в корпоративному секторі (міжнародні приклади)

Складено аналітичний огляд кращих практик українських та іноземних компаній державного та приватного сектору (зокрема, провідних залізничних компаній) щодо забезпечення недискримінації, інклюзії, гендерної рівності, впровадження дружніх до родин підходів та протидії ГЗН

 

До 10 сторінок

до 4  тижнів з моменту затвердження проєкту

 1.  

Аналітичний огляд практик АТ “Укрзалізниця”

Складено аналітичний огляд наявних корпоративних практик з недискримінації̈ за ознакою статі, збору гендерної статистики, політик балансу роботи і сім’ї  та протидії ГЗН у АТ “Укрзалізниця”

 

До 15 сторінок

до 4  тижнів з моменту затвердження проєкту

 1.  

Розробка та погодження гайдів для проведення інтерв’ю з топ-менеджментом та правлінням, підготовка фасилітаторів

Команда UNFPA та відповідальні особи АТ «Укрзалізниця» переглядають  гайд та ТЗ для фасилітаторів, надають свої коментарі та повертають його експертам з оцінки

 

10 робочих днів на затвердження

 1.  

Розробка та погодження гайдів для проведення фокус груп для персоналу центрального офісу, регіональних підрозділів та представників HR-вертикалі

Команда UNFPA та відповідальні особи АТ «Укрзалізниця» переглядають гайд для ФГ, надають свої коментарі та повертають його експертам з оцінки

 

10  робочих днів на затвердження

 1.  

Проведення інтерв’ю з топ-менеджментом та керівниками середньої ланки

Інтерв’ю до 10 людей (онлайн та оффлайн формат)

Надання відео або аудіо записів та транскриптів українською мовою

 

впродовж 2-х тижнів

 1.  

Проведення фокус-груп для персоналу центрального офісу та регіональних підрозділів, а також представників HR-вертикалі

не менше 5      фокус-групи по 8  учасників/-ць (онлайн та оффлайн формат)  головного та регіональних офісах (інтерв’ю можуть бути проведені у приміщенні виконавця)

Надання відео- або аудіо записів  та транскриптів українською мовою (для офлайн зустрічей)

впродовж 2-х тижнів

 1.  

Надання первинного звіту за результатами інтерв’ю та ФГ з висновками (topline memo)

Первинний звіт з загальними висновками - до  5-10 сторінок

 

Обговорення з відповідальними особами UNFPA та АТ “Укрзалізниця”

-

2 тижні на первинний звіт

 1.  

Відгуки про перший проект звіту про результати оцінки

UNFPA надає зведений  відгук про звіт

1 тиждень

 1.  

Підготовка розширеної та скороченої версії фінального звіту з рекомендаціями

Звіт повинен містити пояснювальну записку (короткий виклад мети та завдань проведення оцінки), методологію та ключові результати, графіки ключових даних, висновки та рекомендації українською та англійською мовами.

 

2 тижні після затвердження первинного звіту

 1.  

Доопрацювання звіту про результати оцінки

Надано остаточну «чистову версію» звіту з усіма додатками (українською мовою) та презентацією (українською та англійською мовами)

1 тиждень

 1.  

Презентація результатів оцінки

Результати та рекомендації представлені      за участю UNFPA та Посольства Швеції

 

 

Очікується, що обсяг розширеного звіту про результати оцінки не перевищить 40 сторінок, без урахування додатків; він повинен відповідати структурі, погодженій UNFPA у початковому звіті, якщо інше не погоджено у письмовій формі. Бажано викласти резюме звіту короткими реченнями, зрозумілою та простою мовою. Звіт повинен містити лише інформацію, яка має значення для оцінки, і слід уникати розміщення в ньому інформації, яка не має прямого відношення до аналізу. Читачі звіту про результати оцінки повинні мати можливість легко зрозуміти наступне:

 • що оцінювалося та чому (мета та сфера охоплення);
 • як було розроблено та проведено оцінку, яким чином забезпечено репрезентативність результатів (питання, які вирішувалися за допомогою оцінки, методологія та обмеження);
 • що було виявлено та яка фактологічна база (результати та докази);
 • які висновки було зроблено на підставі результатів, отриманих для відповіді на основні питання, поставлені перед оцінюванням, та як були зроблені такі висновки (зразки належної практики та висновки);
 • що і чому було рекомендовано (рекомендації);
 • що можна було отримати завдяки проведенню оцінки (набутий досвід).

