Ви є тут

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Установа, що наймає:

Представництво UNFPA в Україні

Назва:

Національний консультант/національна консультантка з розробки рекомендацій щодо створення в Україні систем підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН

Мета надання консультаційних послуг:

Представництво UNFPA в Україні впроваджує проєкт EMBRACE («Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству») за фінансової підтримки уряду Великобританії. У 2021 році проєкт зосереджений, зокрема, на новому пріоритетному напрямку «Підзвітність перед бенефіціарами (постраждалими від ГЗН)», який передбачає розбудову підвалин для створення в Україні національної системи протидії ГЗН, підзвітної перед постраждалими від ГЗН.

 

Гендерно зумовлене насильство, що є порушенням основних невід’ємних прав і свобод людини, залишається поширеним явищем в Україні й становить істотну проблему для її сталого демократичного розвитку. В Україні ГЗН має повсюдний характер: 67% жінок зазнали психологічного, фізичного або сексуального насильства у віці 15 років і старше (ОБСЄ, 2019). Щороку 1,1 мільйона українських жінок потерпають від домашнього і гендерно зумовленого насильства (UNFPA, 2017). В гуманітарному контексті ГЗН залишається істотною проблемою захисту, яка загрожує безпеці, добробуту і реалізації прав людини найбільш уразливої частини населення. Для того, щоб посилити систему протидії ГЗН в Україні й допомогти постраждалим стати активнішими рушіями побудови майбутнього, в якому немає місця ГЗН, існує нагальна потреба у загальнонаціональній системі підзвітності перед бенефіціарами.

 

Підзвітність перед бенефіціарами покликана поставити потреби та інтереси постраждалих від ГЗН на головне місце у процесі прийняття рішень на місцевому і національному рівнях, забезпечуючи постраждалим найбільш доречні та належні результати й зберігаючи при цьому права людини та гідність найбільш уразливих жінок, чоловіків, дівчат і хлопців. У її основі лежить можливість участі постраждалих у прийнятті рішень, які впливають на їхнє життя, висловлювати свою думку в цьому процесі та отримувати інформацію для прийняття таких рішень, мати доступ до високоякісних послуг і допомоги, що відповідають міжнародним стандартам, задовольняють їхні потреби й пріоритети та надаються кваліфікованим персоналом. Це дозволяє постраждалим відчувати впевненість у тому, що кожний випадок буде належним чином розглянутий за допомогою адекватного і ефективного ведення випадків ГЗН і що вони мають доступ до адаптивних механізмів для надання своїх відгуків і скарг. На практиці система підзвітності перед бенефіціарами також забезпечує та посилює прозорість і належне врядування на всіх рівнях суспільного життя й зміцнює довіру між державними органами та людьми, яким вони служать.

 

Ведення випадків ГЗН є невід’ємною складовою реагування на ГЗН у контексті розвитку та гуманітарної діяльності. Воно передбачає спільну відповідальність за забезпечення належного інформування постраждалих про всі можливі варіанти дій/послуги, доступні їм, а також за виявлення і скоординоване вирішення проблем, з якими стикається постраждала особа. Таким чином, орієнтоване на постраждалих ведення випадків ГЗН має основоположне значення для функціонування надійної системи підзвітності перед бенефіціарами.

 

Національний консультант/національна консультантка проведе аналіз механізмів підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН, наявних на національному і місцевому рівнях в Україні. За підсумками проведеного дослідження і на основі рамкової концепції UNFPA щодо підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН національний консультант/національна консультантка підготує також рекомендації щодо створення систем підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН в Україні.

Зміст роботи:

 

(Опис послуг, діяльності або результатів)

Завдання передбачає проведення аналізу наявних в Україні механізмів підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН і розробку рекомендацій щодо створення систем підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН в Україні. Зокрема, національний консультант/національна консультантка:

 

 1. Визначить, які механізми підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН, описані та проаналізовані у рамковій концепції Представництва UNFPA в Україні, вже створені та функціонують в Україні.

