Ви є тут

Національний консультант/ка з питань залучення населення до участі у заходах поліції із запобігання ГЗН

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ІНИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА(КИ)

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Офіс, що здійснює найм:

Офіс Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні

Назва:

Національний консультант/ка з питань залучення населення до участі у заходах поліції із запобігання ГЗН

Мета надання консультаційних послуг:

У квітні 2021 р. UNFPA в Україні розпочав впровадження проекту «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству» (назва походить від англійського слова EMBRACE, сформованого з перших літер слів: Enhancing Mechanisms to Build Responsive, Accountable & Cost-Effective System) за фінансової підтримки уряду Великобританії.

Проект спрямований на посилення безпеки та захисту жінок та дівчат від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) шляхом трансформації соціальних норм, що виправдовують ГЗН, покращення доступу постраждалих осіб до якісної допомоги та розвиток механізмів координації і підзвітності на національному та місцевому рівнях.

Сприяючи вдосконаленню механізмів координації та звітності у сфері протидії та запобігання ГЗН на національному і місцевому рівнях, проект формує міжвідомчу комунікацію та співпрацю на різних рівнях. Проект також має на меті сприяння узгодженню підходів до вирішення комплексних соціальних проблем та підвищення якості державних послуг, що надаються громадянам України.

Цієї мети буде досягнуто шляхом вдосконалення законодавчої бази, навчальних та інформаційно-просвітницьких програм і забезпечення обладнанням спеціалізованих підрозділів поліції.

Національний консультант братиме участь у процесі вдосконалення діяльності поліції щодо запобігання ГЗН шляхом залучення ширших верств населення та окремих громад до участі у заходах, спрямованих на раннє попередження і запобігання домашньому насильству (ДН) та ГЗН.

Зміст та обсяг роботи:

 

 (Опис послуг, діяльності або результатів)

UNFPA залучає Консультанта(ку) до участі у проекті як незалежного спеціаліста на прохання Міністерства для виконання робіт відповідно до цього технічного завдання та згідно з умовами, передбаченими відповідним Контрактом індивідуального(ої) консультанта(ки), укладеним з UNFPA.

Консультант(ка) надаватиме підтримку Міністерству внутрішніх справ (МВС) у питаннях щодо аналізу, планування та впровадження заходів із залучення населення і обраних громад до участі у запобіганні та ранньому попередженні ГЗН.

Вищезазначена робота передбачає виконання декількох конкретних завдань:

 1.  Вивчення досвіду та практичних методів, які застосовує поліція для залучення населення до заходів із запобігання ГЗН. Йдеться про наступне:
 1. дослідження прикладів практичного застосування поліцією передових методів та ініціатив у 2015-2020 роках;
 2. аналіз ефективних способів та механізмів залучення населення до участі у програмах з раннього попередження та запобігання ГЗН;
 3. розробка рекомендацій для МВС щодо найбільш ефективних та результативних методів залучення населення до участі у заходах поліції із запобігання ГЗН;
 4. Виконаний у будь-якій доступній демонстраційній програмі короткий опис результатів дослідження і рекомендацій, який потрібно надати Міністерству внутрішніх справ та UNFPA.
 1. Розробка для МВС плану дій на 2021 - 2022 роки щодо залучення ширших верств населення до участі у діяльності поліції із запобігання ГЗН, в тому числі інформаційних кампаній, тренінгів для поліції та інформаційно-просвітницьких заходів для лідерів(ок) громад.
 2. Координація діяльності з впровадження запланованих заходів в окремих громадах спільно з Національною поліцією України та МВС, аналіз можливих результатів проведених заходів та розробка рекомендацій.

В процесі аналізу національної передового досвіду із запобігання ГЗН і підготовки рекомендацій та плану дій, консультант(ка) повинен(на) користуватися документом «Пакет основних послуг для постраждалих від насильства жінок та дівчат, Модуль 3: Правосуддя та діяльність поліції» (https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Essential-Services-Package-Module-3-en_1.pdf). Дії поліції та послуги, що надаються відповідно до нормативно-правової бази, також потрібно проаналізувати за критеріями інклюзивності та урахування гендерних чинників.

Кінцевий документ повинен бути наданий у вигляді викладеного українською мовою структурованого та цілісного звіту про дослідження.

Тривалість та план виконання робіт:

Дата початку: 8 серпня 2021 року (попередньо)

Дата завершення: 30 березня 2022 року (попередньо)

Очікується, що зазначені результати роботи будуть виконані у наступні строки:

 • результат роботи 1 – протягом п’яти тижнів після підписання контракту;
 • результат роботи 2 – протягом десяти тижнів після підписання контракту;`
 • результат роботи 3 – після надання консультантом(кою) звіту та протягом дев’яти місяців після підписання контракту; тривалість надання послуг з координації діяльності не повинна перевищувати 60 робочих днів.

Місце надання послуг:

Послуги надаються віддалено.

Дати та спосіб надання результатів роботи (напр., в електронному, паперовому вигляді тощо):

Короткі звіти про перебіг надання послуг разом із розробленими/розглянутими проектами документів повинні надходити в електронному вигляді кожні два тижні до закінчення звітного періоду на таку адресу електронної пошти: prokopenko@unfpa.org. Звітні періоди погоджуються з консультантом(кою) додатково.

Моніторинг та контроль перебігу робіт, в тому числі вимоги до звітності, її періодичність і кінцеві терміни:

Моніторинг роботи здійснюватиме пані Надія Прокопенко, координаторка з розвитку послуг для постраждалих від ГЗН, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, у тісній координації з пані Олесею Компанієць, керівницею програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН.

