Ви є тут

Офіс, що здійснює найм:

Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні

Назва:

Кар’єрний консультант/Кар’єрна консультантка

Мета надання консультаційних послуг:

UNFPA в Україні впроваджує проєкт «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству» (назва походить від англійського слова EMBRACE, сформованого з перших літер слів: Enhancing Mechanisms to Build Responsive, Accountable & Cost-Effective System) за фінансової підтримки уряду Великобританії. Проєкт спрямований на посилення безпеки та захисту жінок та дівчат від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) шляхом трансформації соціальних норм, що виправдовують ГЗН, покращення доступу постраждалих осіб до якісної допомоги та розвиток механізмів координації і підзвітності на національному та місцевому рівнях.

Розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері є надзвичайно важливим фактором у процесі розриву кола насильства та запобіганню домашньому насильству в цілому. З листопада 2020 року Програма з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству впроваджує напрямок розширення економічних можливостей жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства (далі – «компонент») в рамках проєкту EMBRACE. Це ініціатива ВОНА хаб («Women Career Hub» https://vonahub.org.ua/), що зосереджена на підвищенні економічної автономності та стійкості жінок, надаючи підтримку в працевлаштуванні, профорієнтацію, професійний розвиток та залучення постраждалих до можливостей працевлаштування. У рамках «Women Career Hub» (WCH) надаються такі моделі підтримки:

 • Підтримка кар'єрними консультантами/консультантками (консультації щодо здобуття професійних навичок та індивідуальна підтримка у пошуку роботи);
 • Організація професійних курсів для жінок, які шукають підтримки у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждалих від домашнього насильства, з метою розширення можливостей працевлаштування або започаткування ініціатив, що можуть приносити дохід, стійких і затребуваних;
 • Надання стартового фінансування для запуску ініціатив соціального підприємництва для жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства.
 • Організація тренінгів для центрів зайнятості задля розбудови їхньої спроможності щодо ефективного супроводу з побудови економічної безпеки постраждалих від ДН/ГЗН.
 • Організація тренінгів для центрів зайнятості задля розбудови їхньої спроможності щодо ефективного супроводу з побудови економічної безпеки постраждалих від ДН/ГЗН.
 • Організація тренінгів для бізнесу щодо ефективної протидії та запобіганню ДН/ГЗН на роботі.

У рамках загальнонаціонального плану гуманітарної допомоги для підтримки українських жінок і дівчат, які постраждали від війни, UNFPA розширює надання програм підтримки жінкам і дівчатам, які потребують допомоги, по всій країні. Пріоритетом залишається забезпечення охорони здоров’я, прав та гідності жінок і дівчат, які постраждали внаслідок конфлікту. Мільйони жінок і дівчат живуть в тіні війни в Україні, яка завдала нищівної шкоди їхньому благополуччю і зробила їх ще вразливішими до насильства.  

Загальна мета консультацій полягає в тому, щоб надати підтримку для створення економічної безпеки для жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства, та жінок, які перебувають у групі ризику потрапляння у випадки насильства.

Результатом роботи консультанта/ки є внесок у результат проєкту «EMBRACE»: посилення економічної стійкості жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства, та жінок, які перебувають у групі ризику потрапляння у випадки насильства.

Зміст та обсяг роботи:

 

 (Опис послуг, діяльності або результатів)

Консультант/консультантка реалізує такий набір завдань, включаючи, але не обмежуючись:

 

1) Надання індивідуальних, експертних, конфіденційних онлайн- та/або офлайн- кар’єрних консультацій, та групових тренінгів, підтримуючи клієнток WCH (жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства, або жінок, які перебувають у групі ризику потрапляння у випадки насильства) у працевлаштуванні чи відкритті власного бізнесу, що сприятиме відбудові їх життя:

Розробка та впровадження індивідуальних планів економічної безпеки (ІПЕБ).

2) Створення та підтримка стійких партнерських відносин із соціальними службами, державними службами зайнятості, спеціалізованими службами із протидії домашньому/гендерно зумовленому насильству, службами правової допомоги, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями з метою:

 • Визначення та залучення нових учасниць до проєкту WCH;
 • Більш комплексного вирішення економічних потреб жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства.