 

У цілях проведення аналізу наявних в Україні механізмів підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН консультантові/консультантці рекомендується і пропонується розглянути механізми, що існують у системі забезпечення прав людини, належного врядування і системі запобігання ГЗН і реагування на нього. Консультантові/консультантці рекомендується і пропонується також розглянути механізми підзвітності, створені виключно для гуманітарного контексту в Україні.

 

 1. Запропонує і опише спосіб створення в Україні ефективних систем підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН (окресливши структуру систем, основних суб’єктів та механізми координації). Це бачення повинно включати опис архітектури систем на різних рівнях складності – мінімальному (основоположному), оптимальному (надійному) та розвиненому – доречних та придатних для умов, наявних в Україні.

 

 1. Підготує детальні рекомендації щодо створення в Україні систем підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН, включно з рекомендаціями щодо способу створення і посилення мінімальної, оптимальної та розвиненої систем.

 

У цілях розробки рекомендацій щодо створення в Україні систем підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН консультантові/консультантці рекомендується і пропонується врахувати нижчезазначені керівні принципи:

 

 1. Рекомендації повинні бути узгоджені з підходами, основаними на правах людини та орієнтованими на постраждалих від ГЗН, та відповідати принципам інклюзивності та недискримінації.
 2. Рекомендації повинні включати раціональні рішення для комплексного і узгодженого реагування на ГЗН, які можуть розглядатися на предмет прийняття та інтеграції у національну політико-правову базу.

 

Послуги повинні надаватися у листопаді 2021 року – лютому 2022 року в тісній координації з UNFPA.

 

Зокрема, результатами консультаційних послуг повинні бути такі звітні матеріали:

 

Звітний матеріал 1. Проєкт початкового звіту (містить схему проведення дослідження, джерела, пропонований зміст аналізу).

 

Звітний матеріал 2. Проєкт аналізу з рекомендаціями щодо створення в Україні систем підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН.

 

Звітний матеріал 3. Підсумковий аналіз із рекомендаціями щодо створення в Україні систем підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН (з належним урахуванням зауважень і пропозицій команди Програми із запобігання та реагування на ГЗН, UNFPA) – чітко викладений, відформатований документ (до 60  сторінок) – і стислий виклад основних підсумків і рекомендацій (до 5 сторінок).

 

Тривалість і графік роботи:

Дата початку: 13 грудня 2021 року (орієнтовно)

Тривалість: до 28 лютого 2022 року (орієнтовно)

Місце надання послуг:

Дистанційна робота

Дати та спосіб надання результатів роботи (наприклад, в електронній формі, у паперовій формі тощо):

Короткі звіти про стан виконання роботи (до 1 сторінки) мають подаватися в електронній формі кожні два тижні електронною поштою на адресу turkovska@unfpa.org разом із проєктами розроблених/переглянутих документів.

Підсумковий короткий звіт про виконання завдання (до 3 стандартних сторінок формату А4 українською мовою) має бути поданий електронною поштою на адресу turkovska@unfpa.org до кінця виконання завдання, а саме до 28 лютого 2022 року, разом із підсумковим аналізом і рекомендаціями.

Періодичність подання звітів слід погодити з національним консультантом/національною консультанткою додатково.

Моніторинг і контроль стану виконання роботи, зокрема вимоги щодо звітності, її періодичність, форма і строк подання:

Щоденний моніторинг роботи здійснюватиме Роксолана Турковська, спеціалістка з політики реагування та запобігання ГЗН, UNFPA.

Нагляд за виконанням роботи:

Нагляд за роботою консультанта/консультантки здійснюватиметься безпосередньо Олесею Компанієць, керівницею Програми реагування та запобігання ГЗН, UNFPA.

Очікувані поїздки:

Не передбачені.

