Ви є тут

Звернення з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок Виконавчого директора ФН ООН д-ра Бабатунде Осотімехіна

Для мільйонів жінок і дівчаток у всьому світі гендерна рівність та повна реалізація прав людини залишаються важкодоступними.

Наприклад, щороку майже 14 мільйонів дітей змушені вступати в шлюб; це означає, що кожного дня 37 тисячам дівчаток відмовляють в їх основних правах! Щодня у країнах, що розвиваються, 7,3 мільйона дітей народжуються від матерів, яким 17 років або менше. Одна з трьох жінок піддається гендерно зумовленому насильству, і 200 мільйонів жінок і дівчаток, які живуть сьогодні, піддалися жіночому обрізанню.

Сьогодні, з нагоди Міжнародного жіночого дня, я закликаю всі країни вжити заходів щодо захисту прав жінок і дівчаток і виправити давню гендерну нерівність.

Гендерна рівність і рівний захист прав людини, включаючи право на сексуальне і репродуктивне здоров'я, важливі самі по собі. Але вони також є засобом для досягнення узгоджених на міжнародному рівні соціально-економічних завдань, в тому числі нових Цілей сталого розвитку ООН, прийнятих міжнародною спільнотою у вересні 2015 року. Ці цілі підкреслюютьнеобхідність досягнення гендерної рівності, міцного здоров'я та якісної освіти для всіх і ліквідацію бідності.

Протягом більше чотирьох десятиліть, ЮНФПА сприяє поліпшенню здоров'я жінок і просуванню їх прав. Фонд продовжить працювати над просуванням питань в галузі охорони здоров'я та прав на період до 2030 року, коли Цілі сталого розвитку повинні бути досягнуті, і після цього моменту також, поки всі жінки і дівчатка в усьому світі не матимуть рівних прав з чоловіками і матимуть владу і засоби для здійснення їх основних прав людини.

Gender equality and equal protection of human rights, including the right to sexual and reproductive health, are important in and of themselves. But they are also a means to achieving internationally agreed-upon social and economic objectives, including the new United Nations Sustainable Development Goals adopted by the international community in September 2015. These goals emphasize the achievement of gender equality, good health and quality education for all and the elimination of poverty.

For more than four decades, UNFPA has helped improve women’s health and advance their rights. The Fund will continue pushing the health and rights agenda through 2030, when the Sustainable Development Goals are to be achieved, and beyond, until all women and girls everywhere are on an equal footing with men and have the power and the means to exercise their basic human rights.