Ви є тут

 Технічне завдання

Офіс, який наймає:

Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні

Назва:

Експерт(ка) зі зміни соціальних норм для запобігання гендерно зумовленому насильству у громадах

Мета надання консультаційних послуг:

Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) за фінансової підтримки Уряду Великої Британії впроваджує проєкт «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству».

 

Один з компонентів проєкту спрямований посилити роль громади у запобіганні гендерно зумовленому насильству. За опитуваннями UNFPA, 28% українців вважає, що фізичне насильство чоловіка проти жінки можна виправдати (2021). Разом з тим, 57% кривдників готові прислухатися до батьків і друзів щодо зміни поведінки (2018). Відтак, ключова роль у запобіганні випадків насильства належить найближчому оточенню індивіда та громаді.

 

Необхідним є розробка Путівника зі зміни соціальних норм для запобігання гендерно зумовленому насильству у громадах (далі – Путівник), який матиме прикладне значення для цільової аудиторії.

 

У 2020 році були здійсненні певні напрацювання для такого Путівника та проведена фокус-група із метою оцінки підготовлених матеріалів. Наступним кроком є написання фінальної версії Путівника, враховуючи підготовлений список рекомендацій на основі коментарів залученої фокус-групи та часткового використання раніше написаних матеріалів.

Зміст та обсяг роботи:

(Опис послуг, діяльності та результатів)

Це завдання має на меті підготовку Путівника громадам зі зміни соціальних норм для запобігання гендерно зумовленому насильству.

 

Цільова аудиторія Путівника – українець(-ка), який(-а) не має експертних знань у сфері протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству, проте має бажання та мотивацію змінити ставлення та роль своєї громади до проблеми.

 

Орієнтовний зміст Путівника:

 

Тема розділу (попередня)

Співвідношення обсягу до всього обєму документа

Введення в тему гендерно зумовленого насильства та пояснення ролі громади у її вирішенні (масштаб проблеми, базове пояснення видів та ознак, основні міфи та стереотипи)

15%

Соціальні норми, які сприяють високому рівню толерантності до гендерно зумовленого насильства, особливості та небезпека

15%

Загальна теорія змін для громади (основні принципи втілення, моніторинг та оцінки)

10%

План дій для громад з метою трансформації соціальних норм (включаючи етап їх виявлення, перелік та описи конкретних інструментів, підходів та інтервенцій, що супроводжуються українськими та міжнародними прикладами).

60%

Корисні приклади схожих зарубіжних документів:

Орієнтовний обсяг очікуваного Путівника: ~ 60 ст основного тексту (без Додатків, Списку літератури, Глосарію і тд).

Перед виконанням даного завдання експерту(-ці) рекомендуватиметься ознайомитися з раніше здійсненними напрацюваннями для Путівника та результатами їх оцінки фокус-групами.

Очікуваний результат:

Готовий Путівник громадам зі зміни соціальних норм для запобігання гендерно зумовленому насильству.

Документ повинен бути написаний грамотною українською мовою та відповідати загальним вимогам до навчально-методичних матеріалів.

Період надання послуг:

Початок: 5 листопада 2021.

Завершення: 5 грудня 2021.

Місце надання послуг:

Послуги надаються віддалено.

Дати та спосіб надання результатів роботи (напр., в електронному, паперовому вигляді тощо):

Короткі звіти про перебіг надання послуг разом з розробленими проєктами документів повинні надходити в електронному вигляді кожен тиждень до закінчення звітного періоду на таку адресу електронної пошти: kovalevych@unfpa.org. Звітні періоди погоджуються з консультантом(кою) додатково.

Моніторинг та контроль перебігу робіт, в тому числі вимоги до звітності, її періодичність і кінцеві терміни:

Моніторинг роботи здійснюватиме Надія Ковалевич, проєктна координаторка UNFPA, у тісній координації з Олесею Компанієць, керівницею програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству.

Контроль за виконанням завдання:

Контроль за виконанням завдання з надання консультаційних послуг здійснюватиме Надія Ковалевич, проєктна координаторка UNFPA, kovalevych@unfpa.org

Поїздки:

У межах виконання цього завдання поїздки не передбачені.

Необхідний досвід, кваліфікація та навички, в тому числі вимоги до володіння мовами:

 Освіта, досвід і навички:

  • мінімум ступінь бакалавра психології, соціальних наук, зв’язків з громадськістю чи інша вища освіта в суміжних галузях;
  • відмінні навички розробки навчально-методичних, аналітичних документів;
  • глибоке розуміння та практичний досвід у використанні традиційних і сучасних методів, інструментів та прийомів зміни усталених соціальних патернів, впливу на суспільну думку;
  • знання сфери та інформаційного поля щодо запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству буде перевагою.

 

Знання мов: вільне володіння українською мовою; знання англійської мови на робочому рівні (читання та розуміння ділового листування та текстів) буде розглядатися як перевага.

Підтримка UNFPA:

UNFPA надає організаційну підтримку експерту(-ці) щодо комунікації з партнерами проєкту, стейкхолдерами на національному та місцевому рівнях.

UNFPA надає консультанту(-ці) доступ до аналітичних документів, пов’язаних з виконанням завдання, результатів попередньої роботи, які повинні бути враховані під час виконання завдання.

Надання інших послуг, не зазначених у цьому технічному завданні, можливе тільки за попереднім погодженням з UNFPA.

Інша відповідна інформація або спеціальні умови, якщо такі наявні:

Оплата послуг здійснюватиметься відповідно до результатів роботи та за графіком, описаним нижче:

  • 100% вартості послуг – після отримання усіх описаних результатів не пізніше 5 грудня 2021 року.

Будь-які зауваження, пропозиції, заяви чи скарги консультанта/-ки щодо надання ним/нею послуг у рамках цього технічного задання повинні бути надані консультанту(-ці) письмово протягом 10 днів після отримання звіту та результатів роботи.

Зміст та обсяг робіт та послуг у рамках цього технічного завдання, а також умови, за потреби можуть бути змінені шляхом письмової комунікації між консультантом(-кою) та UNFPA.

 Надання пропозиції:

Претенденти(-тки) на надання зазначених послуг надають свої пропозиції включно з:

  • резюме, яке містить інформацію щодо відповідності кваліфікаційним вимогам і перелік розроблених навчально-методичних та/або інформаційно-аналітичних напрацювань;
  • таблицю оцінки вартості послуг (шаблон додається).

Пропозиції, які містять зазначений перелік документів, повинні бути надіслані до 1 листопада на адресу ukraine.office@unfpa.org з позначкою у темі листа “ICC on Community-Based Programme”.