Необхідний досвід, кваліфікація та компетенція, зокрема вимоги до володіння мовами:

Кваліфікаційні вимоги :

 • мінімум ступінь магістра у галузі суспільних наук, належного врядування, політології, гендерних досліджень, права або у споріднених галузях;
 • щонайменше 4 роки досвіду активної аналітичної роботи в галузі суспільних наук, зокрема з питань систем соціального захисту, прав людини, належного врядування або реагування та запобігання ГЗН;
 • знання сфери реагування та запобігання ГЗН буде перевагою;
 • чудові дослідницькі навички, системний якісний підхід до аналізу складних суспільних явищ і понять;
 • відмінні аналітичні навички й навички письма;
 • навички організації робочого часу, здатність суворо дотримуватися строків.

Мови: вільне володіння українською мовою (усною та письмовою). Знання англійської мови буде перевагою.

 

Ресурси / послуги, що надаються UNFPA або виконавчим партнером (наприклад, послуги з підтримки, офісні приміщення, обладнання) у разі необхідності:

Додаткові послуги можуть надаватися на запит UNFPA та з його дозволу.

 

 

UNFPA надасть консультантові/консультантці комплект документів, пов’язаних зі змістом роботи та результатами попередньої діяльності з даної теми, включно з рамковою концепцією UNFPA щодо підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН, концептуальними документами щодо підзвітності перед постраждалим населенням в гуманітарному контексті України.

 

Рамкова концепція щодо підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН основана на передовій міжнародній практиці й описує конфігурацію механізмів підзвітності перед бенефіціарами, підзвітності перед постраждалим населення в гуманітарному контексті і ведення випадків ГЗН із метою забезпечення ефективної протидії та запобігання ГЗН. Ця рамкова концепція також містить загальні рекомендації щодо створення системи підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН на національному рівні для умов усіх країн і базується на передовій міжнародній практиці.

Інша доречна інформація або спеціальні умови, якщо такі наявні:

Оплата консультаційних послуг здійснюватиметься після надання звітних матеріалів у нижчевикладеному порядку:

 • перший платіж - 60% вартості послуг, зазначених у контракті, після підписання контракту та надання звітних матеріалів 1 і 2;
 • другий платіж - 40% вартості послуг, зазначених у контракті, після підписання контракту та надання звітного матеріалу 3.

Будь-які зауваження, пропозиції, скарги чи претензії до консультанта/консультантки щодо послуг, надаваних згідно з цим технічним завдання, повинні бути надані консультантові/консультантці в письмовій формі впродовж 10 днів після отримання від нього/неї звітних матеріалів або звітів.

Зміст робіт, що мають бути виконані консультантом/консультанткою за цим технічним завданням, а також інші умови надання консультаційних послуг, можуть бути змінені у разі потреби шляхом письмового погодження між консультантом/консультанткою та UNFPA.

 

Інтелектуальна власність

Уся інформація стосовно цього проєкту (документи, ілюстрації, цифрова інформація, кібердані, проєктна документація тощо), що належить UNFPA, з якою консультант/консультантка може були ознайомлений/ознайомлена у процесі виконання своїх обов’язків за цим завданням, залишається власністю UNFPA, який має виключні права на її використання. Крім як для цілей цього завдання, вищезгадана інформація не розголошується і не використовується у будь-який спосіб без письмового дозволу UNFPA згідно з застосовним національним та міжнародним законодавством про авторське право.

 

Порядок подання заявок

Консультанта/консультантку буде вибрано за процедурою відкритого конкурсного відбору.

Для участі в вищезгаданому конкурсі необхідно до 8 грудня 2021 року подати на адресу ukraine.office@unfpa.org заявку, що складається з нижчезазначених документів:

 • професійне резюме;
 • перелік успішно виконаних завдань із досліджень у соціальній сфері;
 • посилання на стислі або опубліковані звіти (за наявності);
 • технічна пропозиція (опис методології та калькуляція витрат).

Розглядатимуться тільки повні заявки, отримані у встановлений строк.

У темі листа укажіть, будь ласка: Заявка на посаду національного консультанта/національної консультантки з підзвітності перед бенефіціарами та ведення випадків ГЗН

Підпис співробітника/співробітниці, що подав/подала запит, установи, що наймає:

 

Дата: жовтень 2021 року