Ви є тут

Компанія ELEKS стала 33 компанією, яка підписала «Декларацію задля досягнення ґендерної рівності та запобігання домашньому насильству», ініційовану Фондом ООН у галузі народонаселення та Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності». 

ELEKS приєднався до ініціативи заради підтримки України у досягненні глобальних цілей сталого розвитку: Цілі 5 «Забезпечення ґендерної рівності та розширення можливостей жінок та дівчат» та Цілі 8 «Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх». 

Декларація передбачає такі зобов'язання компаній до 2025 року: 

1.    запровадити гендерно чутливі підходи в роботу компаній, створити умови для гідної праці та рівної зайнятості та впроваджувати політику, дружню до родини; 

2.    сприяти запобіганню домашньому насильству та формуванню нетерпимості до всіх його проявів; 

3.    розвивати і заохочувати співробітництво задля розширення прав жінок, гендерної рівності та формування нетерпимості до домашнього насильства. 

Декларація також включає «дорожню карту» для компаній щодо впровадження низки заходів для сприяння ґендерній рівності, розробки політики з урахуванням потреб сімейного життя, забезпечення балансу між робочим та приватним життям та реагування на домашнє насильство, яке є великою проблема для багатьох країн, включаючи Україну. 

Компанія ELEKS приєдналася до Декларації, зробивши природній крок для підтримки культури інклюзивності та різноманітності, в якій кожна людина в організації щодня може ефективно виконувати свої обов’язки, бути почутою та відчувати цінність своєї особистості та вмінь.  

«Однією із стратегічних цілей компанії ELEKS є ґендерний баланс.Ми прагнемо, щоб ІТ ком’юніті в Україні стало інклюзивним та різноманітним, з рівними можливостями, де приймаються нові ідеї, поважається цінний досвід, який сприяє інноваціям та успіху. Ми прагнемо, щоб всі наші спеціалісти володіли інформацією про те, як краще надавати людям необхідну допомогу у певних життєвих обставинах. Тому ми приєдналися до Декларації задля досягнення ґендерної рівності та запобігання домашньому насильству та закликаємо інші компанії в галузі та за її межами приєднатися до нас на цьому шляху, щоб допомогти нашому суспільству стати безмечним місцем для самореалізації кожної людини», - зазначила Катерина Андрущенко, керівник відділу Employee Relations ELEKS.