You are here

Створення веб-платформи GBV Knowledge Platform

 

ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/21/25

Шановні пані / панове,

Фонд ООН у галузі народонаселення запрошує Вас надати цінову пропозицію на такі послуги:

 

Створення веб-платформи GBV Knowledge Platform

Цей запит відкритий для всіх юридично зареєстрованих компаній в Україні, які можуть надавати належні послуги та володіють правоздатністю постачати/виконувати дані послуги в Україні, або через уповноважених представників.

І. Про UNFPA

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є міжнародною агенцію з розвитку, метою котрої є забезпечення та існування такого світу, в якому кожна вагітність бажана, кожні пологи безпечні та кожна молода людина може реалізувати свій потенціал.

UNFPA є провідною установою ООН, яка сприяє реалізації права кожної жінки, чоловіка та дитини на здорове життя та рівні можливості. Для отримання більш детальної інформації щодо діяльності Фонду, звертайтеся, будь-ласка, до веб-сайту: UNFPA about us.

Технічне завдання (ТЗ)

Передумови та опис програми

З 2015 року Фонд ООН у галузі народонаселення впроваджує національну програму з протидії та запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству (ГЗН) за підтримки урядів Великої Британії, Канади та Естонії. У межах програми створюються, зміцнюються і вдосконалюються національні механізми протидії і запобігання насильству. Робота програми зосереджена на чотирьох напрямах:

1. Розробка та вдосконалення законодавчої бази та національної політики.

2. Налагодження міжвідомчої взаємодії на національному та місцевому рівнях.

3. Розбудова системи якісних послуг для постраждалих.

4. Підвищення обізнаності та зміна суспільного ставлення до проблеми насильства.

Зберігання та обмін знаннями, отриманими під час цієї реалізації заходів програми, є важливим для посилення позитивного впливу роботи програми та досягнення її стратегічної цілі – розбудови національної системи з протидії та запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні.

Відтак програма UNFPA з протидії та запобігання ГЗН планує посилити обмін тематичними експертними напрацюваннями та інтелектуальними продуктами з протидії та запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству за допомогою платформи управління знаннями, яка виконуватиме такі функції: 1) депозитарій інтелектуальних продуктів: розміщуватиме та зберігатиме посібники, інструкції, методичні матеріали, відео з віртуальними турами до спеціалізованих сервісів для постраждалих, записи вебінарів, матеріали для підвищення обізнаності; 2) платформа для розміщення кращих практик і моделей для реплікації; 3) депозитарій тематичних онлайн-курсів і модулів; 4) платформа для розміщення симуляційних тренінгових ігор для навчання спеціалістів, що надають послуги постраждалим. Безпосередньо розробка та впровадження онлайн-курсів і симуляційних ігор виходить за межі цього технічного завдання і становитимуть предмети окремих відповідних запитів, але платформа має бути побудована таким чином, щоб у подальшому вона забезпечувала можливість інтеграції цих окремих програмних модулів.

Фонд ООН у галузі народонаселення запрошує кваліфікованих постачальників, які мають успішний досвід з розробки веб-платформ управління знаннями та/або аналогічних онлайн систем і бібліотек. Обраний постачальник послуг працюватиме під керівництвом співробітника Фонду ООН у галузі народонаселення з питань запобігання та протидії ГЗН та у тісній співпраці з командою програми запобігання та протидії ГЗН.

 

II. Методологія

Обсяг роботи

Очікується що обраний постачальник послуг створить платформу управління знаннями Програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН. Постачальник має застосовувати методології участі на кожному етапі процесу. Це включатиме зустрічі з планування/огляду, аналіз цільової аудиторії та будь-яку іншу методологію, передбачену керівником програми та спеціалістом з управління знаннями UNFPA.

 

Очікується, що у тісній консультації з керівником програми та спеціалістом з управління знаннями Програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН постачальник виконає такі завдання:

 

 1. Надасть рекомендації та опції щодо хостингу платформи (декілька варіантів), та очікувану вартість розміщення системи протягом року. Вартість розміщення платформи не повинна бути включена у цінові пропозиції потенційних постачальників.

