You are here

Цей запит відкритий для всіх організацій громадянського суспільства (далі – ОГС), які працюють у сфері розвитку відповідального татівства та гендерної рівності, а також є офіційно зареєстрованими згідно законодавства України.

 

 1. Про UNFPA

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є міжнародною агенцію з розвитку, метою котрої є забезпечення та існування такого світу, в якому кожна вагітність бажана, кожні пологи безпечні та кожна молода людина може реалізувати свій потенціал.

 

UNFPA є провідною установою ООН, яка сприяє реалізації права кожної жінки, чоловіка та дитини на здорове життя та рівні можливості. Для отримання більш детальної інформації щодо діяльності Фонду, звертайтеся, будь-ласка, до веб-сайту: UNFPA про нас.

 

Технічне завдання (ТЗ)

Опис програми

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від збройного конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків збройного конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок збройного конфлікту; 2) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я; 3) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (Мир, справедливість та сильні інститути).

В рамках третього напрямку діяльності з посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості одним з фокусів Фонду ООН у галузі народонаселення є розвиток відповідального татівства та залучення чоловіків до рівномірного розподілу домашніх обов’язків у сім’ї задля поширення ідеї гендерної рівності та профілактики гендерно зумовленого насильства.

За даними GFK 2017 року, 80% чоловіків старшого віку шкодують, що приділяли своїм дітям недостатньо часу. Навіть попри це, в Україні піклування за дитиною досі сприймається як переважно жіночий обов’язок. Про це свідчать результати опитування Фонду ООН у галузі Народонаселення в Україні за 2020 рік, згідно з якими, 65% чоловіків дотримуються такої думки. До того ж здебільшого домашні обов’язки традиційно покладаються на жінку. Відповідальність татів зводиться до фінансового забезпечення родини.

Психологи твердять, що у випадку рівноправного батьківства виграють усі. Якщо в тата встановлюється надійна прив’язаність з дитиною, малеча почувається в безпеці, добре розвивається, надалі має кращу самооцінку, ментальне здоров’я та підвищену стійкість до стресу. Також у підлітковому віці спостерігається менший ризик небезпечної поведінки: вживання алкоголю, наркотичних засобів та ведення нерозбірливого сексуального життя. Такі діти в майбутньому будують здорові стосунки, мають кращі досягнення в школі, університеті, є успішними в кар’єрі.

Для розвитку й популяризації теми відповідального батьківства Фондом ООН у галузі Народонаселення та його місцевими партнерами пілотується модель ТатоХабів у різних містах України. Це клуби для чоловіків, які вже є батьками або планують татівство. Їхня діяльність спрямована на привернення уваги до тем відповідального батьківства та гендерної рівності, а також на розвиток батьківських компетенцій через навчання та проведення якісного часу з дітьми.

Фінансування в межах даного конкурсу буде надано за підтримки Європейського Союзу (ЄС).

 

 

Передумови

Фонд ООН у галузі народонаселення запрошує до участі кваліфіковані організації громадянського суспільства (далі – ОГС), які працюють у сфері відповідального татівства і гендерної рівності у цільових областях та громадах не менше 1 року. Вибраний постачальник послуг працюватиме під керівництвом команди UNFPA в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру та у тісній співпраці з командою Програми з просування гендерної рівності, розбудови потенціалу жінок та дівчат.

 

II. Методологія

Зміст та обсяг робіт

МЕТА НАДАННЯ ПОСЛУГ:

Реалізація ініціатив з розвитку відповідального татівства

 

Обраний постачальник повинен запропонувати план реалізації ініціатив з розвитку і популяризації відповідального татівства та гендерної рівності у таких громадах:

Лот 1. Краматорська, Мирноградська, Костянтинівська, Лиманська, Селидівська, Бахмутська громади Донецької області

Лот 2. Рубіжанська, Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінська громади Луганської області

Лот 3. Троїцька громада Луганської області

Лот 4. Бердянська громада Запорізької області

 

Постачальники можуть подавати пропозицію на реалізацію ініціатив як за одним, так і за кількома лотами

 

Обраний постачальник послуг виконує такі завдання:

 

