Ви є тут

ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/18

 

Шановні пані / панове,

 

Фонд ООН у галузі народонаселення (ФН ООН) запрошує Вас надати цінову пропозицію на наступну послугу:

Програмування навчального он-лайн курсу з протидії та запобіганню гендерно-зумовленому насильству для корпоративного сектору

Цей запит відкритий для всіх юридично зареєстрованих компаній в Україні, які можуть надавати належні послуги та володіють правоздатністю постачати/виконувати дані послуги в Україні, або через уповноважених представників.

Технічне завдання (ТЗ)

Опис програми

Насильство проти жінок та дівчат є одним з найбільш поширених порушень прав людини у світі. Воно не знає ніяких соціальних, економічних чи національних кордонів. Ґендерно зумовлене насильство (далі – ҐЗН) підриває здоров'я, гідність, безпеку та автономію потерпілих, залишаючись прихованим через культуру мовчання. Воно негативно впливає на сексуальне та репродуктивне здоров'я дівчат і жінок. ҐЗН залишається широко поширеним в Україні, а збройний конфлікт у східній частині України призвів до збільшення ризику таких ситуацій.

Програма UNFPA «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» спрямована на покращення становища жінок шляхом зміцнення спроможності уряду України (центрального та місцевого рівнів), вдосконалення механізмів, покращення політики та законодавства, а також вдосконалення умов здійснення заходів, які передбачають утвердження суспільства, яке цінує ґендерну рівність як неодмінну передумову сталого розвитку, спрямовану на формування нульової терпимості ҐЗН.

Протягом останніх років Україна значно просунулась у створенні системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Завдяки наполегливій та ефективній співпраці державних органів, міжнародних інституцій, громадянського суспільства прийнято важливі нормативні акти, які фактично створюють фундамент для розбудови чіткої системи протидії насильству. У 2017 році прийнято Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», а на його основі значний обсяг нормативних актів. Зокрема, створені та прийняті Концепція державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року, Типові положення про притулок для постраждалих осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги та Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Наразі відбувається активна робота з їх практичного впровадження на всіх рівнях, перш за все у частині інтеграції спеціалізованих послуг, орієнтованих на постраждалих осіб, до наявної системи надання соціальних послуг зі збереженням базових принципів та міжнародних підходів до надання комплексної допомоги в ситуаціях домашнього та ґендерно зумовленого насильства.

Поряд із держав­ними установами та правозахисними організаціями, приватний сектор може відігравати важливу роль у боротьбі з різними формами насиль­ства щодо жінок. Роботодавці мають не лише юридичні та моральні зо­бов’язання, а й економічну зацікавленість у підтримці власних праців­ників і працівниць у складних життєвих ситуаціях, збереженні їхнього здоров’я та психологічного добробуту. Різні форми насильства щодо жі­нок — від сексуальних домагань до домашнього насильства — можуть мати серйозні наслідки з точки зору працездатності постраждалих осіб, а отже — впливати на результати їхньої роботи, мотивацію та продук­тивність праці, прибутковість бізнесу та стале зростання компанії. 

Актуальною є потреба в роз’яснювальній роботі щодо форм домашнього насиль­ства, його наслідків та особливостей впливу на постраждалих, а також інформаційних кампаніях щодо можливостей отримання допомоги, наявних послуг і контактів спеціалізованих сервісівПріоритетною є необхідність впровадження спеціальних політик ком­панії, спрямованих на зменшення можливого впливу домашнього на­сильства на професійне життя персоналу та надання цільової підтримки особам, які цього потребують.

Електронний курс планується як інтерактивний освітній матеріал щодо протидії та запобіганню ҐЗН, який зможуть використовувати компанії корпоративного сектору. Даний онлайн інструмент буде розроблений щоб допомогти організаціям будь-якої величини вибудувати навички, знання та впевненість у боротьбі з домашнім насильством на робочому місці.

Передумови

Фонд ООН у галузі народонаселення запрошує кваліфікованих постачальників, які мають успішний досвід з розробки та програмування електронних інтерактивних навчальних курсів. Вибраний постачальник послуг працюватиме під керівництвом співробітника Фонду ООН у галузі народонаселення з питань запобігання та протидії ҐНЗ та у тісній співпраці з командою програми запобігання та протидії ҐНЗ Фонду ООН у галузі народонаселення. 

 

II. Методологія 

Обсяг робіт 

Метою надання послуг є створення навчального інноваційного інтерактивного он-лайн курсу для бізнесу з питань протидії та запобіганню домашньому та гендерно-зумовленому насильству, який може використовуватися необмежену кількість разів. Формат навчання має бути інтерактивний та легкий для аудіо та візуального сприйняття. Курс створюється на  основі матеріалів наданих UNFPA. 

 

Згідно з підготовленим матеріалом для онлайн курсу, фінальний продукт складатиметься з двох рівнів:

 

 • Базовий курс (Загальна тривалість курсу не має перевищувати 40 хвилин).