 

 1. Створить інтерактивну, динамічну, модульну потужну платформу управління знаннями, яка:

 

  1. Наділена швидким і простим механізмом повнотекстового пошуку (подібним до Google), що надасть можливість швидко та зручно отримувати доступ до інформації, яка зберігається в системі управління знаннями;
  2. Забезпечує відстеження та зберігання електронних документів (Word, Excel, PDF файли; JPG, GIF, PNG, SVG зображення, а також  відеофайли та файли інших форматів);
  3. Має систему управління контентом (CMS) з інтуїтивно зрозумілим у використанні інтерфейсом користувача для оновлення/завантаження контенту (CMS система повинна мати інтерфейс українською та англійською мовами, пріоритетна мова – українська);
  4. При роботі з матеріалами платформами користувачі повинні мати можливість залишити відгук (повністю для внутрішнього використання, лише обмежена версія (зірка/лайка/серце/запалена лампочка) для зовнішніх користувачів). Співробітники Фонду матимуть можливість бачити статистику реакцій користувачів на представлені освітні матеріали, публікації та відео (на дешборді всередині системи).
  5. Дає можливість розміщувати онлайн курси та забезпечує можливість їх проходження. Цей модуль буде розроблений окремо; платформа повинна бути побудована за допомогою модульної структури, задля того, щоб була можливість інтеграції цього модулю онлайн курсів (LMS, Learning Management System), пізніше;
  6. Подібним чином, повинна бути можливість інтеграції до платформи модулю  симуляційних тренінгових ігор (навчання соціальних працівників з використанням ігрових підходів);
  7. Дозволяє керувати та підтримувати щоденну діяльність на веб-сайті (створювати, редагувати та видаляти статті, новини);
  8. На платформі повинен бути реалізований складний механізм керування користувачами (різні групи користувачів з гнучкою системою надання прав доступу до різних функцій системи; створення/редагування/видалення користувачів; прийом/відхилення заявок на реєстрацію у системі тощо);
  9. Дозволяє отримувати сповіщення про помилки/недоліки/невдалий досвід користувача платформи (повинна бути реалізована форма фідбеку; дані з форми будуть зберігатися та будуть доступні відповідним користувачам системи – співробітникам Фонду);
  10. Має унікальний вебдизайн, адаптивний до ПК та мобільних пристроїв (смартфонів і планшетів); і має високу швидкість завантаження для забезпечення якнайкращого користувацького досвіду;
  11. Має інклюзивну версію (для людей з вадами зору), а саме, надасть можливість змінювати розмір шрифту (збільшення/зменшення), виконувати знебарвлення (перехід в сірі кольори) та коригувати контрастність;
  12. Архітектура програмного забезпечення сайту повинна бути побудована з урахуванням питань кібербезпеки, зберігання даних та захисту від кібератак. Також, на веб-сайті повинна бути налаштована система аналітики Google Analytics (для аналізу інтересів користувачів - що найбільше шукають, завантажують, читають);
  13. Веб-сайт повинен бути оптимізованим для пошукових систем, з урахування рекомендацій та гайдлайнів W3.org, Google PageSpeed Insights, Google Search Console тощо.

 

 1. Забезпечити технічне обслуговування платформи після її запуску.

 

Виконувати будь-які інші пов'язані дії (аналіз технічних рішень, тестування), які можуть бути призначені командою управління.

 

Користувачі віртуальної платформи управління знаннями:

 

1. Співробітники Програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН (адміністратор, співробітники Фонду, редактор контенту сайту, ICT спеціаліст тощо).

2. Партнери та бенефіціари Програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН.

3. Особи, які реєструватимуться на платформі, щоб мати можливість проходження онлайн-курсів.

4. Користувачі, які братимуть участь у тематичних симуляційних тренінгових іграх для навчання спеціалістів, що надають послуги постраждалим від ГЗН.

5. Інші (яких буде визначено на етапі аналізу/впровадження, зокрема, незареєстровані користувачі).

 

Кожна група користувачів буде наділена певним лімітованим доступом до різних функцій та розділів системи, з метою виконання передбачених дій та операцій, відповідних до цієї групи.

