You are here

Цей запит відкритий для всіх юридично зареєстрованих в Україні громадських організацій, які мають досвід в адмініструванні проєктів, які фінансуються за донорські кошти, в Україні, та які можуть надавати належні послуги та володіють правоздатністю постачати/виконувати дані послуги в Україні, або через уповноважених представників.

Будемо вдячні за якнайшвидшу відповідь на цей запит, але не пізніше ніж неділя, 25 вересня 2022 року до 15:00 за Київським часом.

 

Технічне завдання (ТЗ)

Передумови та опис програми

«WE ACT: Діємо задля жінок та їхніх можливостей» - це 1,5-річна програма UNFPA, що фінансується Європейським Союзом, основними завданнями якої є надання екстреної підтримки з урахуванням гендерних аспектів внаслідок кризи, спричиненої COVID-19, та зміцнення гендерної рівності в Україні. Програма спрямована на захист жінок від гендерно зумовленого насильства, усунення бар'єрів для жіночого лідерства та підтримку працівниць сектору охорони здоров’я, які знаходяться на передовій реагування на виклики епідемії коронавірусу.

У межах компоненту «Підвищення гендерної чутливості секторів охорони здоров’я та захисту довкілля» UNFPA підтримує проєкти громадських організацій, які спрямовані на закриття гендерних розривів у зазначених сферах, знайдених дослідженнями UNFPA. Зокрема, планується розробка інформаційно-консультативної платформи для надання територіальним громадам необхідних знань з питань гендерно орієнтованого відновлення. Створенням та наповненням платформи займатиметься ініціативна група, яка складається з декількох зацікавлених громадських обʼєднань. UNFPA шукає досвідчену організацію, яка забезпечить ефективний процес наповнення платформи, прозорий процес використання коштів та своєчасну звітність за результатами діяльності.

Необхідні умови

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, запрошує громадські організації з досвідом впровадження проєктів, що фінансуються за донорські кошти, подавати свої пропозиції щодо надання послуг з наповнення онлайн платформи з гендерночутливого відновлення громад.

II. Методологія

Зміст та обсяг робіт

 1. Ефективна організація процесу планування та наповнення онлайн платформи;
 2. Організація зустрічей робочої групи;
 3. Проведення фінансових розрахунків;
 4. Бюджетний моніторинг;
 5. Звіт за результатами проєкту.

 

Результат роботи №1: Складено таймлайн реалізації проєкту;

 

Результат роботи №2: Онлайн платформа з гендерночутливого відновлення громад створена та запущена та забезпечене її просування;

 

Результат роботи №3: Проведене тестування онлайн платформа з територіальною громадою;

 

 

Терміни надання послуг та порядок оплати

Поетапна оплата здійснюється з урахуванням виконання завдань постачальником послуг:

 • перший платіж - 90% вартості послуг після надання Результату роботи № 1
 • фінальний платіж - 10% вартості послуг після надання Результатів роботи № 2 та 3.

Всі окреслені результати мають бути виконані до 31 листопада 2022 року.

 

Інтелектуальна власність

Вся інформація щодо цього проєкту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проєктна документація тощо), що належить Фонду ООН у галузі народонаселення, з якою Підрядник може вступати в контакт під час виконання обов’язків за цим завданням, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення з ексклюзивними правами на її використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розголошена громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до чинних національних та міжнародних законів про авторські права.

Вимоги та кваліфікація

UNFPA шукає постачальника послуг із спеціалізацією та досвідом роботи у адмініструванні проєктів, що фінансуються за донорські кошти.

 

Постачальник послуг повинен:

 • бути громадською організацією резидентом  України з відповідною державною реєстрацією;
 • мати відповідну спеціалізацію – щонайменше три роки досвіду адміністрування проєктів, що фінансуються за донорські кошти;

 

Питання

 

Прохання задавати свої запитання щодо комерційної пропозиції контактній особі в UNFPA (див. контактні дані у таблиці).

 

Кінцевий термін для запитань пʼятниця, 23 вересня, 2022, 12:00 год за Київським часом.

 

Ім'я та прізвище контактної особи в UNFPA:

Максим Ліушан

Телефон:

+38 067 653 07 69

 

III. Зміст пропозицій

Пропозиції слід надсилати одним повідомленням за можливості, з урахуванням розміру файлу.

Пропозиції повинні містити:

 

 1. Заповнений бланк цінової пропозиції (додається до запиту), збережену та підписану у ПДФ форматі;
 2. Таймлайн реалізації проєкту;
 3. Коротке бачення платформи;
 4. Підтвердження наявності знань з гендерного мейнстрімінгу;
 5. Портфоліо виконаних проєктів.

 

IV.  Інструкції для подання пропозицій

Пропозицію потрібно підготувати згідно з положеннями Розділів IV та III, до неї необхідно додати відповідним чином заповнену і підписану форму цінової пропозиції та надіслати документи контактній особі лише на зазначену захищену адресу електронної пошти не пізніше: неділі, 25 вересня, 2022, 15:00 год  за Київським часом. Пропозиції, надіслані на будь-яку іншу адресу електронної пошти, не розглядатимуться.

Ім'я та прізвище контактної особи в UNFPA:

Ірина Богун

Адреса електронної пошти контактної особи:

ua-procurement@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо подання пропозицій електронною поштою:

 • Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/22/34. Пропозиції, які містять неналежну тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не будуть розглянуті.
 • Загальний обсяг повідомлення не повинен перевищувати 20 MB (у тому числі сам лист, додатки та заголовки). При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо перед кінцевим строком подання пропозицій.