 

Особливу увагу у звіті слід приділити рекомендаціям. Вони повинні чітко ґрунтуватися на зібраних під час проведення оцінки та аналізу даних, виходити виключно з результатів та висновків оцінки і в жодному разі не ґрунтуватися лише на думках. Рекомендації можуть містити стратегічні вказівки та оперативні рішення, адаптовані під специфіку діяльності та документів АТ «Укрзалізниця». Вони повинні бути практичними та здійсненими, а також чітко визначати осіб, відповідальних за вжиття запропонованих заходів, але одночасно не бути занадто директивними. Тому проєкти рекомендацій слід детально обговорити з потенційними виконавцями для забезпечення прийнятності і здійсненності рекомендацій та їх сприяння розумінню, відповідальності та мотивації тих, хто втілюватиме їх у життя.

Усі витрати на проведення оцінки забезпечує компанія, яка реалізує завдання в рамках цього тендеру. Експерти з оцінки повинні використовувати власне обладнання та інструменти для цього завдання (комп’ютери, принтери, ксерокси, фотоапарати, аудіо- відеозаписувальні пристрої, додатки з аналізу даних тощо) і самостійно організовувати власні переїзди. UNFPA не може надавати візову підтримку або сприяти експертам з оцінки в отриманні дозволів на роботу.

Виплати за договором здійснюватимуться UNFPA шляхом банківських переказів через Офіс Організації Об'єднаних Націй в Україні на підставі перегляду та затвердження підсумкових матеріалів Головою Представництва  UNFPA, керівницею гендерної програми UNFPA, аналітикинею з питань партнерств та мобілізації ресурсів UNFPA, керівницею проекту “Трамплін до рівності” UNFPA та відповідальними особами АТ “Укрзалізниця”.

Сума контракту буде виплачена трьома траншами наступним чином:

 1. 30% після надання проєкту та методології оцінки та аналітичних оглядів міжнародних практик та політик АТ “Укрзалізниця”;
 2. 30% після затвердження першого звіту про результати оцінки
 3.  - 40% після прийому доопрацьованого звіту про результати оцінки, презентації та рекомендації.

 

Питання

Питання або запити щодо подальшого роз’яснення надсилаються за наведеними нижче контактними даними:

Ім'я та прізвище контактної особи в UNFPA:

Лала Зінкевич, Програмна координаторка

Адреса електронної пошти контактної особи:

zinkevych@unfpa.org

 

Дедлайн для запитань: п’ятниця, 17 грудня, 2021, 17:00 год  за Київським часом.

 

ПОДАННЯ ТА ОЦІНКА

У відповідь на оголошення UNFPA (запит на пропозиції), зацікавлені компанії або групи консультантів повинні підготувати та подати свої Пропозиції. Пропозиції мають надсилатися електронною поштою одним повідомленням з вкладеннями та мають вміщувати: а) технічні та б) фінансові пропозиції.

 

Технічні пропозиції повинні відповідати всім вимогам цього технічного завдання, забезпечуючи врахування мети, питань, обсягу, критеріїв, результатів, управління та фінансових механізмів оцінки. Технічна пропозиція повинна демонструвати розуміння завдання оцінювачами та пояснити запропонований підхід до організації та управління роботами, методологію оцінки, джерела даних, методи та інструменти збору даних, процедури аналізу даних та критерії для винесення суджень, а також запропонована структуру / зміст звіту оцінки та спосіб його / її складання. Технічна пропозиція також повинна містити план роботи та графік, склад Групи з оцінки з оновленими резюме всіх членів, а також посилання або копії двох останніх оцінок, проведених запропонованою командою. Файл із технічною пропозицією повинен бути чітко позначений «ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ» і НЕ повинен містити жодної фінансової інформації, інакше пропозиція не буде прийнята для розгляду.