 1. Проведення регулярних заходів з фахівцями для чоловіків, де вони можуть обмінюватися досвідом, отримувати підтримку для того, щоб бути відповідальними татами й розвивати свої батьківські соціальні компетенції (наприклад, з питань фінансової та юридичної грамотності, першої допомоги, репродуктивного та дитячого здоров’я, сексуальної освіти), а також проведення регулярних заходів для татів з дітьми, де вони можуть провести якісний час разом задля розвитку навичок ефективної комунікації та інших корисних навичок;
 2. Проведення як індивідуальних, так і групових занять чоловіків з психологом з метою покращення їх знань та практик  щодо різноманітних аспектів виховання дітей, партнерських стосунків з дружинами, ненасильницької комунікації, попередження домашнього насильства, управління стресом  тощо; 
 3. Проведення інформаційної діяльності, спрямованої на поширення ідеї відповідального татівства, важливості ролі татів у вихованні дітей та формування партнерських відносин у сім’ях, поширення інформації про діяльність ТатоХабу у громаді, а також ведення тематичних сторінок у соціальних медіа, присвячених розвитку відповідального татівства, з їх регулярним наповненням анонсами і звітами проведених заходів, поширенням публікацій про важливість відповідального татівства, партнерських стосунків, профілактики домашнього насильства та поширення ідей гендерної рівності.
 4. Співпраця з партнерами, в т. ч. з місцевою та обласною владами, профільними місцевими органами, відповідальними за розвиток сімейної, гендерної та молодіжної  політики у громадах та області, комунальними установами, бізнес-компаніями, освітніми закладами іншими неурядовими організаціями тощо, а також залучення додаткових ресурсів, таких як наприклад, активності, передбачені  міською чи обласною програмою, бюджети участі (громадські проєкти), краудфандинг, платні послуги, соціальне підприємництво тощо – з метою забезпечення сталості ініціатив;
 5. Підготовка та подання детальних планів активностей та звітів про виконання робіт команді UNFPA в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру. Звіти мають містити опис змісту та обсягу наданих послуг, моніторингові дані, успішні кейси, партнерства, наявні виклики та шляхи їх вирішення;
 6. Підготовка підсумкового звіту, в якому особлива увага приділятиметься опису всіх етапів, досвіду, отриманого в процесі пілотування моделі ТатоХабу як реалізації ініціатив з розвитку відповідального татівства у громадах та рекомендації щодо підвищення ефективності даної моделі.

Список завдань не є вичерпним та може включати роботу з молоддю, парами, вразливими групами (наприклад, особами з інвалідністю), залучення інших спеціалістів тощо.

 

 

 

 

Терміни надання послуг та порядок оплати

Березень – листопад 2022 р.

Поетапна оплата здійснюється з урахуванням виконання завдань постачальником послуг:

Результати роботи

% від загальної суми контракту

Дата виконання роботи

Підготовчий етап

- Проведення установчої зустрічі з волонтерами й активними учасниками ініціатив у цільовій громаді/громадах, з метою обговорення і фіналізації детального плану заходів у березні-квітні 2022 р.;

- Ознайомлення зі стандартами і моделями програмної роботи ТатоХабів, розробленими UNFPA, участь в установчій зустрічі з спеціалістами/ками UNFPA щодо діяльності ТатоХабів;

- Розробка комунікаційного плану впровадження ініціатив з розвитку відповідального татівства та залучення бенефіціарів, який має містити опис цільової аудиторії, формати, канали та інструменти, які ви плануєте використовувати для залучення цієї цільової аудиторії, часові рамки, можливі партнерства тощо; створення або активізація тематичної сторінки/сторінок в соціальних медіа про відповідальне татівство у громаді; ознайомлення з комунікаційними вимогами й процедурами UNFPA; участь в установчій зустрічі з комунікаційними спеціалістами UNFPA;

- Проведення установчих робочих зустрічей з місцевими та/або обласними партнерами, обговорення і фіналізація детального плану заходів у березні-квітні 2022 р., підписання меморандумів про співпрацю та/або планів співпраці з партнерами;

- Підготовка і подання звіту про проведену підготовчу діяльність для реалізації ініціатив з відповідального татівства.

