Конкурсний відбір міст-партнерів з 12 областей України для участі у програмі «Міста, вільні від домашнього насильства» на 2020-2021 роки

25 May 2020

Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні оголошує конкурсний відбір міст-партнерів з 12 областей України (Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Львівської та Київської) з чисельністю наявного населення понад 50,000* осіб, для участі у програмі «Міста, вільні від домашнього насильства» на 2020-2021 роки.

            За останні 5 років Україна досягла значного прогресу в розбудові системи запобігання та протидії ґендерно-зумовленому насильству. Інноваційні моделі надання послуг, створені в рамках реагування на потреби населення під час гуманітарної кризи на сході України, забезпечили доступ тисяч людей, які постраждали від ґендерно-зумовленого насильства, до необхідної психологічної, соціальної, медичної і правової допомоги.

            Гармонізація національного законодавства з міжнародними стандартами, зокрема прийняття Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та внесення змін до Кримінального Кодексу України, що визнають домашнє насильство злочином, довели, що справжній поступ у боротьбі з насильством відбувається і закріплюється в українській політиці та суспільстві.

            Міжнародний форум «Україна на шляху до подолання домашнього та ґендерно-зумовленого насильства», що відбувся 20 лютого 2020 року у місті Києві, продемонстрував, що значний прогрес у розбудові та практичному впровадженні національної системи запобігання та протидії ґендерно-зумовленому насильству був досягнутий на рівні міст. Досвід, презентований під час Форуму керівниками міст-партнерів UNFPA – Харковом, Маріуполем, Бердянськом, Миколаєвом, Одесою та Києвом – довів, що ті міста, які мають активну та скоординовану місцеву політику у даній сфері, впроваджують положення оновленої законодавчої бази та ефективні моделі реагування на насильство у своїх громадах, досягають значного успіху у покращенні доступу мешканців громади міста до безпечного місця перебування, якісних спеціалізованих послуг. Це створює необхідні умови, за яких постраждалі особи можуть більш швидко та ефективно подолати наслідки насильства.

            З травня 2020 року UNFPA розпочинає нову програму з запобігання та протидії домашньому та гендерно-зумовленому насильству, ключовим напрямком якої є посилення спроможності та ролі міст у розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим особам, розвитку мережі якісних спеціалізованих послуг, покращення координації та міжвідомчої взаємодії суб’єктів на міському рівні, а також активізації та залучення мешканців міст до попередження та раннього виявлення таких випадків у громадах.

            У зв’язку з вищезазначеним, UNFPA проводить відбір міст-партнерів з 12 областей України для участі у програмі «Міста, вільні від домашнього насильства» на 2020-2021 роки.

            У рамках співпраці з обраними містами планується надання технічної підтримки містам для розбудови муніципальної системи запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, зокрема у наступному:

 • налагодженні механізмів належної координації та взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, спрямованої на забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання насильства та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства;
 • створенні та забезпеченні сталого функціонування спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;
 • підготовці фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;
 • організації та проведенні серед населення, зокрема серед дітей та молоді, інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії насильству, роз’яснення його форм, проявів і наслідків.

            UNFPA будуть розглянуті заявки на участь від зацікавлених міст Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Львівської та Київської областях з чисельністю наявного населення понад 50,000* осіб.

            Критерії, що будуть застосовуватись UNFPA для відбору міст-партнерів, наступні:

 • розташування в одній з 12 вищезазначених цільових областей;
 • стійка мотивація керівництва міста щодо розбудови системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;
 • виділення фінансування з бюджету міста на розбудову системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;
 • готовність прийняти і виконувати зобов’язання (узгоджене в рамках підписання додаткового Меморандуму про взаєморозуміння між містом та UNFPA) щодо збереження для громади міста результатів/послуг, що були досягнуті в рамках співпраці з UNFPA;
 • рівень координації та співпраці між суб’єктами взаємодії на міському рівні, наявність і залученість до процесу координації місцевих громадських організацій, що працюють у відповідній сфері.

            У разі зацікавленості вашого міста в розвитку системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та участі у програмі UNFPA «Міста, вільні від домашнього насильства» у якості міста-партнера пропонуємо Вам:

 • підтвердити листом від міської ради відповідну зацікавленість і визначити відповідного заступника міського голови відповідальним за координацію подальших дій та співпрацю з UNFPA для налагодження подальшої комунікації;
 • заповнити та надіслати разом з листом заповнену аплікаційну форму щодо участі міста на електронну адресу boichuk@unfpa.org до 25 травня 2020 року.

UNFPA повідомить про результати конкурсного відбору не пізніше 31 травня.

Контактна особа з питань співпраці з міськими радами від UNFPA – Костянтин Бойчук, регіональний координатор (boichuk@unfpa.org, +38 095 262 74 96).

*Джерелом даних про кількість наявного населення є чисельність наявного населення (за оцінкою Державної служби статистики України) на 1 січня 2020 року та/або затверджені Кабінетом міністрів України перспективні плани формування територій громад.