Ви є тут

Національний консультант/Національна консультантка з питань розробки концепції Національного навчального центру з протидії ГЗН

Мета надання консультаційних послуг:

 

UNFPA в Україні у співробітництві з Міністерством соціальної політики та Міністерством внутрішніх справ впроваджує проєкт «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству» (назва походить від англійського слова EMBRACE, сформованого з перших літер слів: Enhancing Mechanisms to Build Responsive, Accountable & Cost-Effective System) за фінансової підтримки уряду Великобританії.

 

З урахуванням результатів попереднього циклу Програми з протидії та запобігання ГЗН UNFPA діяльність в рамках проєкту була спрямована, серед іншого, на зміцнення потенціалу суб’єктів надання послуг постраждалим від ГЗН особам на національному та місцевому рівнях.

 

З метою забезпечення поширення знань про ефективну протидію  домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні, впровадження найкращих моделей і передових методів, а також розвитку можливостей для постійного нарощування потенціалу фахівців/фахівчинь, UNFPA виступає за створення Національного навчального центру (ННЦ) з протидії ГЗН в Україні.

 

Національний навчальний центр з протидії ГЗН повинен стати центром поширення знань про сучасні підходи щодо протидії та запобігання ГЗН і передового національного та міжнародного досвіду, а також навчальним центром для фахівців/фахівчинь та суб’єктів надання послуг, які здійснюють свою діяльність у сфері боротьби з ГЗН.

 

Національний консультант/Національна консультантка залучатиметься до участі у розробці концепції Національного навчального центру з протидії ГЗН, як це зазначено нижче.

Зміст та обсяг роботи:

 

 (Опис послуг, діяльності або результатів)

Метою завдання є розробка та документальне оформлення проекту концепції Національного навчального центру з протидії ГЗН у тісній співпраці зі спеціалістами/спеціалістками Програми з протидії та запобігання ГЗН UNFPA, а також шляхом проведення консультацій з Міністерством соціальної політики та іншими відповідними зацікавленими сторонами.

 

Очікуваним результатом роботи є документальне оформлення рекомендованої та погодженої із зацікавленою стороною моделі Національного навчального центру з протидії ГЗН, яка буде застосована для створення, адвокації та розвитку ННЦ.

 

Кінцевий результат повинен містити такі компоненти (але не обмежуватися ними):

 

 1. Аналіз поточної практики та підходів до навчання та підвищення кваліфікації фахівців/фахівчинь з протидії ГЗН в Україні на національному та місцевому рівнях.

 

 1.  Аналіз потенційної цільової аудиторії Національного навчального центру з протидії ГЗН, в тому числі розміру цільової аудиторії (аудиторій), профілю цільової аудиторії (аудиторій) з точки зору потреб у навчанні та бажаних методів навчання і підвищення обізнаності, географічних та демографічних характеристик. 

 

 1. Обґрунтування розвитку Національного навчального центру з протидії ГЗН, зокрема визначення актуальності, мети та завдання ННЦ, оцінка впливу ННЦ на підвищення якості навчальних програм та підвищення кваліфікації фахівців/фахівчинь з протидії ГЗН, сталості процесу навчання.

 

 1. Концепція Національного навчального центру з протидії ГЗН, зокрема, цілі, рекомендована приналежність та місце розташування (в тому числі пропозиції щодо розміщення ННЦ в існуючих навчальних/освітніх закладах), правова база та підпорядкованість, організаційна структура, опис базових навчальних програм та їх формати (онлайн/офлайн), потенціал у сфері підготовки фахівців/фахівчинь з протидії ГЗН та потенційний вплив ННЦ.

 

Дані для розробки концепції повинні бути зібрані консультантом/консультанткою за допомогою проведення аналітичного огляду, інтерв'ю зі спеціалістами/спеціалістками UNFPA та виконавчими партнерами UNFPA, інтерв'ю і консультації з фахівцями/фахівчинями Міністерства соціальної політики, представниками навчальних та освітніх закладів.

 

Концепція та відповідні документи складаються українською мовою.  

Тривалість та план виконання робіт:

Дата початку: жовтень 2021 року (попередньо)

Дата завершення: 31 грудня 2021 року (попередньо)

Місце надання послуг:

м. Київ, Україна

Дати та спосіб надання результатів роботи (напр., в електронному, паперовому вигляді тощо):

Короткі звіти про перебіг надання послуг разом із розробленими/розглянутими проєктами документів повинні надходити в електронному вигляді кожні два тижні до закінчення звітного періоду на таку адресу електронної пошти: prokopenko@unfpa.org. Звітні періоди погоджуються з консультантом/консультанткою додатково.

Моніторинг та контроль перебігу робіт, в тому числі вимоги до звітності, її періодичність і кінцеві терміни:

Рутинний моніторинг роботи здійснюватиме координаторка з розвитку послуг для постраждалих від ГЗН, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.

Контроль за виконанням завдання:

Контроль за виконанням завдання з надання консультаційних послуг здійснюватиметься безпосередньо координаторкою з розвитку послуг для постраждалих від ГЗН, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, prokopenko@unfpa.org.