3) Підтримка, виявлення та залучення жінок та дівчат до освітніх проєктів WCH (курси ІТ, Академія підприємництва, професійні курси тощо):

 • Проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів для виявлення та залучення учасниць;
 • Організація та проведення скринінгових інтерв'ю;
 • Розробка ІПЕБ;
 • Надання списку відібраних учасниць провайдеру курсу/навчання;
 • Підтримка жінок під час навчання;
 • Надання кар'єрної підтримки протягом щонайменше трьох місяців після закінчення курсу.
 • Надання регулярної підтримки користувачкам сайту WCH https://careerhub.rozirvykolo.org/, надання консультацій, запрошення користувачок до програми розбудови економічного потенціалу (стати клієнтками WCH);

4) Створення та підтримка стійких партнерських відносин з роботодавцями для підтримки надання можливостей працевлаштування для учасниць проєкту WCH:

 • Просування проєкту WCH для роботодавців за допомогою холодних дзвінків по телефону, електронною поштою та особисто з метою створення можливостей працевлаштування;
 • Підтримка спеціалістки Програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству в перегляді та розробці маркетингових стратегій для проєкту WCH;
 • Розбудова та збереження міцних ділових партнерських відносин з роботодавцями та громадськими організаціями.
 • Організація програм менторства з бізнес компаніями для клієнток WCH.

5) Організація безкоштовних сеансів з психологами WCH за запитом клієнток.

6) Забезпечення промоції проєкту WCH через зв'язки з громадськістю, адвокацію, роботу із ЗМІ та інші комунікаційні заходи.

7) Сприяння створенню та обміну знаннями шляхом синтезу та документування результатів і зроблених висновків, історій успіху та найкращих практик, стратегій і підходів, а також створення відповідних матеріалів для розповсюдження.

8) Координація проєктної діяльності з органами місцевого самоврядування та зацікавленими сторонами, забезпечення доступу до наявного технічного досвіду, найкращих практик та знань і сприяння розробці та реалізації проєктів UNFPA, пов’язаних із розширенням економічних можливостей жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства, та жінок, які перебувають у групі ризику потрапляння у випадки насильства.

9) Координація організації таких заходів як конференції, тренінги, круглі столи, інші заходи, що стосуються розширення економічних можливостей жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства, та жінок, які перебувають у групі ризику потрапляння у випадки насильства.

10) Розробка інструкцій щодо аспектів підтримки клієнток WCH у сфері кар’єрного консультування, підготовка якісних матеріалів для сайту https://vonahub.org.ua/.

11) Здійснення моніторингу та оцінки ефективності розбудови економічної спроможності жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства, та жінок, які перебувають у групі ризику потрапляння у випадки насильства:

 • Забезпечення своєчасного збору даних з використанням інструментів для оцінки ефективності, наданих UNFPA CO;
 • Проведення та підтримка часто здійснюваних опитувань для моніторингу та оцінки діяльності;
 • Забезпечення регулярного збору конфіденційних відгуків від клієнток WCH щодо їхнього досвіду з використанням форми, наданої UNFPA CO;
 • Ведення статистичних даних та створення звітів для спеціалістки Програми протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству;
 • Відповіді на внутрішні та зовнішні запити про надання інформації;
 • Виконання інших, пов’язаних з посадою, обов’язків за дорученням керівництва UNFPA CO.

 

Тривалість та план виконання робіт:

Дата початку: 1 грудня 2022 року (попередньо)

Дата завершення: 31 березня 2023 року

Місце надання послуг:

Україна

Дати та спосіб надання результатів роботи (напр., в електронному, паперовому вигляді тощо):

Робочий план виконання та результатів роботи консультанта/консультантки на основі обсягу роботи буде узгоджуватися додатково щомісяця та відповідно до узгодженого робочого плану консультанта/ консультантки.