15%

2 тижні після підписання контракту

Етап 1

- Виготовлення брендованої продукції для програмних активностей з розвитку відповідального татівства для учасників/ць заходів;

- Закупівля витратних матеріалів для проведення програмних активностей з розвитку відповідального татівства для учасників/ць заходів; 

- Проведення регулярних заходів для чоловіків, де вони можуть обмінюватися досвідом, отримувати підтримку для того, щоб бути відповідальними татами й розвивати свої батьківські соціальні компетенції, а також проведення регулярних заходів для татів з дітьми, де вони можуть провести якісний час разом задля розвитку навичок ефективної комунікації та інших корисних навичок;

- Проведення занять для чоловіків з психологом з метою покращення знань та практик  щодо різноманітних аспектів виховання дітей, партнерських стосунків з дружинами, ненасильницької комунікації, попередження домашнього насильства, управління стресом  тощо;

- Проведення інформаційної діяльності, спрямованої на поширення ідеї відповідального татівства, важливості ролі татів у вихованні дітей та формування партнерських відносин у сім’ях, поширення інформації про діяльність ТатоХабу у громаді, а також ведення тематичних сторінок у соціальних медіа, присвячених розвитку відповідального татівства, з їх регулярним наповненням анонсами і звітами проведених заходів, поширенням публікацій про важливість відповідального татівства, партнерських стосунків, профілактики домашнього насильства та поширення ідей гендерної рівності;

- Проведення регулярних координаційних зустрічей з місцевими/обласними партнерами щодо програмних активностей та забезпечення сталості реалізації ініціатив з розвитку відповідального татівства у громаді/ах;

- Підготовка, обговорення і погодження з волонтерами, активістами й партнерами детального плану діяльності у травні-липні 2022 р.;

- Підготовка і подання звіту про проведені активності у звітному періоді, згідно затвердженого плану діяльності.

40%

до 30 квітня 2022 р. 

Етап 2

- Проведення регулярних заходів з фахівцями для чоловіків, де вони можуть обмінюватися досвідом, отримувати підтримку для того, щоб бути відповідальними татами й розвивати свої батьківські соціальні компетенції, а також проведення регулярних заходів для татів з дітьми, де вони можуть провести якісний час разом задля розвитку навичок ефективної комунікації та інших корисних навичок;

- Проведення занять для чоловіків з психологом з метою покращення знань та практик  щодо різноманітних аспектів виховання дітей, партнерських стосунків з дружинами, ненасильницької комунікації, попередження домашнього насильства, управління стресом  тощо;

- Проведення інформаційної діяльності, спрямованої на поширення ідеї відповідального татівства, важливості ролі татів у вихованні дітей та формування партнерських відносин у сім’ях, поширення інформації про діяльність ТатоХабу у громаді, а також ведення тематичних сторінок у соціальних медіа, присвячених розвитку відповідального татівства, з їх регулярним наповненням анонсами і звітами проведених заходів, поширенням публікацій про важливість відповідального татівства, партнерських стосунків, профілактики домашнього насильства та поширення ідей гендерної рівності;

- Проведення регулярних координаційних зустрічей з місцевими/обласними партнерами щодо програмних активностей та забезпечення сталості реалізації ініціатив з розвитку відповідального татівства у громаді/ах;

- Підготовка, обговорення і погодження з волонтерами, активістами й партнерами детального плану діяльності у серпні-листопаді 2022 р.;

- Підготовка і подання проміжного звіту про проведені активності, згідно затвердженого плану діяльності.

30%

до 31 липня 2022

Заключний етап

- Проведення регулярних заходів з фахівцями для чоловіків, де вони можуть обмінюватися досвідом, отримувати підтримку для того, щоб бути відповідальними татами й розвивати свої батьківські соціальні компетенції, а також проведення регулярних заходів для татів з дітьми, де вони можуть провести якісний час разом задля розвитку навичок ефективної комунікації та інших корисних навичок;

- Проведення занять для чоловіків з психологом з метою покращення знань щодо різноманітних аспектів виховання дітей, партнерських стосунків з дружинами, ненасильницької комунікації, попередження домашнього насильства, управління стресом  тощо; 

- Проведення інформаційної діяльності, спрямованої на поширення ідеї відповідального татівства, важливості ролі татів у вихованні дітей та формування партнерських відносин у сім’ях, поширення інформації про діяльність ТатоХабу у громаді, а також ведення тематичних сторінок у соціальних медіа, присвячених розвитку відповідального татівства, з їх регулярним наповненням анонсами і звітами проведених заходів, поширенням публікацій про важливість відповідального татівства, партнерських стосунків, профілактики домашнього насильства та поширення ідей гендерної рівності;

- Проведення регулярних координаційних зустрічей з місцевими/обласними партнерами щодо програмних активностей та забезпечення сталості реалізації ініціатив з розвитку відповідального татівства у громаді/ах;

- Підготовка фінального звіту про проведені заходи з описом досягнутих результатів щодо забезпечення сталості ініціатив з розвитку відповідального татівства, аналізом довготривалого впливу активностей на бенефіціарів, аналізом проблемних моментів в реалізації активностей, рекомендаціями для впровадження діяльності з розвитку відповідального татівства тощо.

