Ви є тут

НАЗВА ПОСАДИ: Керівник проекту із сексуального та репродуктивного здоров’я

РІВЕНЬ ПОСАДИ: Угода про надання послуг, SB4/Q1

ТРИВАЛІСТЬ:  один рік, можливе продовження

ПОСАДА: дві позиції                                                                                

КЕРІВНИК:  Керівник Програми ФН ООН з СРЗ

Місце роботи: м. Київ         

Повна (неповна) зайнятість: Повна зайнятість              

                                                                       

 

 1. Посада:

 

Керівник проекту СРЗ сприятиме ефективному управлінню роботою проектів гуманітарного реагування ФН ООН з репродуктивного здоров'я, реагування системи охорони здоров'я на гендерно зумовлене насильство (ГЗН), гарантованого забезпечення засобами для репродуктивного здоров'я.

 

 1. Завдання працівника:

Як працівник великого та комплексного Представництва ФН ООН в Україні («Представництво»), ви підтримуватимете ефективне управління гуманітарними проектами та діяльністю ФН ООН щодо репродуктивного здоров’я, реагування систем охорони здоров’я на ГЗН, а також гарантованого забезпеченню засобами для репродуктивного здоров’я.

Проводячи змістовний аналіз та оцінку політичних, соціальних та економічних тенденцій, ви долучатиметесь до розробки та оцінки комплексних програмних ініціатив проекту з гуманітарного реагування.

Керівник проекту СРЗ здійснюватиме контроль результатів реалізації проекту, керуватиме застосуванням систем і процедур, а також розроблятиме необхідні доповнення.

 1. Обов’язки та сфера відповідальності:

 

 •  Разом з урядовими партнерами, агентствами ООН та іншими міжнародними та українськими гуманітарними партнерами керувати реалізацією доручених проектів гуманітарного реагування з СРЗ, виконанням операційного плану з реагування Представництва, зокрема питаннями реагування на ГЗМ з боку системи охорони здоров’я, приділяючи особливу увагу задоволенню потреб у доступі до послуг СРЗ та захистові репродуктивних прав (РП) найбільш уразливих груп населення (ВПО, людей з інвалідністю, ЛГБТКІ-людей, уразливих підлітків юнаків та дівчат тощо);
 • Надавати технічні та програмні пропозиції щодо планування, розробки концепції, впровадження, моніторингу та оцінки гуманітарної роботи в напрямку сексуального та репродуктивного здоров’я (СРЗ) під проводом ФН ООН, а також керувати забезпеченням готовності Представництва до проведення заходів щодо СРЗ, зокрема інтеграції Мінімального пакету первинних послуг (МППП) в національні системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
 • Сприяти встановленню та підтримці відносин співпраці з колегами в урядових колах, багатосторонніми та двосторонніми донорськими агенціями та міжнародними та українськими гуманітарними партнерами, особливо з тими, хто був залучений до Кластеру охорони здоров'я та Робочої групи з питань СРЗ під керівництвом ФН ООН, для вирішення поточних проблем, а також ефективно заохочувати різноманітних стейкхолдерів до сприяння виконанню мандата ФН ООН;
 • Допомагати в проведенні заходів з популяризації та мобілізації ресурсів представництва ФН ООН в Україні шляхом підготовки відповідної документації, а саме резюме проектів, матеріалів конференцій, виступів, інформації про донорів, а також участі в зустрічах донорів та заходах з інформування населення;
 • Сприяти наданню програмної та технічної підтримки Міністерству охорони здоров’я України, регіональним органам охорони здоров’я а також іншим партнерам ФН ООН для забезпечення інтеграції питань щодо СРЗ у гуманітарну відповідь а також у національні стратегії та програми охорони здоров’я;
 • Надавати допомогу в створенні національного потенціалу з формування запиту на створення Служб з питань СРЗ а також наданні інформації населенню, зокрема жінкам та молоді. 
 • Забезпечувати загальну координацію та керівництво роботою проекту, включаючи управління призначеними національний партнер для забезпечення відповідності результатів проекту (проектів) затвердженим планам роботи та бюджетам;
 • Керувати роботою команди проекту, консультантів, радників та експертів. Здійснювати якісне, своєчасне та цілісне технічне та програмне управління згідно з політикою та стратегією вирішення питань репродуктивного здоров’я населення, затвердженою ФН ООН.
 • Підтримка та взаємодія з усіма партнерами, постачальниками та надавачами послуг в рамках цього проекту (проектів) з усіх питань, пов’язаних з виконанням проекту, для забезпечення своєчасного, успішного та ефективного виконання заходів щодо реалізації проекту (проектів);
 • Координація роботи проекту з роботою інших стейкхолдерів, які працюють в цьому напрямку, для уникнення дублювання та забезпечення економічної ефективності впровадження проекту;
 • Підготовка, оновлення, впровадження та контроль виконання календарних планів щодо діяльності за проектом (проектами) згідно з затвердженим (-ними) річним (-ними) планом (-ами) виконання робіт;
 • Аналіз впровадження проекту, визначення ймовірних перешкод та пропозиції щодо вирішення, надання звітності щодо результатів роботи помічнику Голови Представництва, працівникам програми ФН ООН за сферами їх відповідальності;
 • Забезпечення прозорості результатів впровадження проекту через зв'язок з громадськістю, адвокацію, роботу зі ЗМІ та інші комунікаційні заходи;
 • Підготовка та подання до Представництва ФН ООН документів звітності, пов’язаних з проектом (проектами), якими ви керуєте, в тому числі звітів та даних моніторингу;
 • Постійне спілкування та консультування Представництва ФН ООН щодо всіх питань, пов’язаних із реалізацією проекту (проектів) для забезпечення його (їх) успішного виконання;
 • Надання інформації стосовно проекту для проведення комунікаційних заходів ООН та ФН ООН, зокрема новин, повідомлень для ЗМІ, прес-релізів, підсумків та оглядів, презентацій;
 • Виконання інших проектних завдань на прохання керівників Представництва;