 

V. Процедура оцінки пропозицій

Спеціалізована оціночна комісія проводитиме оцінку пропозицій у два етапи. Технічні пропозиції оцінюватимуться попередньо до проведення оцінки цінової пропозиції.

 1. Оцінка технічних пропозицій (максимально 100 балів)

Технічні пропозиції оцінюватимуться на відповідність вимогам до послуг/ТЗ, зазначеним у Розділі I, згідно з наведеними нижче критеріями оцінки.

 

Критерії

[A] Максимальна кількість балів

[B]

Отримані бали

[C]

Вага (%)

[B] x [C] = [D]

Загальна кількість балів

    1. Бачення платформи

100

 

50%

 

    1. Наявність знань з гендерного мейнстрімінгу

100

 

30%

 

    1. Таймлайн проєкту

100

 

10%

 

    1. Досвід виконання проєктів

100

 

10%

 

Загальна сума

400

 

100%

 

 

Наступна шкала оцінювання буде використана для забезпечення об'єктивної оцінки:

Рівень, який відповідає вимогам Технічного завдання, що базується на фактичних даних, включених в пропозицію

Бали зі 100

Значно перевищує вимоги

90 – 100

Перевищує вимоги

80 – 89

Відповідає вимогам

70 – 79

Не відповідає вимогам

до 70

 

Лише ті технічні пропозиції, що набрали 70 та більше балів, будуть відібрані для розгляду відповідної фінансової пропозиції.

 

 

 

 

Фінансова оцінка (максимально 100 балів)

Цінові пропозиції будуть оцінені на основі відповідності до вимог форми цінової пропозиції. Максимальна кількість балів для цінової пропозиції – 100, будуть передані найменшій сумарній ціні на основі спеціальної формули наданої у Технічному завданні. Усі інші цінові пропозиції отримають бали у зворотній пропорції згідно такої формули:

 

Фінансова оцінка =

Найнижча подана ціна ($)

X 100 (Максимальна кількість балів)

Цінова пропозиція, яка оцінюється ($)

Загальний бал

              Сумарна оцінка для кожної пропозиції буде середньозваженою сумою оцінки за технічну та фінансову пропозиції.

Загальний бал =70% Технічної оцінки + 30% Фінансової оцінки

 

 

VI. Визначення переможця

Договір на термін до 31 листопада 2022 року між UNFPA та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия пропозиція отримає найвищий загальний бал.

 

VII. Право на змінення вимог під час прийняття рішень

              UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

VIII. Умови оплати

Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації. Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні повідомляє про здійснення цих платежів (веб: www.treasury.un.org). Термін оплати складає 30 днів після отримання товаросупровідних документів, рахунків-фактур та іншої документації, що вимагається договором.

IX. Шахрайство і корупція

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, та третіх сторін, які беруть участь у діяльності UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. З політикою UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: FraudPolicy. Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, розірвати контракт з постачальником та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через UNFPAInvestigationHotline.

 

X. Політика нульової толерантності

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: ZeroTolerancePolicy.

XI. Опротестування процесу подання пропозицій

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівнику програми UNFPA Олесі Компанієць на електронну пошту: kompaniiets@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівником підрозділу UNFPA, претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, procurement@unfpa.org.

XII. Зауваження

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF.

 

БЛАНК ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ[1]

 

Найменування претендента:

 

 

Дата подання:

Click here to enter a date.

 

Номер запиту:

UNFPA/UKR/RFQ/22/34

 

Валюта:

UAH

 

Термін дії цінової пропозиції:

(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 3 місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)

Пропозиції надаються без урахування ПДВ, оскільки UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, звільнено від сплати ПДВ

 

Пункт

Опис

СУМА, грн, без ПДВ

 

1

Гонорари експертів проєкту

 

 

2

Тестування онлайн платформи в громадах

 

 

3

Промоція онлайн платформи

 

 

4

Послуги адміністрування та координації

 

 

 

Загальна СУМА, грн, без ПДВ

 

 

Додаткова інформація

 

 

 

МАКСИМАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ 333 000 грн

 

 

 

             

Коментарі:

 

 

Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула Запит на Подання Пропозицій RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/22/34 [НАПОВНЕННЯ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ ПО ГЕНДЕРНОЧУТЛИВОМУ ВІДНОВЛЕННЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В РАМКАХ ПРОГРАМИ WE ACT: ДІЄМО ЗАДЛЯ ЖІНОК ТА ЇХНІХ МОЖЛИВОСТЕ],у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді Фонду ООН у галузі народонаселення на уточнювальні питання з боку потенційного постачальника. Також, компанія приймає Загальні умови договору Фонду ООН у галузі народонаселення та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої.

 

 

 

Click here to enter a date.

 

Ім’я, прізвище та посада

Дата та місце

 

 

 

[1] Учасники конкурсу можуть додавати рядки та змінювати найменування витрат на свій розсуд, відповідно до запропонованого методу виконання замовлення.

 

Додаток I:

Загальні умови договору:

De Minimis Contracts

 

 

Цей запит на подання пропозицій підпадає під дію Загальних умов договору Фонду ООН у галузі народонаселення: De Minimis Contracts, які можна знайти тут:

https://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-provision-services