Звітність про результати роботи (на основі затвердженого робочого плану):

1) Щомісячні звіти про здійснені заходи та досягнуті результати з доданими документами моніторингу.

Терміни: щомісяця, до 5 числа наступного місяця

2) Підсумковий звіт про прогрес і досягнення, зроблені висновки та рекомендації.

Термін: до завершення дії контракту

 

Моніторинг та контроль перебігу робіт, в тому числі вимоги до звітності, її періодичність і кінцеві терміни:

Рутинний моніторинг роботи здійснюватиме координаторка Програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН.

Контроль за виконанням завдання:

Контроль за виконанням завдання консультантом/консультанткою здійснюватиме координаторка Програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН.

Поїздки:

Поїздки до місць, де знадобиться підтримка консультанта/консультантки

Необхідний досвід, кваліфікація та навички, в тому числі вимоги до володіння мовами:

 • Ступінь бакалавра/магістра економіки, бізнес-адміністрування, HR, суспільних наук або суміжних галузей;
 • Щонайменше два роки досвіду в управлінні талантами, профорієнтаційних послуг, консультуванні з працевлаштування або суміжних сферах професійного розвитку;
 • Знання та розуміння трудового законодавства, інформації про ринок праці в Україні;
 • Знання найкращих українських та міжнародних практик щодо розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері, підтримки працевлаштування жінок, постраждалих від домашнього/гендерно зумовленого насильства, буде значною перевагою;
 • Відмінні аналітичні та письмові навички.
 • Мова: Відмінне володіння письмовою та розмовною українською мовою.

Знання англійської мови буде перевагою

Ресурси / послуги, що надаються UNFPA або виконавчим партнером (наприклад, послуги з підтримки, офісні приміщення, обладнання) у разі необхідності:

Додаткові послуги можуть надаватися за запитом та дозволом UNFPA.

UNFPA надасть консультанту/консультантці комплект документів, пов’язаних зі змістом роботи та результатами попередньої діяльності у цій сфері.

Консультант/консультантка несе відповідальність за організацію свого проїзду та проживання під час виконання доручень і повинен/повинна включати відповідні витрати до плати за свої послуги.

 

Інша відповідна інформація або спеціальні умови, якщо такі наявні:

Плата за консультування здійснюватиметься у гривнях рівними щомісячними платежами, які вносяться на банківський рахунок консультанта/консультантки після прийняття UNFPA звітів про хід роботи та підсумкових звітів про послуги, надані консультантом/консультанткою.

Будь-які зауваження, пропозиції, заяви чи скарги щодо надання консультантом/консультанткою послуг в рамках цього технічного завдання повинні бути надані консультанту/консультантці письмово протягом 10 днів після отримання від нього/неї результатів роботи або звітів.

Зміст та обсяг робіт і послуг, що надаються консультантом/консультанткою в рамках цього технічного завдання, а також умови надання консультаційних послуг можуть бути змінені у разі потреби шляхом письмового погодження між консультантом/консультанткою та UNFPA.

Інтелектуальна власність

Вся інформація щодо цього проєкту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проєктна документація тощо), що належить Фонду ООН у галузі народонаселення, з якою консультант/консультантка може вступати в контакт під час виконання своїх обов’язків за цим завданням, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення з ексклюзивними правами на її використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розголошена громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до чинних національних та міжнародних законів про авторські права.

Процедура подання заявок

Консультант/Консультантка буде визначений/визначена в результаті проведення відкритого конкурсного відбору.

Для участі у конкурсі потрібно подати на адресу ukraine.office@unfpa.org до 25 листопада 2022 року заявку, яка міститиме такі документи:

 • Професійне резюме;
 • Мотиваційний лист;
 • Короткий опис (до 1 сторінки) структури індивідуального плану економічної безпеки (ІПЕБ) для жінок, які знаходяться в складних життєвих обставинах, в т.ч. постраждалих від ГЗН/ДН, жінок з інвалідністю тощо.

Оцінюватимуться тільки повністю підготовлені заявки, отримані до встановленого терміну.

Прохання зазначити у темі листа: Application for Career Consultant