15%

до 30 листопада 2022 р.

 

Інтелектуальна власність

Вся інформація щодо цього проєкту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проєктна документація тощо), що належить Фонду ООН у галузі народонаселення, з якою Підрядник може вступати в контакт під час виконання обов’язків за цим завданням, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення з ексклюзивними правами на її використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розголошена громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до чинних національних та міжнародних законів про авторські права.

Вимоги та кваліфікація

ЮНФПА шукає постачальника послуг – організації громадянського суспільства (ОГС), які працюють у сфері розвитку відповідального татівства і гендерної рівності.

 

Постачальник послуг повинен:

 

 • бути організацією громадянського суспільства;
 • бути офіційно зареєстрованими відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання» (№ 2415-VIII від 15.05.2018) та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (№ 1664-VIII від 06.10.2016) зі статусом юридичної особи;
 • мати досвід роботи у сфері відповідального татівства та гендерної рівності не менше одного року;
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше одного проєкту за донорської підтримки та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців і персонал для якісної реалізації проєкту (керівник(-ця) проєкту, фінансовий(-а) спеціаліст(-ка)/бухгалтер, психолог/иня для супроводу постраждалих, та інших фахівців відповідно до потреб проєкту).

 

Оцінка пропозицій

Детальна оцінка пропозицій складатиметься з технічної оцінки та фінансової оцінки.

 

Питання

Питання або запити щодо подальших роз’яснень можна надавати під час організаційної наради (дебрифінгу), яку буде проведено 04 лютого, 2022, о 14:00 год  за Київським часом допомогою Zoom-програми (посилання на конференц-зв’язок буде надано пізніше).

 

У разі вашої участі у дебрифінгу ми просимо вас надіслати підтвердження із зазначенням імені та прізвища свого представника контактній особі UNFPA до 15:00 за київським часом, 03 лютого 2022 року.

 

Ім'я та прізвище контактної особи в UNFPA:

Оксана Андрушків

Адреса електронної пошти контактної особи:

andrushkiv@unfpa.org

 

Якщо ви не маєте можливості взяти участь у дебрифінгу, прохання надіслати свої запитання та запити щодо комерційної пропозиції контактній особі в UNFPA (див. контактні дані у наведеній вище таблиці).

 

На ці запитання буде надано письмову відповідь, яку буде повідомлено всім сторонам якнайшвидше.

Кінцевий термін подання запитань вівторок, 8 лютого, 2022, 17:00 год  за Київським часом.

 

Ім'я та прізвище контактної особи в UNFPA:

Оксана Андрушків

Адреса електронної пошти контактної особи:

andrushkiv@unfpa.org

 

 

III. Зміст пропозицій

Пропозиції слід надсилати одним повідомленням за можливості, з урахуванням розміру файлу.

Пропозиції повинні містити:

 

a) Технічну пропозицію, в якій наявні:

1) Повна аплікаційна форма, яка повинна містити такі блоки:

 

1.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА

 

Офіційна повна назва організації-заявника

українською мовою / англійською мовою, якщо це зазначено в установчих документах

Організаційний статус (код неприбутковості)

 

Рік реєстрації

 

Код ЄДРПОУ

 

Місце реєстрації

Населений пункт, район, область

ПІБ керівника організації

 

Офіційна назва посади керівника організації, що має зазначатися у договорі

 

Контактний телефон керівника організації

 

Контактний е-mail керівника організації

 

ПІБ контактної особи, відповідальної за підготовку заявки на участь у конкурсі

 

Телефон контактної особи

+380

Е-mail контактної особи

 

Юридична адреса організації:

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок/офіс)

Адреса офісу організації:

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок/офіс)

Інформація щодо банківського рахунку організації-заявника:

 

Facebook сторінка/website організації

(за наявності)

Загальна інформація про діяльність організації

Опишіть головні сфери діяльності, спеціалізацію та місію вашої організації.