Контроль за виконанням завдання:

Контроль за виконанням завдання з надання консультаційних послуг здійснюватиметься безпосередньо Надією Прокопенко, координаторкою з розвитку послуг для постраждалих від ГЗН, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, prokopenko@unfpa.org.

Поїздки:

Всі комунікації з національними консультантами(ками) або зацікавленими сторонами здійснюються через Інтернет за участю призначених представників програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН.

Необхідний досвід, кваліфікація та навички, в тому числі вимоги до володіння мовами:

Освіта:

 • Мінімум ступінь магістра у галузі права, державного управління, зв’язків з громадськістю, прав людини або в іншій відповідній сфері.
 • Щонайменше 5 років успішного досвіду роботи у галузі протидії та запобігання ГЗН, переважно пов’язаного з розвитком та/або наданням послуг постраждалим від ГЗН особам, розбудовою партнерських відносин між поліцією та громадами у сфері протидії та запобігання ГЗН.
 • Щонайменше 3 роки досвіду роботи у правоохоронних органах та громадах, пов'язаного з протидією та запобіганню ДН/ГЗН, в тому числі з розробкою і проведенням інформаційних кампаній, впровадженням навчальних програм для поліції та громадських активістів.
 • Підтверджені знання і досвід роботи із сучасними підходами до запобігання та протидії ГЗН (консультант(ка) повинен(на) надати посилання на відповідні аналітичні звіти та/або розроблені документи).

Мови: вільне володіння українською мовою (усною та письмовою). Знання англійської мови на робочому рівні вважатиметься перевагою.

Ресурси / послуги, що надаються UNFPA або виконавчим партнером (наприклад, послуги з підтримки, офісні приміщення, обладнання) у разі необхідності:

Додаткові послуги можуть надаватися за запитом та дозволом UNFPA.

UNFPA надає організаційну підтримку Консультанту(ці) щодо комунікації з виконавчими партнерами, зацікавленими сторонами на національному та місцевому рівнях.

UNFPA надасть консультанту(ці) комплект документів, пов’язаних зі змістом роботи та результатами попередньої діяльності у цій сфері.

Інша відповідна інформація або спеціальні умови, якщо такі наявні:

Оплата консультаційних послуг здійснюватиметься після надання результатів роботи у зазначеному нижче порядку:

 • перший платіж – 30% вартості послуг, зазначених у контракті, протягом семи тижнів після підписання контракту та надання Результату роботи 1;
 • другий платіж – 30% вартості послуг, зазначених у контракті, протягом одинадцяти тижнів після підписання контракту та надання Результатів роботи 2;
 • третій платіж – 40% вартості послуг, зазначених у контракті, протягом дев’яти тижнів після підписання контракту та надання звіту(ів) і Результатів роботи 3.

Будь-які зауваження, пропозиції, заяви чи скарги щодо надання консультантом(кою) послуг в рамках цього технічного завдання повинні бути надані консультанту(ці) письмово протягом 10 днів після отримання від нього (неї) результатів роботи або звітів.

Зміст та обсяг робіт і послуг, що надаються консультантом(кою) в рамках цього технічного завдання, а також умови надання консультаційних послуг можуть бути змінені у разі потреби шляхом письмового погодження між консультантом(кою) та UNFPA.

Подання документів від кандидатів

Усі зацікавлені кандидати, які відповідають критеріям цього технічного завдання, запрошуються подати заявку на позицію, яка складається з таких документів:

 • професійне резюме (з переліком і посиланнями на розроблені аналітичні документи)
 • заповнена форма 1 (оцінка вартості послуг, див. с. 4)
 • заповнена форма 2 (опис методології, див. с. 5)

Повний пакет документів просимо надіслати до 15 липня на поштову скриньку unfpa.office@unfpa.org з темою листа ICC on Public Engagement to Police GBV Prevention Activities

 

Національний консультант/ка з питань залучення населення до участі у заходах поліції із запобігання ГЗН

 

Форма 1. Оцінка вартості послуг

 

 

Результати

 Одиниця виміру

К-ть одиниць

Вартість од., UDS

 Загальна вартість , USD

1

Результат 1. Вивчення досвіду та практичних методів, які застосовує поліція для залучення населення до заходів із запобігання ГЗН

Година роботи

 

 

 

2

Результат 2. Розробка для МВС плану дій на 2021-2022 роки щодо залучення ширших верств населення до участі у діяльності поліції із запобігання ГЗН, в тому числі інформаційних кампаній, тренінгів для поліції та інформаційно-просвітницьких заходів для лідерів(ок) громад

Година роботи

 

 

 

3

Результат 3. Координація діяльності з впровадження запланованих заходів в окремих громадах спільно з Національною поліцією України та МВС, аналіз можливих результатів проведених заходів та розробка рекомендацій

Година роботи

 

 

 

 

 Загальна вартість контракту, USD

 

 

 

Форма 2. Опис методології

 

 

Завдання

 Джерело інформації/даних

Методи (інтерв′ю, аналіз документів, інше)

Очікувані результати/продукти

Запланований період

1

Вивчення досвіду та практичних методів, які застосовує поліція для залучення населення до заходів із запобігання ГЗН

 

 

 

 

2

Розробка для МВС плану дій на 2021 - 2022 роки щодо залучення ширших верств населення до участі у діяльності поліції із запобігання ГЗН, в тому числі інформаційних кампаній, тренінгів для поліції та інформаційно-просвітницьких заходів для лідерів(ок) громад

 

 

 

 

3

Координація діяльності з впровадження запланованих заходів в окремих громадах спільно з Національною поліцією України та МВС, аналіз можливих результатів проведених заходів та розробка рекомендацій