 

 1. Кваліфікація та досвід:
 • Щонайменше три роки відповідного досвіду на посаді керівника проектів в галузі охорони здоров’я, бажано в напрямку СРЗ, в ідеалі – досвід роботи на спільних проектах з міжнародними партнерами та (або) партнерами кластеру охорони здоров’я. 
 • Значний досвід партнерської діяльності або роботи з представниками громадянського суспільства та державного сектору, агенцій ООН та міжнародних організацій.
 • Належне розуміння місцевої системи охорони здоров’я; бажаним є наявність досвіду збору даних для проведення моніторингу; досвід заходів з моніторингу та оцінки програм СРЗ в галузі охорони здоров’я.
 • Досвід адвокації, особливе значення має наявність досвіду роботи за напрямком СРЗ;
 • Належні навички роботи з письмовими текстами та усної комунікації.

 

Освіта:

Вища освіта в галузі медицини, охорони здоров'я або в іншій суміжній галузі.

 

Мови:

Вільне володіння англійською та українською мовами.

 

 

Цінності:

 • Бути прикладом доброчесності
 • Демонструвати відданість ФН ООН та системі ООН
 • Приймати культурне розмаїття
 • Приймати зміни

Функціональна компетенція:

 • Адвокація/Просування політики, орієнтованої на порядок денний
 • Використання ресурсів національних урядів і партнерів/побудова стратегічних альянсів і партнерських об’єднань
 • Забезпечення програм, орієнтованих на результати
 • Внутрішня та зовнішня комунікація та адвокація для мобілізації результатів

Ключові компетенції:

• Орієнтованість на результат

• Відповідальність

• Розвиток та застосування професійного досвіду/ділової хватки

• Аналітичне та стратегічне мислення

• Вміння працювати в команді / управляти собою та регулювати відносини з іншими

• Використання спілкування для здійснення впливу

 

 

Податися на вакансію тут.