Досвід роботи у сфері розвитку відповідального татівства і гендерної рівності

Опишіть досвід організації та поточної команди у сфері розвитку відповідального татівства і гендерної рівності (назви і короткий опис тематичних проектів, джерела залучення ресурсів)

Співпраця з органами місцевої влади

Опишіть ключові результати успішної співпраці Вашої організації з органами місцевої та/або обласної влади у попередніх проектах

 

1.2. Реалізація ініціатив з розвитку відповідального татівства у громадах Донецької, Луганської та південної частини Запорізької областей

 

Область реалізації ініціатив

 

Громада або громади, в яких планується реалізація ініціатив

 

Назва і адреса закладу/закладів, де проводитимуться основні активності

 

Цільові групи (для кожної громади окремо, якщо планується охопити більше однієї громади)

Вкажіть унікальну кількість бенефіціарів, яку планується залучити до регулярних ініціатив з розвитку відповідального татівства, з кількісним або відсотковим розподілом за наступними критеріями:

 • стать
 • вікова група (дорослі або діти)
 • приналежність до вразливих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, ветерани АТО та їх сім’ї, особи з інвалідністю, малозабезпечені особи, багатодітні й неповні сім’ї, особи ромської національності тощо)

Проведення регулярних заходів з фахівцями для учасників, де вони можуть обмінюватися досвідом, отримувати підтримку для того, щоб бути відповідальними татами й розвивати свої батьківські соціальні компетенції (наприклад, з питань фінансової та юридичної грамотності, першої допомоги, репродуктивного та дитячого здоров’я, сексуальної освіти), а також проведення регулярних заходів для татів з дітьми, де вони можуть провести якісний час разом задля розвитку навичок ефективної комунікації та інших корисних навичок

Надайте перелік заходів, які планується провести, вкажіть їх регулярність (якщо вони проводяться на постійній основі) або період проведення (якщо це одноразові заходи), очікувану кількість бенефіціарів, яку планується залучити до участі в кожному з видів заходів.

Проведення занять для чоловіків з психологом з метою покращення знань та практик  щодо різноманітних аспектів виховання дітей, партнерських стосунків з дружинами, ненасильницької комунікації, попередження домашнього насильства, управління стресом  тощо;

Вкажіть регулярність проведення занять з психологом, основні теми занять, очікувану кількість бенефіціарів, яку планується залучити, а також надайте інформацію про психолога (ім’я, контактні дані, освіта, методи та досвід роботи)

 

Проведення інформаційної діяльності, спрямованої на поширення ідеї відповідального татівства, важливості ролі татів у вихованні дітей та формування партнерських відносин у сім’ях, поширення інформації про діяльність ТатоХабу у громаді, а також ведення тематичних сторінок у соціальних медіа, присвячених розвитку відповідального татівства, з їх регулярним наповненням анонсами і звітами проведених заходів, поширенням публікацій про важливість відповідального татівства, партнерських стосунків, профілактики домашнього насильства та поширення ідей гендерної рівності

Надайте конкретний опис інформаційної діяльності, яку планується реалізувати для популяризації ідеї відповідального татівства у громаді/ах, а також для інформування про тематичні ініціативи в громаді/ах: сторінка/-и в соціальних медіа й регулярність тематичних публікацій, запланована кількість підписників та запланована загальна кількість осіб, яку планується охопити публікаціями, перелік медіа, які планується залучити для зовнішнього висвітлення діяльності тощо. Зверніть увагу, що інформаційна діяльність повинна також включати:

 • як мінімум 1 тематичне відео для національного Youtube-каналу з розвитку відповідального татівства (інтерв’ю, особисті історії, питання-відповіді) протягом 2 місяців діяльності
 • підготовка 3 історій татів/родин з фотографіями протягом 2 місяців діяльності

Співпраця з партнерами, в т. ч. з місцевою та обласною владами, профільними місцевими органами, відповідальними за розвиток сімейної, гендерної та молодіжної  політики у громаді та області, комунальними установами, бізнес-компаніями, освітніми закладами, неурядовими організаціями, а також залучення додаткових ресурсів, як наприклад, міська чи обласна програма, бюджети участі, краудфандинг, платні послуги, соціальне підприємництво тощо – з метою забезпечення сталості ініціатив

Надайте перелік ключових партнерів у реалізації ініціатив з розвитку відповідального татівства і гендерної рівності у громаді/громадах, а також вкажіть формати співпраці та очікувані конкретні результати партнерства з кожним. Зазначте наявність меморандумів або листів про співпрацю з партнерами та прикладіть їх до заявки.