 

 

Очікувані продукти:

• Специфікація системних вимог;

• Проєктування та узгодження дизайну основних сторінок платформи;

• Створення коду для всіх сторінок і розділів веб-платформи (зокрема, front-end та back-end секцій);

• Система управління контентом та процедура інтеграції зовнішніх модулів (структура компонентів Програми та їх напрямки буде надана Постачальнику);

• Запуск сайту в експлуатацію, після вдалого проходження всіх етапів тестування програмного забезпечення, зокрема, на повну відповідність узгодженим вимогам щодо роботи та функціональності платформи;

• Остаточний звіт про всю діяльність, проведену в рамках завдання, з рекомендаціями для посилення платформи управління знаннями.

 

Оплата

Усі результати, передбачені цими завданнями у межах першого етапу (згідно графіку нижче), повинні бути надані замовнику до 28 лютого 2022 року. Забезпечення технічного обслуговування (у межах другого етапу) має бути надано замовнику до 30 вересня 2022 року.

 

Оплата за виконання робіт буде проводитись частинами (траншами), відповідно до списку очікуваних результатів (продуктів) та прогнозованих етапів виконання проєкту, що наведені у таблицях нижче.

 

Постачальник отримає остаточну винагороду після успішного виконання завдання, позитивно оціненого Програмою UNFPA з протидії та запобігання ГЗН.

 

І етап: Розробка та запуск в експлуатацію, 20 тижнів

 

#

Очікувані результати

Часові рамки

Умови оплати

1

Збір та документація вимог, консультації з представниками Фонду, актуалізація плану робіт. Створення специфікації системних вимог

4 тижні після підписання контракту

10% вартості контракту після затвердження замовником

2

Створення віртуальної платформи згідно

вимогам, визначених у специфікації.

Презентація та утвердження графічного інтерфейсу системи та дизайну усіх сторінок.

Демонстрація проміжних результатів після завершення певних етапів робіт.

Збір і документація запитів на зміни, імплементація змін

12 тижнів

35%

3

Тестове випробування платформи співробітниками Фонду та іншими залученими експертами

2 тижні

5%

4

Фінальна версія: платформа спроєктована, розроблена та розміщена на хостингу.  Аудит безпеки, тестування системи на відповідність вимогам, надання посібників користувача та адміністратора, інструкції з розгортання системи та іншої релевантної технічної документації, зокрема, Архітектури ПЗ, структури баз даних тощо; надання оновленої специфікації системних вимог.

1 тиждень

35%

5

Запуск системи у промислову експлуатацію

1 тиждень

5%

 

 

ІI етап: Технічне обслуговування (коригування виявлених недоліків), 7  місяців

 

#

Очікувані результати

Часові рамки

Умови оплати

1

Обслуговування та супроводження платформи, підтримка користувачів. Безоплатне виправлення виявлених помилок (багів). Надання консультаційної підтримки представникам Бенефіціару (макс. 100 годин протягом гарантійного терміну) у телефонному, E-Mail, Skype / TeamViewer / Zoom режимі, у разі потреби.

7 місяців

10% вартості контракту

 

Інтелектуальна власність

Уся інформація, що належить цьому проєкту (документальна, візуальна, цифрова, кібер, проєктна документація і т.д.), і з якою Підрядник може вступити в контакт при виконанні своїх обов'язків відповідно до цього завдання, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення, який має виняткові права на їх використання. За винятком цілей даного завдання, інформація не повинна бути розкрита громадськості або використовуватися в будь-якому виді без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до національних і міжнародних законів про авторські права.

Вимоги щодо кваліфікації

UNFPA шукає постачальника послуг з доведеним досвідом розробки платформ управління знаннями та/або систем аналогічної складності та функціональних вимог.

Потенційний постачальник послуг повинен:

 • бути резидентом або мати юридичне представництво в Україні з відповідною офіційною реєстрацією;
 • мати не менше 7 років досвіду роботи у сфері дизайну та розробки програмного забезпечення, веб-сайтів (надати деталі про реалізовані проєкти із зазначенням термінів та їх тривалості, що включають розробку ІТ-рішень, а також копію замовлення на закупівлю/контракту та/або свідоцтва про завершення/акта приймання виконаних робіт);
 • виконати мінімум два проєкти з розробки платформ управління знаннями, які наразі є в експлуатації; або навести мінімум два приклади виконаних проєктів порівняної складності та технічних вимог;
 • команда потенційного постачальника повинна відповідати вимогам до мінімального складу команди проєкту, а саме: Solution Architect, Front-end Developer, Back-end Developer, Project Manager, Business Analyst, UI/UX Designer, Quality Assurance Engineer. Слід зазначити, що роль бізнес-аналітика може виконувати менеджер проєкту, а також, роль архітектора програмного забезпечення може виконувати розробник з відповідним досвідом роботи;
 • члени команди повинні мати досвід у веб-графічному дизайні, глибокий досвід роботи з відповідним стеком технологій, середовищами, мовами програмування та СУБД, потрібними для реалізації проєктів наведеного рівня складності; а також, оптимізації веб-сайтів для пошукових систем;
 • мати досвід забезпечення якості, контроля якості та проведення відповідних тестів, аудиту якості на всіх етапах веб-розробки та підтримки платформи після запуску;
 • мати досвід управління проєктами в agile середовищі, що передбачає можливість впровадження запитів на зміни, відстеження поточного прогресу у реалізації проєкту, надання зворотного зв’язку та налаштування ефективної комунікації з представниками замовника у процесі розробки, тощо;
 • володіти українською, російською та англійською мовами.

 

Перевагою буде попередній досвід роботи з агенціями системи ООН чи іншими міжнародними організаціями та донорами.

 

Питання

Питання або запити на додаткові роз’яснення можна задати під час організаційної зустрічі, яка відбудеться 21 вересня о 10:00 через конференцію ZOOM (посилання на засідання конференції буде надано пізніше).

 

У разі вашої участі в організаційній зустрічі ми просимо надіслати підтвердження з повним іменем вашого представника контактній особі UNFPA до 17:00 за київським часом, 20 вересня 2021 року.

 

Контактна особа в UNFPA:

Катерина Пищолка

Тел Nº:

+380 95 295 11 08

Електронна пошта:

pyshcholka@unfpa.org

 

Якщо ви не можете взяти участь у дискусії, надішліть свої запитання та запити контактній особі UNFPA

(див. Контакти у таблиці вище).

 

На питання буде надіслано відповідь у письмовій формі. Відповіді будуть розіслані серед усіх зацікавлених сторін якнайшвидше.

 

Кінцевий термін подання питань – 24 вересня 2021 р. о 17:00 за київським часом.

 

III. Зміст пропозицій

Пропозиції мають надсилатися електронною поштою, за можливістю, одним повідомленням, залежно від розміру файлу та мають вміщувати:

a) Технічну пропозицію, яка повинна містити інформацію, яка б надала докази для оцінки пропозицій відповідно до критеріїв, а також інформацію про юридичну особу.

Технічна заявка повинна бути подана електронним способом передачі за електронною адресою, зазначеною у розділі IV.

б) Цінову пропозицію із запропонованими бюджетами слід подавати відповідно до форми цінових пропозицій.

в) Мова пропозиції – англійська чи українська.

d) Технічна пропозиція та фінансова пропозиція повинні бути подані окремими файлами.  Фінансова пропозиція має бути підписана відповідним органом чи особою, що подається на торги, та бути поданою у форматі PDF.

 

IV. Інструкції для подання

 

Пропозиції мають бути підготовлені згідно Розділу III і IV разом із відповідно заповненим і підписаним бланком цінової пропозиції, надіслані до контактної особи тільки на вказану електронну пошту не пізніше ніж: середа, 29 вересня 2021, 17:00 за київським часом. Пропозиції надіслані на будь-яку іншу електронну пошту не будуть прийняті до розгляду.

Контактна особа:

Ірина Богун

Електронна адреса:

ua-procurement@unfpa.org

 

Зверніть увагу на наступні інструкції щодо електронного подання:

- Тема повідомлення має включати таке посилання: RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/21/25. Пропозиції, що містять невірно вказану тему повідомлення можуть бути пропущені адміністратором та, таким чином, не потрапити до розгляду.

- Загальний обсяг повідомлення, що надсилається не має перевищувати 20 MB (у тому числі, сам лист, надані додатки та заголовки). При великих розмірах файлу з технічним описом, останні мають надсилатися окремо перед кінцевим строком подання пропозицій.

 

V. Оцінка пропозицій

Спеціалізована оціночна комісія проводитиме оцінку пропозицій у два етапи. Технічні пропозиції будуть розглянуті на відповідність вимогам до порівняння цінових пропозицій.

