Ви є тут

Офіс, який наймає:

Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні

Назва:

Експерт/-ка з написання онлайн-курсу про здорові стосунки для українських пар

Мета надання консультаційних послуг:

Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) за фінансової підтримки Уряду Великої Британії впроваджує проєкт «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству».

 

Проєкт впроваджує комплексний підхід до питаннь протидії та запобігання домашнього та гендерно зумовленого насильства. Детальніше можна дізнатися тут. Протягом років проєкт залучає представників різноманітних секторів через освітні інтервенції.

 

У 2022 році UNFPA планує розробку онлайн-курсу для українців/-ок, які знаходяться у романтичних стосунках.

 

У 2021 – 2022 роках за підтримки UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення було проведено комплексне дослідження стосунків в українських подружніх парах.

 

Детальніше про дослідження

 

Складові:

 • Якісний компонент – глибинні інтерв’ю з парами (обома партнерами з пари, але окремо з кожним), що перебувають у зареєстрованому шлюбі на різних етапах шлюбного життя.
 • Кількісний компонент – загальнонаціональне оналайн-опитування осіб віком від 18 до 59 років, які перебувають у зареєстрованому шлюбі.

 

Основні дослідницькі питання.

 1. Наскільки люди в подружніх стосунках здатні розпізнавати види насильства, ідентифікувати насильство як насильство, наскільки вкоріненим є насильство, які є режими виправдання насильства?
 2. Наскільки поширеними є прояви насильства в подружніх стосунках? Як можна охарактеризувати подружні стосунки за шкалою здорові – токсичні – насильницькі? Чи є якісь соціально-демографічні фактори, пов’язані зі ступеню здоров’я стосунків?
 3. Якими є паттерни поведінки у ситуаціях насильства? Що людина робить в ситуації насильства (якщо вона постраждала), чи намагалася звертатися за допомогою?
 4. Якою є зацікавленість щодо покращення стосунків?

 

Цільові групи дослідження: чоловіки та жінки віком 18-59 років, які перебували  у зареєстрованому шлюбі (на різних етапах подружнього життя).  

 

Результати дослідження стануть орієнтиром для експерта/-ки у написанні контенту для онлайн-курсу та будуть надані після підписання контракту.

 

Зміст та обсяг роботи:

(Опис послуг, діяльності та результатів)

Експерт/-ка має створити контент для онлайн-курсу, що має на меті навчити користувачів/-ок підтримувати здорові подружні стосунки зі своїми партнерами, запобігати і виявляти ознаки токсичних стосунків та домашнього насильства.

 

Онлайн-курс повинен:

1. Підвищити обізнаність користувачів щодо проявів здорових і нездорових стосунків. Розвіяти міфи та стереотипи про домашнє насильство.

2. Надати алгоритми дій у випадку потрапляння в небезпечні стосунки.

3. Допомогти користувачам оцінити власні стосунки з партнером, розповісти про те, як будувати і підтримувати здорові стосунки у парі, надати практичні поради.

 

Цільова аудиторія: жінки та чоловіки віком 20 – 35 років.

 

Розроблений контент для онлайн курсу має бути оформлений у текстовому форматі і бути розрахований на 3 години проходження.

 

У побудові плану онлайн курсу має бути передбачена можливість проходження курсу або деяких його модулів удвох.

 

Передбачається, що екперт/-ка підготує цілісний контент для онлайн-курсу, враховуючи, що:

 

 • зміст онлайн-курсу має спиратися на надійні і релевантні джерела;
 • інформація має бути подана простою мовою, легко сприйматися;
 • курс має містити різноманітні тести, завдання, відеоролики, схеми, зображення, анімації. Експерт/-ка має підготувати тести, завдання,  описати сценарії роликів (максимальна довжина одного ролика – 3 хв, інші рекомендації можна знайти тут) та інші візуальні елементи. Технічне створення відеоматеріалів та візуальних матеріалів – на стороні UNFPA.
 • подача матеріалу має бути цікавою і рафіновано інформативною, рекомендується частковий виклад інформації через історії, приклади з життя, вигаданих героїв. Вітається гейміфікація контенту, що стимулюватиме користувачів проходити курс до кінця, дивитися усі відеоролики, засвоювати матеріал і застосовувати його на практиці.
 • користувач/-ка проходитиме курс за декілька підходів, тому курс має мати чітку структуру. Також матеріал повинен бути розбитий на невеликі релевантні шматочки інформації, будуватися на принципі «microlearning» (детальніше тут);
 • наприкінці курсу учасники/-ці мають оцінити свої отриманні знання та користь курсу.