 

Опишіть кроки, які планується здійснити з метою забезпечення сталості ініціатив в майбутньому.

 

2) Відскановані копії документів:

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;

 

3) Відскановані копії листів або меморандумів про співпрацю з ключовими партнерами

 

Технічну пропозицію потрібно надіслати на адресу електронної пошти, зазначену у розділі IV.

b) Цінова пропозиція із зазначенням запропонованих бюджетів повинна надаватися чітко відповідно до форми цінової пропозиції в окремому документі/файлі.

c) Мова пропозиції – українська.

d) Технічна та Фінансова пропозиції повинні бути підписані відповідним керівником компанії та надіслані окремими файлами у форматі PDF. Якщо організація подається більш ніж на один лот, для кожного лоту має бути надісланий окремий пакет пропозицій.

 

IV.  Інструкції для подання пропозицій

Пропозицію потрібно підготувати згідно з положеннями Розділів IV та III, до неї необхідно додати відповідним чином заповнену і підписану форму цінової пропозиції та надіслати документи контактній особі лише на зазначену захищену адресу електронної пошти не пізніше: 14 лютого 2022 р. 17:00 год  за Київським часом. Пропозиції, надіслані на будь-яку іншу адресу електронної пошти, не розглядатимуться.

Ім'я та прізвище контактної особи в UNFPA:

Ірина Богун

Адреса електронної пошти контактної особи:

ua-procurement@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо подання пропозицій електронною поштою:

Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/07

 • Пропозиції, які містять неналежну тему повідомлення можуть бути пропущені співробітником/співробітницею відділу закупівель та, таким чином, не будуть розглянуті.
 • Загальний обсяг повідомлення не повинен перевищувати 20 MB (у тому числі сам лист, додатки та заголовки). У разі великого розміру файлу з технічним описом, його рекомендується надсилати окремо попередньо до кінцевого строку подання пропозицій.

 

 

V. Процедура оцінки пропозицій

Спеціалізована оціночна комісія проводитиме оцінку пропозицій у два етапи. Технічні пропозиції оцінюватимуться попередньо до проведення оцінки цінової пропозиції.

 1. Оцінка технічних пропозицій (максимально 100 балів)

Технічні пропозиції оцінюватимуться на відповідність вимогам до послуг /ТЗ, зазначеним у Розділі I, згідно з наведеними нижче критеріями оцінки.

 

 

Критерії

Максимальна кількість балів

1.

Наявний досвід роботи ОГС у сфері розвитку відповідального татівства та гендерної рівності у цільовій області та/або громаді/ах щонайменше 1 рік

20

2.

Заплановані заходи відповідають меті та вимогам, визначеним у пунктах 1 і 2 завдань цього Запиту, демонструють розуміння ключових завдань заходів з розвитку відповідального татівства у громаді/громадах, є ефективними, відповідають потребам та інтересам бенефіціарів, охоплюють вразливі групи бенефіціарів та враховують загальний обсяг охоплення бенефіціарів

30

3.

Запланована інформаційна діяльність відповідає меті та вимогам, визначеним у пункті 3 завдань цього Запиту, є релевантною та спрямована на популяризацію відповідального татівства та інформування про реалізацію ініціатив з розвитку відповідального татівства у громаді/ах

25

4.

Запланована співпраця з партнерами є ефективною, наявне залучення додаткових ресурсів для реалізації ініціатив з розвитку відповідального татівства, наявна перспектива сталості реалізації даних ініціатив в майбутньому

25

 

Наступна шкала оцінювання буде використана для забезпечення об'єктивної оцінки:

Рівень, який відповідає вимогам Технічного завдання, що базується на фактичних даних, включених в пропозицію

Бали зі 100

Значно перевищує вимоги

90 – 100

Перевищує вимоги

80 – 89

Відповідає вимогам

70 – 79

Не відповідає вимогам або інформація не надана і не можна оцінити відповідності вимогам

0-70

 

Лише ті технічні пропозиції, що набрали 70 та більше балів, будуть відібрані для розгляду відповідної фінансової пропозиції.