Фінансові пропозиції із зазначенням статей видатків, бюджетами повинні подаватися чітко відповідно до форми цінової пропозиції і включати:

● Щоденні тарифи для кожного/-ї оцінювача/-ки групи

● Запропоновану кількість днів для кожного/-ї оцінювача/-ки цього завдання та специфікації роботи, яку потрібно виконати

● Витрати на оперативну підтримку (наприклад, комунікації, переклад, витратні матеріали, канцтовари, транспорт, проживання, якщо відрядження передбачена пропозицією).

● Будь-які інші витрати, які необхідно покрити для успішного проведення оцінки, з детальним обґрунтуванням

Витрати на відрядження повинні базуватися на найпряміших та найекономніших тарифах та не повинні перевищувати чинних тарифів, встановлених ООН для України. Фінансова пропозиція повинна подаватися разом із технічною пропозицією з чітко позначеним написом «ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ» на електронну адресу вказану нижче.

 

Інструкції щодо подання пропозицій

Пропозиції мають бути підготовлені згідно до технічного завдання та разом з відповідно заповненим і підписаним бланком цінової пропозиції, надіслані до контактної особи тільки на вказану електронну пошту не пізніше ніж: вівторок, 4 cічня, 2022, 17:00 за Київським часом. Пропозиції надіслані на будь-яку іншу електронну пошту не будуть прийняті до розгляду.

Контактна особа:

Ірина Богун

Електронна адреса:

ua-procurement@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо електронного подання:

- Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/21/39. Пропозиції, що містять невірно вказану тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не потрапити до розгляду.

- Загальний обсяг повідомлення, що надсилається не має перевищувати 20 MB (у тому числі, сам лист, надані додатки та заголовки). При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо перед кінцевим строком подання пропозицій.

UNFPA створить комісію для оцінки всіх отриманих пропозицій. Пропозиції будуть розглядатися у двоступеневому процесі: технічні пропозиції будуть оцінені до відкриття фінансових пропозицій. Лише ті пропозиції, які визнані технічно відповідними, будуть підлягати порівняльній фінансовій оцінці.

Технічної пропозиції присвоюватиметься 60%, а фінансовій - 40% відповідно до наступних критеріїв та балів:

Teхнічна оцінка (максимально 100 балів):

Загальна відповідність (20 балів максимум)

 • Загальна якість та повнота пропозиції згідно з технічним завданням та вимогами запиту про надання пропозицій, розуміння заявником предмету опитування
 • Розуміння заявником предмету опитування, мети, цілей, обсягу, очікуваних матеріалів
 • Інформація про заявника, офіційна реєстрація, рекомендації, та ін.        

 

Запропонована методика та підхід (50 балів максимум)

 • Запропонований підхід до організації та управління оцінкою
 • Запропонована методика дослідження, методи, обсяг та інструментарій формування вибірки та збору даних, процедури аналізу даних та критерії винесення суджень
 • Запропонована структура/зміст звіту про дослідження та спосіб його складання.
 • Запропонований робочий план та графік
 • Результати – відповідно до ТЗ; запропоновані терміни виконуються

 

Технічна спроможність команди (30 балів максимум)

 • Обсяг та глибина досвіду з проведення аналогічних досліджень
 • Освіта і професійний досвід
 • Компетенції та навички, що відповідають дослідженню (наприклад, комунікаційні, аналітичні, управління даними, написання звітів, користування ПЗ)
 • Володіння українською та англійською мовами

 

Лише ті технічні пропозиції, які набрали 60 балів і вище, будуть розглядатися як такі, що мають право на оцінку фінансової пропозиції.