 

Очікуваний результат: затверджений UNFPA (після внесення експертом/-кою необхідних правок) текстовий контент для онлайн-курсу.

 

Матеріали повинні бути розроблені українською мовою.

 

Отриманий та погоджений контент для онлайн курсу буде в подальшому направлений UNFPA на вичитку та технічне втілення.

Період надання послуг:

Початок: 23 травня 2022

Завершення: 25 липня 2022

Місце надання послуг:

Послуги надаються віддалено.

Дати та спосіб надання результатів роботи (напр., в електронному, паперовому вигляді тощо):

Короткі звіти про перебіг надання послуг разом із розробленими проектами документів повинні надходити в електронному вигляді кожен тиждень до закінчення звітного періоду на таку адресу електронної пошти: kovalevych@unfpa.org. Звітні періоди погоджуються з консультантом(кою) додатково.

Моніторинг та контроль перебігу робіт, в тому числі вимоги до звітності, її періодичність і кінцеві терміни:

Моніторинг роботи здійснюватиме Надія Ковалевич, проєктна координаторка.

 

Контроль за виконанням завдання:

Контроль за виконанням завдання з надання консультаційних послуг здійснюватиме Надія Ковалевич, проєктна координаторка, kovalevych@unfpa.org

 

Поїздки:

У межах виконання цього завдання поїздки не передбачені.

Необхідний досвід, кваліфікація та навички, в тому числі вимоги до володіння мовами:

 Освіта, досвід і навички:

 • мінімум ступінь бакалавра соціальних наук, гендерних студій, педагогіки, правових наук, психології чи вища освіта в суміжних галузях (експерт/ка має вказати максимально повну інформацію щодо освіти та у випадку контрактування бути готовим/-ою надати підтверджувальні документи);
 • відмінні навички підготовки контенту онлайн-навчальних заходів відповідно до поставлених цілей (експерт/ка має надати посилання/надіслати або вказати 1-2 приклади розроблених курсів/уроків, тренінгів та інших інтелектуальних розробок, що дотичні до завдання);
 • попередній досвід роботи над навчальними матеріалами щодо теми запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству буде перевагою (експерт/ка має надати опис свого досвіду у даній сфері);
 • вміння працювати із інформацією, подавати її у простих та цікавих форматах для сприйняття.

 

Знання мов: вільне володіння українською мовою; знання англійської мови на робочому рівні (читання та розуміння ділової переписки та текстів) буде розглядатися як перевага.

Підтримка UNFPA:

UNFPA надає організаційну підтримку експерту/-ці щодо комунікації з партнерами проекту, стейкхолдерами на національному та місцевому рівнях.

UNFPA надає консультанту/ці доступ до аналітичних документів, пов’язаних з виконанням завдання, результатів попередньої роботи, які повинні бути враховані під час виконання завдання.

Надання інших послуг, не зазначених у цьому технічному завданні, можливе тільки за попереднім погодженням з UNFPA.

Інша відповідна інформація або спеціальні умови, якщо такі наявні:

Оплата послуг здійснюватиметься відповідно до результатів роботи та за графіком, описаним нижче:

 

 • 100% вартості послуг – після отримання, прийняття і погодження UNFPA усіх описаних результатів не пізніше 21 липня.

 

Будь які зауваження, пропозиції, заяви чи скарги консультанта/ки щодо надання ним/нею послуг у рамках цього технічного задання повинні бути надані консультанту/ці письмово протягом 10 днів після отримання звіту та результатів роботи.

Усі матеріали надані експерту (-ці) для виконання завдання та створенні в результаті (чи на будь-якому з етапів роботи у межах контракту) є інтелектуальною власністю UNFPA.

Зміст та обсяг робіт та послуг у рамках цього технічного завдання, а також умови, за потреби можуть бути змінені шляхом письмової комунікації між консультантом/кою та UNFPA.

 Надання пропозиції:

Претенденти/-тки на надання зазначених послуг надають свої пропозиції включно з:

 • резюме, яке містить інформацію щодо відповідності кваліфікаційним вимогам та посилання на матеріали, що зазначені вище;
 • таблицю оцінки вартості послуг (шаблон додається).

Пропозиції, які містять зазначений перелік документів, повинні бути надіслані до 15 травня на адресу ukraine.office@unfpa.org  з позначкою у темі листа “Expert for online course development”.

 

Шаблон 1. Оцінка вартості послуг

 

 

Результати

Одиниця виміру (години роботи)

К-ть одиниць

Вартість од., UDS

Загальна вартість,

USD

1

Розробка текстового контенту для онлайн-курсу про здорові стосунки для українських пар

 

 

 

 

 

 Загальна очікувана вартість контракту, USD