 

 

 

Фінансова оцінка (максимально 100 балів)

Фінансові пропозиції повинні дотримуватися підходу, що ґрунтується на результатах. Вони будуть оцінені на основі їх чіткості, повноти, рівня деталізації та відповідності. Максимальна кількість балів набирається за найнижчою ціновою пропозицією серед усіх технічно кваліфікованих заявок. Інші фінансові пропозиції отримують бали за такою формулою:

 

Фінансова оцінка =

Найнижча подана ціна ($)

X 100 (Максимальна кількість балів)

Цінова пропозиція, яка оцінюється ($)

Загальний бал

              Сумарна оцінка для кожної пропозиції буде середньозваженою сумою оцінки за технічну та фінансову пропозиції. Максимальна сума балів – 100 балів.

 

Загальний бал =70% Технічної оцінки + 30% Фінансової оцінки

 

 

VI. Визначення переможця

Договір на термін до 30 листопада 2022 року між UNFPA та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия пропозиція отримає найвищий загальний бал за кожним лотом.

 

VII. Право на зміну вимог під час прийняття рішень

              Фонд ООН у галузі народонаселення залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

VIII. Умови оплати

Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації. Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який Фонд ООН у галузі народонаселення повідомляє про здійснення цих платежів (веб: www.treasury.un.org). Термін оплати складає 30 днів після отримання товаросупровідних документів, рахунків-фактур та іншої документації, що вимагається договором.

IX. Шахрайство і корупція

Фонд ООН у галузі народонаселення прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо Фонду ООН у галузі народонаселення та третіх сторін, які беруть участь у діяльності Фонду ООН у галузі народонаселення. З політикою Фонду ООН у галузі народонаселення щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: FraudPolicy. Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду Фонду ООН у галузі народонаселення, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики Фонду ООН у галузі народонаселення. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для Фонду ООН у галузі народонаселення розірвати контракт з постачальником та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через UNFPAInvestigationHotline.

X. Політика нульової толерантності

Фонд ООН у галузі народонаселення прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам Фонду ООН у галузі народонаселення. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: ZeroTolerancePolicy.

XI. Опротестування процесу подання пропозицій

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівнику програми UNFPA Олесі Компанієць на електронну пошту: kompaniiets@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівником підрозділу UNFPA, претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель Фонду ООН у галузі народонаселення procurement@unfpa.org.

XII. Зауваження

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF.

 

БЛАНК ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ[1]

 

 

Найменування претендента:

 

 

Дата подання:

Click here to enter a date.

 

Номер запиту:

RFQNº UNFPA/UKR/RFQ/07

 

Валюта:

UAH

 

Термін дії цінової пропозиції:

(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 3 місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)

Пропозиції надаються без урахування ПДВ оскільки Фонд ООН у галузі народонаселення звільнено від сплати ПДВ

 

 

Витрати (згідно переліком завдань у розділі ІІ “Методологія”)

Одиниця виміру

Кількість одиниць

Вартість за одиницю

Загальна сума

 

1

Підготовчий етап

 

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума підготовчого етапу, без ПДВ

 

 

2

Етап 1

 

2.1

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

 

2.4

 

 

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума етапу 1, без ПДВ

 

 

3

Етап 2

 

3.1

 

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума етапу 2, без ПДВ

 

 

4

Заключний етап

 

4.1

 

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума заключного етапу, без ПДВ

 

 

 

Загальна сума контракту, без ПДВ

 (гонорари працівникам+ інші витрати)

UAH

 

               

Коментарі:

 

 

 

 

Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула Запит на Подання Пропозицій RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/07 [Реалізація ініціатив з розвитку відповідального татівства у громадах Донецької, Луганської та південної частини Запорізької областей], у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді Фонду ООН у галузі народонаселення на уточнювальні питання з боку потенційного постачальника. Також, компанія приймає Загальні умови договору Фонду ООН у галузі народонаселення та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої.

 

 

Click here to enter a date.

 

Ім’я, прізвище та посада

Дата та місце

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток I:

Загальні умови договору:

De Minimis Contracts

 

 

Цей запит на подання пропозицій підпадає під дію Загальних умов договору Фонду ООН у галузі народонаселення: De Minimis Contracts, який можна знайти тут: English, Spanish і French

 

[1] Учасники конкурсу можуть додавати рядки та змінювати найменування витрат на свій розсуд, відповідно до запропонованого методу виконання замовлення.