 

Teхнічна оцінка (максимально 100 балів)

Технічні пропозиції будуть оцінені згідно з умовами, вказаними в розділі про вимоги до надання послуг/ Розділ IІ Технічного завдання, та відповідно до критерій оцінки, що подані нижче.

 

Критерії

[A] Максимальна кількість балів

[B]

Отримані бали

[C]

Вага (%)

[B] x [C] = [D]

Загальна кількість балів

Доцільність запропонованої методології, підходу та план впровадження

• Обґрунтована технічна пропозиція, яка максимізує цінність пропозиції для замовника та потенційних користувачів;

• Детальний план робіт протягом всього терміну проєкту;

• Обґрунтована пропозиція щодо вибору методології впровадження проєкту та розробки програмного забезпечення

100

 

35%

 

• Веб-розробники мають досвід розробки систем керування контентом, платформ управління знаннями та електронного навчання чи подібних систем;

• Мінімальний склад прогнозованої команди проєкту повинен включати спеціалістів, що вказані в пункті «Вимоги до кваліфікації» вище;

•  Працівники компанії, які були запропоновані для участі у цьому проєкті, повинні мати досвід роботи не менше 4 років; Solution Architect та Project Manager – мінімальний досвід – не менше 10 років

100

 

40%

 

Досвід у створенні та обслуговуванні  платформ і систем, що містять велику кількість даних та спроможні безперебійно працювати під значним навантаженням

100

 

15%

 

Підтверджена спроможність і відповідний досвід компанії, наявність успішно виконаних проєктів подібної складності у минулому

100

 

5%

 

Підтверджений досвід роботи з міжнародними організаціями

100

 

5%

 

Загальна сума

500

 

100%

 

 

Дана шкала оцінювання буде використана для забезпечення об'єктивної оцінки:

Рівень, який відповідає вимогам Технічного завдання, що базується на фактичних даних, включених в пропозицію

Бали зі 100

Значно перевищує вимоги

90 – 100

Перевищує вимоги

80 – 89

Відповідає вимогам

70 – 79

Не відповідає вимогам

до 70

 

Цінові пропозиції будуть оцінені тільки від тих постачальників, чиї технічні пропозиції набрали мінімальну кількість балів – 70 після технічної оцінки.

 

Фінансова оцінка (максимально 100 балів)

Цінові пропозиції будуть оцінені на основі відповідності до вимог форми цінової пропозиції. Максимальна кількість балів для цінової пропозиції – 100, будуть передані найменшій сумарній ціні на основі спеціальної формули наданої у Технічному завданні. Усі інші цінові пропозиції отримають бали у зворотній пропорції згідно такої формули:

Фінансова оцінка =

Найнижча подана ціна ($)

X 100 (Максимальна кількість балів)

Цінова пропозиція, яка оцінюється ($)

Загальний бал

Сумарна оцінка для кожної пропозиції буде середньозваженою сумою оцінки за технічну та фінансову пропозиції. Максимальна сума балів – 100 балів.

 

Загальний бал =70% Технічної оцінки + 30% Фінансової оцінки

 

VI. Визначення переможця

Договір на термін до 30 вересня 2022 року між UNFPA та постачальником буде укладено з тим претендентом, чия пропозиція отримає найвищий загальний бал.

 

VII. Право на змінення вимог під час прийняття рішень

               Фонд ООН у галузі народонаселення залишає за собою право збільшувати або зменшувати на 20% обсяг замовлення наданого в цьому запиті на подання пропозицій, без зміни ціни за одиницю товару або інших умов.

 

VIII. Умови оплати

Оплата здійснюється відповідно до отримання Замовником перелічених вище продуктів (результатів роботи), а також на основі наданого повного пакету супровідної платіжної документації. Оплата здійснюється у валюті: українських гривнях. У випадку використання двох валют, курсом обміну вважається операційний курс Організації Об'єднаних Націй в той день, в який Фонд ООН у галузі народонаселення повідомляє про здійснення цих платежів (веб: www.treasury.un.org). Термін оплати складає 30 днів після отримання товаросупровідних документів, рахунків-фактур та іншої документації, що вимагається договором.