Фінансова оцінка (максимально 100 балів):

Фінансові пропозиції повинні відповідати підходу до бюджетування, орієнтованому на результати. Вони будуть оцінюватися на основі їхньої ясності, повноти, рівня деталізації та доцільності. Максимальна кількість балів надається найнижчій ціновій пропозиції серед наданих, що відповідають технічним вимогам. Усі інші цінові пропозиції отримають бали у зворотній пропорції згідно такої формули:

Фінансова оцінка =

Найнижча подана ціна ($)

X 100 (Максимальна кількість балів)

Цінова пропозиція, яка оцінюється ($)

 

Сумарна оцінка для кожної пропозиції буде середньозваженою сумою оцінки за технічну та фінансову пропозиції:

60% Технічної оцінки + 40% Фінансової оцінки

 

ВИМОГИ

Постачальник послуг повинен представляти собою групу експертів/-ок із рекомендованим залученням міжнародного/-ї консультанта/-ки, із значним досвідом моніторингу та оцінки та відповідним практичним досвідом. На одного/-у з членів команди будуть покладені обов'язки керівника/-ці команди. Команда повинна мати наступну кваліфікацію та поєднання навичок:

 • Профільна освіта або спеціальна підготовка з моніторингу та оцінки в
 • Тренінги або практичне залучення до заходів щодо гендерної рівності у корпоративному секторі та протидії гендерно-зумовленому насильству
 • Відмінне знання принципів, норм, стандартів, методологій, конструкцій, етики та практики оцінювання
 • Навички технічної оцінки
 • Навички управління оцінкою
 • Перевірений досвід проведення оцінок програм чи проектів, в ідеалі - у питаннях гендерної рівності або протидії гендерно зумовленому насильству.
 • Управління даними та аналітичні навички
 • Комунікативні та міжособистісні навички
 • Навички управління часом, вміння поважати встановлені терміни
 • Відмінні навички письма
 • Досконале знання писемної та розмовної української та англійської мови

 

 • Визначення переможця

Договір на термін до 30 вересня 2022 року між UNFPA та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия цінова пропозиція чия пропозиція отримає найвищий загальний бал.

 • Право на змінення вимог під час прийняття рішень

Фонд ООН у галузі народонаселення залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

 • Умови оплати

Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації.

Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який Фонд ООН у галузі народонаселення повідомляє про здійснення цих платежів (веб: www.treasury.un.org).

Терміни оплати складають 30 днів після отримання товаросупровідних документів, рахунків-фактур та іншої документації, що вимагається договором.

 • Шахрайство і корупція

Фонд ООН у галузі народонаселення прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо Фонду ООН у галузі народонаселення та третіх сторін, які беруть участь у діяльності Фонду ООН у галузі народонаселення. З політикою Фонду ООН у галузі народонаселення щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: Fraud Policy. Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду Фонду ООН у галузі народонаселення, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики Фонду ООН у галузі народонаселення ООН. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для Фонду ООН у галузі народонаселення розірвати контракт з постачальником, та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через UNFPA Investigation Hotline.

 • Політика нульової толерантності

Фонд ООН у галузі народонаселення прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам Фонду ООН у галузі народонаселення. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: Zero Tolerance Policy.

 

 • Опротестування процесу подання пропозицій

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівнику програми UNFPA Олесі Компанієць на електронну пошту: kompaniiets@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівником підрозділу UNFPA,  претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель Фонду ООН у галузі народонаселення procurement@unfpa.org.

 

 • Зауваження

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF.

БЛАНК ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Найменування претендента:

 

 

Дата подання:

 

Номер запиту:

RFQNº UNFPA/UKR/RFQ/21/39

 

Валюта:

UAH

 

Термін дії цінової пропозиції:

(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 2 місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)

 

 

Пропозиції надаються без урахування ПДВ оскільки Фонд ООН у галузі народонаселення звільнено від сплати ПДВ

Бланк цінової пропозиції

Опис

Кількість співробітників

Погодинна оплата

Кількість годин роботи

Загалом

 • Гонорари працівникам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума гонорару

UAH

 • Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума інших витрат

UAH

Загальна сума контракту, без ПДВ

 (гонорари працівникам+ інші витрати)

UAH

 

 

Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула Запит на Подання Пропозицій RFQNº UNFPA/UKR/RFQ/21/39 у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді Фонду ООН у галузі народонаселення на уточнювальні питання з боку потенційного постачальника.  Також, компанія приймає Загальні умови договору Фонду ООН у галузі народонаселення та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої.

 

 

Ім’я, прізвище та посада

Дата та місце