Поїздки::

Не передбачені

Необхідний досвід, кваліфікація та навички, в тому числі вимоги до володіння мовами:

Освіта:

 • мінімум ступінь магістра у галузі права, гендерних досліджень, соціальних наук, бізнес-адміністрування або в іншій відповідній сфері;
 • щонайменше 5 років досвіду роботи в навчальному/освітньому закладі або управління ним;
 • знання української законодавчої бази, якою у своїй діяльності керуються громадські навчальні/освітні заклади;
 • підтверджений досвід розробки навчальних курсів та програм для соціальних працівників/працівниць, суб’єктів надання соціальних послуг, відповідної аудиторії сектору розробки законодавства;
 • знання концепції протидії ГЗН та/або гендерної рівності (кандидат/кандидатка повинен/повинна надати посилання на відповідні аналітичні звіти та/або розроблені документи);
 • попередній досвід роботи з UNFPA або іншою міжнародною організацією, зокрема агентством системи ООН, буде перевагою;
 • відмінні аналітичні навички та навички розробки документів (кандидат повинен надати посилання на відповідні аналітичні звіти та/або розроблені документи стосовно навчання дорослих, протидії ГЗН, ґендерної рівності).

 

Мови: вільне володіння українською мовою (усною та письмовою), знання англійської мови на робочому рівні (здатність читати та працювати з документами, вести ділове листування).

Ресурси / послуги, що надаються UNFPA або виконавчим партнером (наприклад, послуги з підтримки, офісні приміщення, обладнання) у разі необхідності:

Додаткові послуги можуть надаватися за запитом та дозволом UNFPA.

UNFPA надає організаційну підтримку Консультанту/Консультантці щодо комунікації з виконавчими партнерами, зацікавленими сторонами на національному та місцевому рівнях.

UNFPA надасть консультанту/консультантці комплект документів, пов’язаних зі змістом роботи та результатами попередньої діяльності у цій сфері.

Інша відповідна інформація або спеціальні умови, якщо такі наявні:

Оплата консультаційних послуг здійснюватиметься після надання результатів роботи у зазначеному нижче порядку:

 

 • перший платіж - 40% вартості послуг, зазначених у контракті, протягом шістьох тижнів після підписання контракту та надання результатів роботи 1-3;
 • другий платіж - 60% вартості послуг, зазначених у контракті, протягом десяти тижнів після підписання контракту та надання завершеного посібника та варіанту онлайн структури.

 

Будь-які зауваження, пропозиції, заяви чи скарги щодо надання консультантом/консультанткою послуг в рамках цього технічного завдання повинні бути надані консультанту/консультантці письмово протягом 10 днів після отримання від нього/неї результатів роботи або звітів.

Зміст та обсяг робіт і послуг, що надаються консультантом/консультанткою в рамках цього технічного завдання, а також умови надання консультаційних послуг можуть бути змінені у разі потреби шляхом письмового погодження між консультантом/консультанткою та UNFPA.

 

 

 

 

Національний консультант/ка  з розробки концепцції Національного тренінгового центру з питань  протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству

 

Аплікаційна форма

 

Оцінка вартості послуг

 

 

Результати

 Одиниця виміру

К-ть одиниць 

Вартість од., UDS

 Загальна вартість, USD

1

Результат 1.  Аналіз поточної практики та підходів до навчання та підвищення кваліфікації фахівців з протидії  домашньому та гендерно зумовленому насильству  в Україні на національному та місцевому рівнях.

. 

 

 

 

 

2

Результат 2.   Аналіз потенційної цільової аудиторії Національного тренінгового центру  щодо реагування на протидії гендерному насильству

 

 

 

 

 

3

Результат 3.  Обґрунтування потреби у створенні Національного тренінгового центру щодо розвитку протидії гендерно зумовленому насильству. 

 

 

 

 

 

 

4.

Результат 4.  Концепція Національного тренінгового центру

 

 

 

 

 

 

 Загальна вартість контракту, USD

 

 

 

Опис методології

 

 

Завдання

 Джерело інформації/даних 

 Методи (інтерв′ю,  аналіз документів, інше)

Очікувані результати/продукти

 Запланований період

1

Аналіз поточної практики та підходів до навчання та підвищення кваліфікації фахівців з протидії  домашньому та гендерно зумовленому насильству  в Україні на національному та місцевому рівнях.

 

 

 

 

2

Аналіз потенційної цільової аудиторії Національного тренінгового центру  щодо реагування на протидії гендерному насильству

 

 

 

 

3

Обґрунтування потреби у створенні Національного тренінгового центру щодо розвитку протидії гендерно зумовленому насильству.

 

 

 

 

4

Концепція Національного тренінгового центру

 

 

 

 

 

Ваші заявки, будь ласка, надсилайте до 18.00, 23 вересня 2021 на адресу ukraine.office@unfpa.org та темою повідомлення «Розробка концепції НТЦ_заявка»

 

  До розгляду приймаються заявки, які складаються з:

 

•             резюме

•             фінансової пропозиції (стор. 3 технічного завдання)

•             опису методології (стор. 4 технічного завдання).