 

IX. Шахрайство і корупція

Фонд ООН у галузі народонаселення прагне запобігати, виявляти та вживати дій проти всіх випадків шахрайства щодо Фонду ООН у галузі народонаселення та третіх сторін, які беруть участь у діяльності Фонду ООН у галузі народонаселення. З політикою Фонду ООН у галузі народонаселення щодо шахрайства та корупції можна ознайомитися тут: FraudPolicy. Подання пропозицій учасником передбачає, що останній ознайомлений з даними правилами.

У разі та за потреби, постачальники, їх дочірні підприємства, агенти, посередники і керівники мають співпрацювати з Управлінням з аудиту та нагляду Фонду ООН у галузі народонаселення, а також з будь-яким іншим уповноваженим з нагляду, який призначений Виконавчим Директором та Радником з етики Фонду ООН у галузі народонаселення. Таке співробітництво включає, але не обмежується, наступне: доступ до всіх працівників, представників, агентів та уповноважених осіб постачальника; надання всіх необхідних документів, у тому числі фінансових. Нездатність повною мірою співпрацювати зі слідством буде вважатися достатньою підставою для Фонду ООН у галузі народонаселення розірвати контракт з постачальником та відсторонити і зняти його зі списку зареєстрованих Фондом постачальників.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством доступна для всіх учасників конкурсних торгів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено через UNFPAInvestigationHotline.

 

X. Політика нульової толерантності

Фонд ООН у галузі народонаселення прийняв політику нульової толерантності щодо подарунків та знаків вдячності. Таким чином, прохання до постачальників не надсилати дарунки або проявляти інші знаки вдячності співробітникам Фонду ООН у галузі народонаселення. Детальніше з цими правилами можна ознайомитися тут: ZeroTolerancePolicy.

 

 

XI. Опротестування процесу подання пропозицій

Претенденти, які вважають, що до них були вчинені несправедливі дії під час процесу подання, оцінки пропозицій або присудження контракту можуть подати скаргу керівнику програми ЮНФПА Олесі Компанієць на електронну пошту: kompaniiets@unfpa.org. У разі незадоволення відповіддю, наданою керівником підрозділу ЮНФПА, претендент може звернутися до Голови Відділу закупівель Фонду ООН у галузі народонаселення procurement@unfpa.org.

 

XII. Зауваження

У разі неможливості доступу до будь-яких посилань у цьому запиті на подання пропозицій, претенденти можуть звернутися до співробітника Відділу закупівлі для отримання версії в форматі PDF.

 

 

БЛАНК ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Найменування претендента:

 

Дата подання:

Click here to enter a date.

Номер запиту:

RFQNº UNFPA/UKR/RFQ/21/25

Валюта:

 

Термін дії цінової пропозиції:

(пропозиція має бути чинною протягом щонайменше 2 місяців після кінцевого строку надсилання пропозицій)

 

Пропозиції надаються без урахування ПДВ оскільки Фонд ООН у галузі народонаселення звільнено від сплати ПДВ

 

 

Опис

Кількість співробітників

Погодинна оплата

Кількість годин роботи

Загалом

 

 • Гонорари працівникам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума гонорару

 

 

 • Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума інших витрат

 

 

Загальна сума контракту

 (гонорари працівникам+ інші витрати), грн. без ПДВ

 

 

               

Коментарі:

 

 

 

Цим засвідчую, що вище вказана компанія, яку я уповноважений представляти, переглянула Запит на Подання Пропозицій RFQ Nº UNFPA/UKR/RFQ/21/25 [Створення веб-платформи GBV Knowledge Platform], у тому числі всі додатки, зміни в документі (якщо такі мають місце) та відповіді Фонду ООН у галузі народонаселення на уточнювальні питання Фонду ООН у галузі народонаселення з боку потенційного постачальника. Також, компанія приймає Загальні умови договору та буде дотримуватися цієї цінової пропозиції до моменту закінчення терміну дії останньої.

 

 

 

Click here to enter a date.

 

Ім’я, прізвище та посада

Дата та місце

 

 

 

 

Додаток I:

Загальні умови договору:

De Minimis Contracts

 

 

Цей запит на подання пропозицій підпадає під дію Загальних умов договору Фонду ООН у галузі народонаселення: De Minimis Contracts, який можна знайти тут: English, Spanish і French