Призначений для широкого бізнес-загалу та висвітлює питання гендерної рівності у корпоративній політиці, поняття домашнього насильства, основні стереотипи, упередження та міфи щодо гендерної рівності та домашнього насильства, вплив домашнього насильства на професійне життя постраждалих і можливості надання допомоги як на рівні компаній так і на рівні співробітників.

 • Поглиблений курс (Загальна тривалість курсу не має перевищувати 40 хвилин). Перехід на поглиблений рівень повинен відбуватися за наявністю сертифіката про проходження базового курсу.

Призначений для осіб, відповідальних за розробку корпоративних політик в компаніях, та висвітлює методи оцінки та визначення політик, яких бракує, Модель 4В для компаній, інструменти впровадження, внутрішні політики для персоналу, практики компаній для допомоги постраждалим та роль HR, ситуаційний аналіз (case studies).

 

Мовою навчального курсу є українська мова.

 

Розробка курсу повинна включати в себе, але не обмежуючись:

    1. Розробка деталізованого сценарію на основі тексту, наданого UNFPA (включаючи діалоги, опис інтерактивних елементів, елементів в ігровому форматі, розкадрування та сценарії (сторіборди) для відео-роликів, тести тощо).
    2. Відео- аудіо- та візуальне виробництво курсу:

3.1. Виробництво анімованих відео-роликів (тривалістю до 3-х хвилин), до 5-ти штук, що сприятимуть кращому поясненню матеріалу.

3.2. Розробка дизайну навчальних та пояснюючих елементів курсу (розробка ілюстрацій, анімованих героїв-порадників курсу, інтерактивних діалогів, тестів, інфографіки, стікерів тощо). 

Візуальне оформлення курсу має відповідати вимогам брендбуку UNFPA Україна. 

    1. Програмування та інсталяція курсу на затверджену Замовником платформу. Обов’язковим елементом має бути можливість для Замовника відстежувати статистику проходження курсу (кількість переглядів, кількість слухачів, географічні та демографічні дані тощо), отримання сертифікатів. 
    2. Тестування курсу через формат фокус-групи з залученням 10-15 респондентів.  Результати тестування надаються замовнику у вигляді протоколу.
    3. Здійснення необхідних покращень курсу, технічна підтримка курсу (в тому числі за результатами зворотнього зв’язку від слухачів курсу).

 

            У кінці базового та поглибленого курсів користувач має мати можливість отримати електронний сертифікат при успішному складанні тестів. Сертифікат має мати унікальний номер та в подальшому зберігатися у базі даних для звірки. Проходження курсу не повинно вимагати від користувача спеціалізованого комп’ютерного обладнання. Платформа курсу повинна працювати на базі найбільш популярних браузерів (Google Chrome, Explorer, Opera, FireFox, Safari) та враховувати середні технічні можливості користувачів і доступ до швидкісного інтернету по країні.

 

 

Готовий курс повинен бути розміщений на розробленій/запропонованій Виконавцем та затвердженій Замовником платформі. Також будуть розглядатися пропозиції щодо безкоштовного розміщення курсу на готовій навчальній платформі, доступній широкому колу користувачів. 

 

 

Термін надання та оплати послуг

Проект розпочнеться з обговорення сценарію, підготованого UNFPA, з постачальником послуг. За 10 календарних днів після завершення обговорення, постачальник послуг повинен надати UNFPA інформацію щодо технічної платформи, плану розробки тренінгу та будь-які пропозиції щодо вигляду та змісту електронного курсу.    

 

Питання 

Питання або запити щодо подальшого роз’яснення надсилаються за наведеними нижче контактними даними:

 

Контактна особа:

Anna Tsytsak

Електронна адреса:

tsytsak@unfpa.org

 

 

Дедлайн для запитань: вівторок, 25 серпня, 2020, 17:00 год  за Київським часом.

 

 

IV. Інструкції для подання

Пропозиції мають бути підготовлені згідно Розділу 4 і 3 разом з відповідно заповненим і підписаним бланком цінової пропозиції, надіслані до контактної особи тільки на вказану електронну пошту не пізніше ніж:вівторок, 01 вересня , 2020, 12:00 за київським часом. Пропозиції надіслані на будь-яку іншу електронну пошту не будуть прийняті до розгляду.

 

Контактна особа:

Ірина Богун

Електронна адреса:

ua-procurement@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо електронного подання:

Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/18

 

•          Пропозиції, що містять невірно вказану тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не потрапити до розгляду.

•          Цінові пропозиції надаються без урахування ПДВ, оскільки Фонд ООН у галузі народонаселення звільнено від оподаткування ПДВ операцій.

•          Загальний обсяг повідомлення, що надсилається не має перевищувати 20 MB (у тому числі, сам лист, надані додатки та заголовки). При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо до кінцевого строку подання пропозицій.

 

Більше інформації, а також форма для подання фінансової пропозиції вкладенням (під заголовком).